השגות לתכנית המתאר של חיפה, חפ/2000 – ועד נחל עובדיה

תכנית המתאר של חיפה הופקדה.
התקופה המוקדשת להתנגדויות והשגות על ידי הציבור לסעיפים שונים בתכנית תסתיים ביום 24/06/2014.

 

מאת: שמעון ברזני, מהנדס אזרחי ומודד מוסמך, חבר ועד נחל עובדיה

ההתנגדות הנ"ל הינה בשם וועד הפעולה להצלת נחל עובדיה מרמת בגין.
תושבים רבים משכונת רמת בגין הגישו את ההתנגדויות.
סה"כ נאספו כ 150 התנגדויות רק מרמת בגין.

חתימה_על_התנגדויות_נגד_סלילת_כביש_בנחל_עובדיה.JPG

חתימה על התנגדויות נגד סלילת כביש בנחל עובדיה
צילום: שרה איקו 

סיבות נגד הצגת כביש נחל עובדיה בתכנית המתאר

 

הצגת הכביש הינה בניגוד לסיכום הליך שיתוף הציבור שהסתיים בשנת 2011 .
הימנעות מכביש עורקי דו מסלולי ( כדוגמת דרך פרויד) שימשוך תנועה פרברית דרך שכונות הרכס. המשך דרך משה (הציר שמחבר את דניה לנשר).
הסכמה על מערכת כבישים שכונתיים שתחבר כל שכונת רכס בכביש מאסף שכונתי למבואות הדרומיים של העיר.
פגיעה בערכי טבע, הרס הריאה הירוקה הגדולה ביותר של חיפה.
שיפועים שאינם עומדים בקריטריונים לתכנון כביש עורקי ( נדרש שיפוע של עד 7% בעוד מתוכנן שיפוע של 11%). שיפועים גדולים כנ"ל מהווים סכנה בטיחותית ומייצרים מהירה נסיעה גבוהה בהרבה מזו המתוכננת. בעקבות זה , תאונות דרכים, השפעה על הסביבה כגון זיהום אוויר ורעש.
הגדרת סטטוטורית של כביש לבדיקה לא קיימת כמו שמתואר בתכנית המתאר.
יש לעודד שימוש בתחבורה ציבורית במקום לבצע עוד כבישים.
עלויות סלילה של עשרות ואף מאות מיליוני שקלים. לא כלכלי לסלול כביש כנ"ל, לא הוצגה בחינה כלכלית של הפרויקט ( עלות תועלת).

 

סיבות נגד סלילת כביש בני ברית-מארק שאגל-פרויד

 

לא בשלו התנאים לפתיחת ציר זה. החלטת הוועדה הייתה שציר זה ייפתח רק לאחר שיבוצע חיבור רכס נוסף מהכרמל המזרחי למבואות הדרום מערביים של העיר . פתיחת ציר כבביר אינו רלבנטי לעניין זה. נדרש חיבורה של דניה טרם פתיחת ציר זה.
על ציר התנועה הראשי נמצא בית ספר יסודי, ציר מאסף על בתוואי זה מהווה סכנה בטיחותית לילדי בית הספר.
ביצוע הכביש ישנה את אופי השכונה משכונה סגורה לשכונה שדומה לרמת אשכול שיש בה תנועה עוברת ( רעש, זיהום אוויר ועוד)
קיימת חלופה שעבור בניית הבתים ייסלל הכביש ככביש ללא מוצא ללא חיבור בין רמת אשכול לרמת בגין.
ייצור עומסי תנועה בכניסה ויציאה מהשכונה.

 

לא ניתן להגיב