תאטרון חיפה – רחב
כללית  – מיון לייד הבית – רחב
יד עזר לחבר – רחב
יד עזר לחבר – רחב
מירית הנדסה – נותרו 2 דירות
יד עזר לחבר – רחב