הופקדה תכנית המתאר של חיפה חפ/ 2000 – כל הפרטים כאן

הועדה המחוזית הפקידה בשבוע הראשון של חודש מרץ 2014 את תכנית המתאר החדשה של חיפה – חפ/ 2000.

תכנית_המתאר_של_חיפה_לעיונכם.png

תכנית המתאר של חיפה לעיונכם – חפ/2000תכנית זו תחליף את תכנית המתאר הישנה משנת 1934.
התכנית תקבע את פניה של חיפה לדורות הבאים: תוספת תושבים לעיר, ציפוף הבנייה, תוספות אחוזי בנייה, שטחים ירוקים, אזורי מסחר ותעסוקה, נמל ועוד נושאים העשויים להשפיע על איכות העיר והחיים של כולנו.
לרשות הציבור עומדים 90 יום להגשת התנגדויות לתכנית.

מועד אחרון להגשת התנגדויות לתכנית המתאר: 24/06/2014.

 

 

מטרות התכנית, כפי שהוגדרו על ידי עיריית חיפה:

"תוכנית זו" כוללת את מטרות תוכנית מתאר מקומית כפי שנקבעו בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 וכן המטרות הבאות:

1. העלאת רמת הרווחה ואיכות החיים והמגורים בכל חלקי העיר. הגברת יעילות ניצול הקרקע ויצירת עתודות קרקע זמינות לבנייה למגורים.
2. התאמת מערך התשתיות לצרכים העתידיים של העיר, תוך מיצוי מירבי של משאב הקרקע ופיתוח מושכל בר – קיימא.
3. קביעת מדיניות פיתוח מאוזנת באמצעות עמידה בקריטריונים סביבתיים גבוהים ושיפור איכות הסביבה בעיר.
4. פיתוחה של חיפה כמטרופולין הצפוני של מדינת ישראל. העצמה וביסוס מעמדה הכלכלי – חברתי של העיר באמצעות הקמתם וחידושם של מבני ציבור, מוסדות, מוקדי השכלה גבוהה ורפואה וכן באמצעות התייחסות למפרץ חיפה כמתחם מרכזי המקשר בן חלקי המטרופולין.
5.פיתוח מרכז עסקים ראשי (מע"ר) עירוני ומטרופוליני דומיננטי בעיר התחתית. חיזוקו כמרכז תעסוקה, תיירות, תרבות, מסחר, פנאי ומגורים, הכולל חזית ים עירונית.
6. שימור התבנית הייחודית והערכים העירוניים היחודיים של חיפה ושילובם בפיתוח העיר. שימור ומתן ביטוי לאופי המקום על מגוון המבנים והמתחמים לשימור הקיימים, חטיבות הנוף, לרבות חוף הים, נחל הקישון וגדותיו, ואדיות טבעיים, תצפיות נוף, חורשות וכד', וחשיפתם לכלל תושבי העיר ומבקריה.
7.קביעת פארקים עירוניים/רובעיים.
8.הבטחת חיוניות שכונות מגורים לאורך זמן באמצעות מתן מענה לצרכי פיתוח, התחדשות ושידרוג המרחב הציבורי.
9. פיתוח מושכל של מערך התחבורה, באופן התומך בפיתוח העירוני. מתן העדפה לתחבורה הציבורית ופיתוח מערך תנועת הולכי רגל ושבילי אופניים.
10.שמירה על מירב האפשרויות והגמישות לפיתוח דינמי, בסביבת מציאות משתנה וקביעת בסיס לתכנון עתידי.

 

עיקרי הוראות התכנית חפ/ 2000:

1.תוכנית המתאר הוגדרו מתחמי תכנון (אזורי התערבות) בהם קיימת מורכבות תכנונית ופיתוחם צפוי להקרין על פיתוח שאר אזורי העיר ולאפשר יצירת מנוף לשינוי מהותי בחיפה:
1. קרית חיים, בחלוקה לתת-מתחמים:
1.1 קרית החוף ושדרות דגניה. 1.2 שדרות טרומן. 1.3 אזור אצטדיון קרית חיים.
1.4 שדרות אח"י אילת.
2. מפרץ חיפה, בחלוקה לתת-מתחמים:
2.1 לב אזור התעסוקה המטרופוליני. 2.2 מעגן הדייג ופארק גדות הקישון.
2.3 מתחם הל"ט.
3. מרכז העסקים הראשי של חיפה בעיר התחתית, בחלוקה לתת-מתחמים:
3.1 מרכז עסקים ראשי.3.2 חזית ים עירונית
4. שכונת הדר הכרמל
5. שכונת בת גלים
6. המבואות הדרומיים של חיפה, בחלוקה לתת-מתחמים:
6.1 אזור בסיס הצבא מש"א 7200 . 6.2 המבואות הדרומיים
7. מרכז הכרמל ושדרות הרכס (הנשיא-מוריה-חורב)
7.1 מרכז הכרמל. 7.2 שדרות הרכס (הנשיא-מוריה-חורב)
8. מתחם ההר וקרית חיים
2.קביעת חזית ים עירונית, תוך יצירת רצף והשתלבותה בעורף העירוני הסמוך לה, בשטחי הנמל בעיר התחתית, בקרית חיים מערבית, במעגן הדייג, בשכונת בת גלים, ובאזור המיועד לפיתוח עירוני בתחום בסיס הצבא מש"א 7200.
3.קביעת אזור ומוקדי תעסוקה ומסחר מטרופולינים במפרץ חיפה, תוך צמצום והסרה של מטרדים וסיכונים סביבתיים ושידרוג האזור.
4.יצירת מלאי קרקעות למגורים.
5.חיזוק אזורי תעסוקה וקביעת אזורי מגורים במבואות הדרומיים של חיפה.
6.קביעת אזורי תיירות ומלונאות.
7.שינוי יעוד אזור חוות המיכלים בקרית חיים, לרובע מגורים ובתחומו חזית ים עירונית, מסחר, פארק עירוני/רובעי ומתקנים הנדסיים.
8.קביעת מידרג מערכת הדרכים, כולל מערכת הסעת המונים
9.קביעת פתרונות במסגרת תכנון מפורט, למזעור הפגיעה של המסילה במרחב האורבני ולהנגשת חוף הים. זאת לרבות בחינת האפשרות לשיקוע המסילה, תוך התייחסות הן לחיץ והן לצרכי מערכת התחבורה המסילתית.
המשך ההוראות נמצאות בתקנון המופקד.

 

צפיה בכל נספחי התכנית חפ/ 2000 באתר משרד הפנים:

הקליקו על קישור זה:

קישור
הקליקו על "סינון"
הקליקו על התכנית של חיפה

 

התנגדויות לתכנית – הוראת הממונה על המחוז

כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 90 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה חיפה, ביאליק 3 חיפה טלפון: 04-8356807

הערת חי פה לתאריך הגשת ההתנגדויות:
התכנית פורסמה בעיתונים ביום 07/03/2014
מועד אחרון להגשת התנגדויות על פי החישוב שלנו: 05/06/2014

 

סרט פרסומי אודות תכנית המתאר של חיפה מאת עיריית חיפה

 

2 תגובות
 1. תומר בן ישי אמר/ה

  הייתם חייבים לסרוק? זה מקשה על הקריאה.
  למה לא לצרף את הקובץ המקורי?

 2. מערכת חי פה - חדשות חיפה אמר/ה

  [quote="תומר":1f4cvk1d]הייתם חייבים לסרוק? זה מקשה על הקריאה.
  למה לא לצרף את הקובץ המקורי?

  תומר שלום
  לא סרקנו כלום
  הצגנו את המסמכים שהגיעו לידינו
  איפה הבעיה?
  מערכת חי פה

לא ניתן להגיב