מיכל האמוניה הסוף: צו סגירה סופי וקנס בסך חצי מיליון ש"ח הוטל על "חיפה כימיקלים"

צילום: סמר עודה

בית המשפט לעניינים מקומיים בחיפה הוציא ביום חמישי האחרון צו סגירה קבוע למיכל האמוניה, אשר מחליף את הצו הזמני שניתן ע"י ביהמ"ש במסגרת הליך הביניים, והטיל על חברת חיפה כימיקלים חצי מליון שקלים. בנוסף חויבה החברה לחתום על התחייבות כספית בסך 2 מיליון ₪, להימנע במשך שנתיים מביצוע עבירה על הוראות חוק רישוי עסקים.

גזר הדין ניתן ע"י השופטת ג'אדה בסול, אחרי מאבק משפטי ארוך, אותו מובילה עיריית חיפה משנת 2004. המאבק התנהל בבית המשפט לעיניים מקומיים, בית המשפט המחוזי ועד לבית המשפט העליון, אשר הורה על סגירת המיכל.

בגזר הדין ציינה השופטת בסול:

"מדובר במיכל אדיר ממדים המשמש לאחסון אמוניה שהינה בגדר "חומר מסוכן", עסק הטומן בחובו סיכונים רבים סביבתיים, בטיחותיים, ביטחוניים וכן מהווה סיכון משמעותי לביטחון הצבור ובטיחותו, ואף סכנת חיים באירועי חירום. משך השנים נעשו ניסיונות לא מעטים למציאת פתרון לאספקת האמוניה למשק המדינה, כאשר משך כל הזמן הנ"ל, הסברה המקובלת הייתה, כי סגירת מיכל האמוניה עלול לגרום לנזק חסר תקדים למשק המדינה, ואף להשבתתו, לאור העובדה שהנאשמת היא האחראית לאחזקת האמוניה עבור המדינה".

"תפיסה זו, באשר להשלכות סגירת המיכל, ושאלת הסכנה הבטיחותית והביטחונית מהמשך הפעלתו, השתנתה ושינוי זה בא לידי ביטוי בבקשה שהמאשימה [עיריית חיפה] הגישה במסגרת תיק זה להפסקת העיסוק, וכך התברר כי מלאי האמוניה המיועד עבור משק המדינה, הינו באחוזים שוליים למדיי, לעומת כמויות האמוניה המאוחסנות והמשמשות לעסק ייצור הדשנים של הנאשמת."

ראש עיריית חיפה, יונה יהב:

"לאחר מאבק של 13 שנים בכל הערכאות, אנו יכולים לומר שהסרנו איום ממשי מעל ראשיהם של כמיליון מתושבי המטרופולין הצפוני, אשר מודים היום לבית המשפט. בשם אותם מיליון תושבים אני מודה היום לצוות היועצים המשפטיים של עיריית חיפה, אשר מנהל משפטית את המאבק הצודק הזה שנים כה רבות. הנחיתי את אנשי המקצוע בעירייה להמשיך בהליך המקביל שנשאר פתוח להריסת המיכל. נמשיך לנהל מאבק ולשלב ידיים עם הארגונים הסביבתיים בהמשך המאבק להסרת מפגעים סביבתיים ממפרץ חיפה, למען בריאותם וביטחונם של תושבי המטרופולין הצפוני".

לא ניתן להגיב