אדריכל ומתכנן ערים • בעבר סגן ראש עיריית חיפה לנושאי תכנון, בניה ואיכות סביבה
כתבות מאת:

שמואל גלבהרט