השגות לתכנית המתאר חפ/2000 – ים, חופים, גלישה ושייט

השגות אלה ייכנסו כתוספת לכתב ההתנגדויות הרחב של הירוקים של חיפה שתוגש למשרד הפנים על ידי אביהו האן וירון חנן.

 

הסבר כללי:

תכנית המתאר של חיפה תשקף את חזון פיתוח העיר חיפה לשנים הבאות.
חיפה היא "בירת הגלישה של ישראל".
חיפה זכתה לתואר הזה עקב תנאי הרוח והים הייחודיים המאפיינים את ראש הכרמל.
הערות אלה נועדו לקבוע הליך של תכנון מקצועי בנקודות הנוגעות לגלישה ושייט בחיפה.
כותב ההערות עוסק בגלישה ושייט מזה כ-35 שנים.

גלישה_בחיפה._צילום_-_ירון_כרמי.jpg

גלישה בחיפה מול טיילת בת גלים. צילום – ירון כרמי[topic:16n1s48d]https://haipo.co.il/forum/viewtopic.php?f=15&t=13196[/topic:16n1s48d]

השגות לתכנית המתאר, לפי סעיפי התכנית

 

 

עמוד 59 – סעיף 4.19.2 ספורט ונופש – הוראות התכנית

השגה1:
"בהכנת תכנית למתחם ספורט ונופש יתקיים הליך היוועצות משותף עם נציגי הספורטאים מענפי הספורט הרלוונטיים למתחם זה. תילקח בחשבון טובת הספורט והספורטאים ובמקרה של מחלוקת, תגבר טובת הספורטאים וענף הספורט"

השגה2:
"בתכנון אזור החוף יש לייעד שטח למתקני אחסון ציבוריים לכלי שייט אישיים קטנים, כגון קייאקים, גלשנים ועוד"

 

עמוד 59 – סעיף 4.20.2 – שיקום והרחבת חוף ים

השגה 1:
"תשמר זכות העוסקים בספורט ימים לגישה חופשית למים. לצורך כך יוקצו ויסומנו מקטעי חוף לצורך כניסה ויציאה של עוסקים בספורט ימי, באופן שימנע חיכוך אפשרי ופגיעה במתרחצים ושיאפשר פעילות ספורטיבית רציפה"

 

עמוד 63 – סעיף 4.30.1 – טיילת חוף ים – ראש הכרמל

השגה לסעיף "שימושים":
1) "טיילת לשימוש הולכי רגל, רוכבי אופניים והעוסקים בספורט ימי"
2) בינוי הטיילת יאפשר גישה חופשית ומוסדרת למים של העוסקים בספורט ימי, כולל אזורי חניה לכלי רכב לצורך הורדת גלשנים למים וקיום אירועי גלישה המונית, לאורך המתחם שבין הרכבל התחתון למכון לחקר ימים ואגמים. חניות יוגדרו בעיקר במתחם שבאזור הכנסיה.
3) בעת הצבת עמודי תאורה, מתקני הצללה ומבנים שונים בקרבת החוף, ילקחו בחשבון הוראות הבטיחות שימנעו סיכון לעוסקים בגלישת עפיפון לאורך החוף מטיילת בת גלים ועד למכון לחקר ימים ואגמים. בכל מקרה, העדיפות היא לטווח בטיחות של 30 מטרים מקו המים.

 

עמוד 63 – סעיף 4.32 – מרחב למיקום מעגנות

השגה 1:
המעגנה שתשרת את מטרופולין חיפה תהיה במעגן שביט בקישון ותכנון מרחב הקישון ייקח בחשבון את טובת השייטים.

השגה 2:
בכל מקרה של חיפוש שטח חלופי למעגנה, בהתאם לתמ"א 13, לא תתקיים הפרה נוספת של שטחים ירוקים ו/או שטחים המשמשים לגלישה ושייט. תהיה עדיפות לשימוש בשטח מופר, כגון הנמל המערבי.

 

עמוד 64 – סעיף 4.34 – נחל / ים (שפך הקישון)

השגות לסעיף "שימושים":
יש להוסיף: "כולל מסעדות, אזורי אחסון ובתי קפה שישרתו את באי המעגנה"
יש להוסיף: "טיפול בפתרון חלופי לעודפי השפכים ממט"ש הצ'ק פוסט, כך שלא יוזרמו לקישון."

השגות לסעיף 4.34.2:
יש למחוק את סעיף "1" ולכתוב במקומו "לא יותרו הזרמות שפכים לקישון ויש להציג תכנון שיטפל בעודפי השפכים ממט"ש הקישון"

 

עמוד 65 – אתר לשייט וספורט ימי – בת גלים

השגות לסעיף "שימושים" – 4.35.1:
1) בתי קפה ומסעדות לא ימוקמו בקו המים ובחזית הים. שטח זה יוקצה לשימושי העוסקים בספורט.
2) באתר השייט בראש הכרמל תותר גלישת רוח וגלישת עפיפון. התכנון ייקח בחשבון את מרווחי הבטיחות לעוסקים בגלישת עפיפון ויוגדרו שטחי הנפה והורדה בטוחה של עפיפוני גלישה (ספורט שייכנס לאולימפיאדה בשנת 2020)
3) יוגדרו שטחי חניה שיאפשרו לגולשים הורדת גלשנים מכלי הרכב וגישה נוחה עם הציוד לקו המים.
4) יסולקו מכשולים העלולים לפגוע בציוד.
5) ישולט אזור הגלישה ותבוצע הפרדה בין הגולשים להולכי הרגל, על מנת למנוע פגיעה.

השגות לסעיף "הוראות" – 4.35.2:
יש למחוק את סעיף "1" ולכתוב במקומו הגדרה התואמת את תמ"א 13:
"אתר גלישה וספורט ימי לאומי ובינלאומי, מוגדר לאורך כל החוף המשתרע מהקיר המערבי של בה"ד חיל הים (החוף העירוני) בצפון מזרח ועד 100 מטרים מדרום למכון לחקר הימים והאגמים בדרום מערב".
"במתחם זה יילקחו בחשבון הצרכים המיוחדים של הגולשים. תימנע הצבת מכשולים על קו המים ובתוך המים, לרבות מזחים, מסלעות, עמודי תאורה ועוד, העלולים לסכן את הגולשים במים ועל החוף.
יילקח בחשבון ענף הספורט החדש באולימפיאדה – ספורט הקייט סרפינג, אשר לו צרכים מיוחדים בתפעול עפיפונים בשטח קו החוף."
"יתוכננו אזורי גישה לחניה ולהפקת אירועי גלישה המוניים באזור הרכבל התחתון ובאזור חוף התכלת בדגש מיוחד לאזור שמול כנסיית גרגוריוס הקדוש ברחוב יוברט המפרי."

 

עמוד 104 – מערכת הביוב – סעיף 6.7.3

השגות – יש להוסיף את הסעיפי הבאים:
"תבוצע תכנית עירונית לניתוק מרזבי מי גשם ממערכת הביוב"
"תבוצע תכנית לשדרוג קו הניקוז הראשי מטירת הכרמל למט"ש צ'ק פוסט, באופן שימנע גלישת ביוב לים בימי גשם"
יבוצע מיפוי לאיתור בתים המחוברים לבורות ספיגה ישנים וחיבורם למערכת הביוב העירונית.


| כתבות נוספות על גלישה בערוץ של ירון כרמי:

 

 

לא ניתן להגיב