עיריית חיפה פנתה לראש הממשלה בהצעה למתווה חליפי לייבוא האמוניה

עיריית חיפה פנתה הבוקר (ב') במכתב לראש הממשלה, בנימין נתניהו, בו הם מציעים מתווה חליפי לייבוא האמוניה.

צילום: סמר עודה
עיריית חיפה פנתה במכתב לראש הממשלה, בנימין נתניהו, בו הם מציעים מתווה חליפי לייבוא האמוניה. על-פי המתווה המוצע, ימונה צוות מומחים בלתי תלוי, אשר יבחן לעומק את כלל החלופות השונות העומדות לדיון בנושא, ויבחר את החלופה הבטוחה והמהירה ביותר שתבטיח את ביטחונם של תושבי האזור.
צוות המומחים המוצע יכלול את:

אלוף במיל’ ידידיה יערי – מנכ”ל רפא”ל לשעבר – יו”ר הצוות
נציג מקצועי מאג”ת מנת”מ – צה”ל
נציג מקצועי ממחצ”ב – רפא”ל
מומחה מטעם עיריית חיפה – פרופ’ עמוס נוטע
מומחה מטעם עמותת “צלול” – אל”מ במיל’ יורם אילן
מומחה מטעם המשרד להגנת הסביבה – ד”ר אלי שטרן

לשון המכתב:

“אנו מבקשים להציע מתווב לפתרון המחלוקת הממושכת בעניין חלופות ייבוא אמוניה לתקופת ביניים. ההצעה כוללת מינוי צוות מומחים ביטחוני- מקצועי בלתי תלוי, עד כמה שניתן, אשר יבחן ויבחר את החלופה המהירה והבטוחה ביותר, שתאפשר המשך פעילות מפעל חיפה כימיקלים צפון, מניעת פיטורי העובדים, והבטחת ביטחונם ושלומם של במיליון תושבי מדינת ישראל באזור עליו אנו אחראים”.

ההצעה המוצגת מוסכמת על ידי כל הגורמים החתומים על פניה זו ראש עיריית חיפה יונה יהב, סגן ראש העיר מסיעת הליכוד שמשון עידו, חבר מועצת העיר מסיעת מירוקים של חיפה ירון חנן, חבר מועצת העיר מסיעת הבית היהודי שי בלומנטל, מנכ”ל עמותת צלול, מאיה יעקובס.

בהצעה מבקשים החתומים כי ראש המל”ל החדש ימנה צוות לבחינת החלופות הזמינות להפעלת מערך האמוניה ודרכי יישומן, לאור פוטנציאל האיום האסטרטגי ביטחוני הגלום בו. הצוות יהיה מורכב מיו”ר הצוות אלוף במיל’ ידידיה יערי – מנכ”ל רפא”ל לשעבר,  נציג מקצועי מאג”ת מנת”מ – צה”ל, נציג מקצועי ממחצ”ב – רפא”ל, מומחה מטעם עיריית חיפה – פרופ’ עמוס נוטע, מומחה מטעם עמותת “צלול” – אל”מ במיל’ יורם אילן ומומחה מטעם המשרד להגנת הסביבה – ד”ר אלי שטרן.

הצוות ימונה ויתחיל לפעול מיידית ובאופן רציף וסדיר ככל הניתן עד לגיבוש מסקנה ברורה לגבי החלופה הקבילה והרלוונטית ביותר. שיקוליו של הצוות יהיו בראש ובראשונה ביטחונם ובטיחותם של כמיליון מתושבי ישראל. והצוות יזכה לשיתוף פעולה והעברת מידע ונתונים מצד כל הגורמים הנדרשים לרבות צרכני האמוניה, נמלי חיפה ואשדוד, חברות ההובלה ועוד.

יונה יהב, אף ציין כי הוא מתחייב מראש לקבל, לאחר הסכמה על שיטת הבדיקה, את מסקנות הצוות, אשר יתקבלו ברוב קולות.

 

 

 

 

הגיבו כאן לכתבה