תכנית המתאר החדשה של חיפה מכתב הסתייגות מאת שמואל גלבהרט

לכב'
א. רה"ע עו"ד יונה יהב
ב. מה"ע אד' וטרמן

הנדון: תכנית מיתאר חיפה חפ/2000

בהמשך לדיון בנושא, להלן ריכוז הערותי העיקריות. אשוב ואדגיש כי התכנית שהוצגה
מקובלת עלי ברובה, אולם חברי ואני נדרוש גם יישום והטמעת הערותינו דלהלן. סדר
ההערות לפי סימון הסעיפים מימין. אודה על הפצה גם לגורמים אחרים: עורך התכנית,
מתכנן המחוז, מלווה התכנית יוסטמן, ואחרים לשיקול מה"ע.

ז. חישוב סיכונים תעשייתיים יהיה בשיטה הדטרמיניסטית, על כל המשמע מכך.
ח. השפעות סביבתיות של המפעלים, בשיגרה וגם בחרום, לא יחרגו מגבולות המפעל.
ט. השטח בין הטכניון לאוניברסיטה יישאר ירוק, יש חלופות אחרות למיקום פארק המדע.
י. מגרש ק.אליעזר יהיה פארק. תכנית מתאר לא תשרת שיקול כספי בר-חלוף ובר חלופה.
יב. רכס סטלה מאריס יתפנה ממחנות הצבא לטובת פארק בכל השטח.
יא. מיתחם איצטדיון ק"ח יבונה רק בחלקו, כ-300 יח"ד, ויתר השטח יהפוך לפארק.
יג. לסמן שביל סובב שלוחות הכרמל, כולל גשרי חבלים ביניהם.
כא. בעד שיתוף מלא של הציבור, מדוע עצם הזכרת המילה "ציבור" מקפיצה את רה"ע?
ו. להתייחס למטרופולין דו-ראשי לפי תמ"מ 6: הקריות וק"ח, חיפה עם נשר וטירת כרמל.
יז. העתקת הדגון היא נושא עקרוני ברמה מיתארית, הראוי להכלל בתכנית.
יד. לבטל "רובע ימי" ליד החוף השקט, ולהשקיע בבת-גלים, ובמרינה בחזית הבה"ד.
ה. להציג חלופות עקרוניות בשני היבטים: זמינות מול חדשנות, וכלכליות מול סביבתיות.
ד. לצרף לכל נושא הסבר עקרוני קצר, לפי רשימה שהעברתי לגב' אלמוג ולמה"ע.
ב. לצרף תקציר בסיס הנתונים.
ג. להכין ניתוח מגמות הנושאים העיקריים: במצב "עסקים כרגיל", ובמצב שהתכנית תיצור.
א. שם לתכנית. הצעה שלי: חיפה מתחדשת. חלופה – תחרות פתוחה לציבור.
טו. כל שכונות החוף הן אזור התערבות אחד, עם סילוק המסילה בעתיד, ואפשרות פיתוחן.
יח. הרגעת אזורי המגורים, והחייאת העיר התחתית וחלוצי התעשיה כאזורי בילוי.
יט. אין להתיר עיבוי הדר הכרמל, השונה משוועת לאיכות חיים וסביבה ולא לציפוף.
כ. לאפשר שימוש מירבי באופנים.
טז. לפרט שטח דרום חיפה: תעסוקה רק ליד כביש 4, השאר למגורים, ספורט, קרית חינוך.
כב האצת התכנית ע"י עבודה סימולטנית של היועצים, ואח"כ שבוע מרוכז מנותק מהשוטף.

סיכום: בתכנית מיתאר אין מקום לשמרנות או לטקטיקה קצרי טווח. מנועי התכנית הם חזון,
אסטרטגיה, ואומץ לשנות ולחדש. ניכרת מגמה חיובית אך מהוססת. בעיה מס' 1 של חיפה
עדיין סביבתית ולא כלכלית. משפחות צעירות גרות מחוץ לחיפה גם אם ההורים מועסקים
בחיפה. לכן כותרת התכנית צריכה להיות שינוי זהותה של חיפה – מעיר תעשיות כבדות עתירת
מפגעים, לעיר איכותית אטרקטיבית למגורים מבוססת על משק מודרני ותעסוקה נקיה.

העתקים: מ"מ רה"ע חדוה אלמוג
מה"ע אד' וטרמן
מזכיר העיר גב' ברכה סלע, לידיעה

 

תגובה
  1. מנשה נויימן אמר/ה

    יפה !!!
    העיריה מוכיחה שיש לה חזון.
    עכשיו צריך לפעול.
    מנשה

לא ניתן להגיב