המשרד להגנת הסביבה מעוניין באניית אמוניה. העירייה: “זה הזוי”

נמשך הוויכוח על החלופה לאספקת אמוניה למפעל חיפה כימיקלים

אניית אמוניה פורקת למיכל האמוניה - מסוף הדלקים - נמל חיפה. (צילום: חי פה בשטח)

המשרד להגנת הסביבה:

המשרד מאשר כי חלופת האנייה המוקטנת לאספקת אמוניה והזרמה ישירה בצנרת נותרה הבטוחה ביותר לאוכלוסייה.

עיריית חיפה:

מפחיד עד הזוי שהמשרד להגנת הסביבה נלחם ברשות שנלחמת למען בטחון תושביה ממפגעי איכות סביבה.

ירון חנן:

מדובר במשרד ממשלתי שמזמן שכח את מחוייבותו למען ביטחון הציבור.

אניית אמוניה פורקת למיכל האמוניה – מסוף הדלקים – נמל חיפה. (צילום: חי פה בשטח)

הודעת המשרד להגנת הסביבה:

זאב אלקין – השר להגנת הסביבה

בשבועות האחרונים התקיים שיח מקצועי נרחב בין המשרד להגנת הסביבה ומומחיו לבין עיריית חיפה, עמותת צלול ויועציהם, הנוגע לחלופות לאספקת אמוניה למשק. במסגרת זו, ביקשה העירייה מהמשרד לבחון פעם נוספת מספר נושאים. בין היתר, ביקשה העירייה כי המשרד יבחן את השפעת החלופה לאספקת אמוניה של אוניה מוקטנת והזרמה ישירה בצנרת קיימת – שדורגה כחלופה המועדפת מבחינה סביבתית על-ידי מומחי המשרד והמנחה הלאומי – על רצפטורים ציבוריים (מוקדי שהיית אוכלוסייה) נוספים, חדשים.

בחינת הסיכון הנשקף למוקדי האוכלוסייה החדשים שהועברו על-ידי העירייה ולא היו ידועים למשרד, בוצעה על-ידי ד”ר אלי שטרן, מומחה להערכת סיכונים, ומומחי המשרד. בבחינה נמצא, כי אף אחד מהמוקדים הציבוריים החדשים אינו חורג מסף הסיכון המקובל. ולאור זאת, אין שינוי בחוות הדעת של ד”ר שטרן והמשרד, הקובעת כי החלופה של האוניה הקטנה והפריקה הישירה בצנרת למפעלים, היא הבטוחה ביותר לסביבה, כולל למוקדים החדשים.

בנוסף, המידע החדש שהגיע מעיריית חיפה, ולא היה בידי המשרד, חייב בדיקה נוספת גם של מוקדי חומרים מסוכנים אחרים באזור שאינם קשורים לאמוניה, הסמוכים למקומות אלה. בבדיקה זו עלה, כי מועדון השייט וצופי הים, הפועלים בתוך שטחו של הנמל – אשר מחזיק כמויות חומרים מסוכנים רבות – עלולים להימצא בסיכון שאינו קביל.

לאור זאת, על הנמל לבצע סקר סיכונים מחודש למוקדי אוכלוסייה אלה, ובמידת הצורך – לנקוט באמצעים נוספים להפחתת הסיכון, בהתאם למדיניות מרחקי הפרדה של המשרד.

נציין, כי מאחר ולמיטב ידיעתנו, קיימת כוונה של העירייה לשנות את ייעוד האזור בו פועלים צופי הים ומועדון השיט לאזור שישמש כעורף תפעולי לנמל, המשרד מציע לעירייה כי תיבחן האפשרות לזרז העברת שימושים אלה למקום מתאים יותר שאינו מצוי בתוך אזור תעשייתי משמעותי כמו נמל.

המשרד משלים בימים אלה את חוות דעתו על חלופה נוספת שהוגשה – של מילוי מכליות כביש – ויודיע על תוצאות בדיקתו בהקדם האפשרי.

יודגש, כי אף שהמשרד ביקש לקבל מעיריית חיפה את חוות הדעת והערכות הסיכונים שעמדו בבסיס עמדתם כי אספקת אמוניה באמצעות איזוטנקים היא החלופה המועדפת – עד לרגע זה העירייה לא העבירה כל מסמך כזה. המסמך שהועבר על ידם ושהוכן על ידי ד”ר רוברט טיילור, אינו מהווה חוות דעת או הערכת סיכונים אלא רק סקר ספרות ראשוני ביותר. המשרד תמה על העובדה שהעירייה ממשיכה לטעון בפורומים שונים, לרבות בוועדת הכספים של הכנסת השבוע, כי עמדתם הטוענת כי האיזוטנקים היא החלופה הטובה ביותר והיא נתמכת בחוות דעת, וקורא לעירייה להעביר אליו את חוות הדעת האמורה.

הודעת עירייה חיפה:

יונה יהב – ראש עיריית חיפה

מפחיד עד הזוי שהמשרד להגנת הסביבה נלחם ברשות שנלחמת למען בטחון תושביה ממפגעי איכות סביבה. עיריית חיפה מציגה לאורך כל הדרך סתירות בהתנהלות פקידות המשרד להגנת הסביבה, עד כדי התעלמות מהאזהרות המומחה שהם שכרו לגבי משך העגינה של האוניה במתווה בו מקדמת המדינה.
מפחיד עוד יותר התנהלות המשרד המתעלמת מדברי בית המשפט העליון, מבקר המדינה ופרקליט מחוז חיפה.
עיריית חיפה תסכים לחלופה כזו או אחרת רק לאחר שתשוכנע בבטחון כמילון מתושבי המדינה.

תגובת ירון חנן – הירוקים של חיפה

ירון חנן

(ירון חנן מרכז את צוות המומחים למתווה משק האמוניה, להודעת המשרד להגנת הסביבה היום אחה”צ בנוגע לחלופות אספקת האמוניה)
זהו ספין תקשורתי מהסוג הנחות ביותר ועצוב שכך פועל משרד ממשלתי שמזמן שכח את מחוייבותו למען ביטחון הציבור. די לתתאם נציין כיצד מתנהלים דיונים בין גורמים מהעירייה,  ומהצד שלנו הכוללים מומחים בלתי תלויים מהשורה הראשונה בארץ בתחום האמוניה, התעשייה הכימית, ניהול הסיכונים וספנות לבין גורמי המדינה וחברת חיפה-כימיקלים.

בדיונים הללו מתבררות עובדות מתמיהות שחלקן מסמרות שיער למשל:
לא הועבר לעיריית חיפה ולנו אף מסמך חתום שגורם ממשלתי כלשהו לוקח עליו אחריות בחתימתו האישית – לגבי נקודות מהותיות להערכת הסיכונים כגון:
הערכת סיכוני פגיעת טיל בגוף אונית המיכל הנושאת בקרבה 2500 טון אמוניה, לעומת סיכוני פגיעה זהה באיזוטנק בתרחיש מלחמתי.
כנ”ל לגבי סיכוני אירוע פח”ע הכולל פגיעה באונית אמוניה בשורת תרחישי פח”ע שהעלינו וזכו לתגובה מזלזלת מצד גורמי הממשלה- בטענה המדהימה שהם… “לא נבדקו כחלק מתרחישי הייחוס הלאומיים”!
לא קיבלנו שום התייחסות לסיכוני הפגיעה באוניית אמוניה בנמל חיפה בעת התרחשות אסון טבע כמו רעידת אדמה בשבר יגור, או צונמי המרים גל עוצמתי בגובה 5-10 מטר, כמו שכתוב בתרחיש הלאומי, למרות שמדובר בתרחישים שיכולים לקרות בכל רגע בלי התרעה מספקת!  בכל תרחיש מלחמתי שהעלינו נתקלנו בתשובות “מרגיעות” והזויות שלא נפרט אותן כאן, ואנו מתקשים להעלות על הדעת שמישהו במדינת ישראל ובעיקר בצה”ל באמת מאמין שהן אמיתיות!
הדבר המדהים הנוסף הוא שכאשר מומחים מטעמנו שאלו באחד הדיונים את גורמי הביטחון והמשרד להגנת הסביבה שאלות בתחומים ביטחוניים הקשורים לפגיעה באוניית האמוניה, העבירה נציגת המשרד להגנת הסביבה את השאלה ששאלנו ל….מנכ”ל חיפה-כימיקלים (חברה פרטית בבעלות זרה, שכוללת גם בעלי מניות ממדינות שאין למדינת ישראל יחסים דיפלומטיים איתן, בלשון המעטה )!
מקומם במיוחד השקר שמעלה המשרד להגה”ס לפיו לא העברנו חוות דעת מסודרת לגבי חלופת האיזוטנקים.
הגם שזה לא תפקידנו ובפירוש מי שהיה צריך להציג את החלופה הזו באופן מלא ומדוייק- זה המשרד הממשלתי המדובר ולא שום גורם אחר, בכ”ז הרמנו את הכפפה והעברנו מספר פעמים חוות דעת על חלופה האיזוטנקים (כולל לבית המשפט העליון) שהיא המתאימה ביותר לשנים הקרובות מבחינת ההתכנות התפעולית ומבחינה בטיחותית, כל עוד הם יגיעו לנמל אשדוד עבור הצרכנים בדרום ולנמל חיפה עבור הצריכה בצפון.
למרות האבסורד שכל ילד מבין אותו, מתעקשת המדינה שאיזוטנק המכיל רק 12 טון אמוניה לא מקוררת והוא ממוגן יחסית, מסוכן כביכול הרבה יותר מאונייה בלתי ממוגנת לחלוטין המכילה 2500 טון אמוניה מקוררת!  והמדינה עוד מתעקשת על הגעת אוניות אמוניה שיעגנו כמיכלים צפים כמעט כל השנה ברציפות בנמל חיפה ולא בנמל אשדוד ומשם יוסעו מסביב לשעון במיכליות כביש (25 טון כל אחת) לכל אורך המדינה עד לנגב, ברמת סיכון מירבית ומיותרת, כאשר קל להבין שהמרחק הכי קצר ובטיחותי יותר לציבור עבור חלק ניכר מצרכני האמוניה- הוא דווקא מנמל אשדוד ולא מנמל חיפה.
חלופת מילוי מיכליות כביש בנמל חיפה שעולה לאחרונה, כדי לעקוף את התנגדות עיריית חיפה להפעלת צינור האמוניה המיושן, שמזמן פג תוקפו,
היא אחת החלופות ההזויות והמופרכות ביותר שהועלו אי פעם במדינת ישראל בהקשר לאספקה ושינוע חומרים מסוכנים. המדינה הציגה דו”ח מומחה שהקפיד כל הזמן לציין, כהרגלו, שהוא אומר את דבריו “בהסתייגות” והוא עסק רק במה שהתבקש לבדוק וזה מילוי מיכליות הכביש מהאוניה ישירות למיכליות הנ”ל, כל שאלה על תרחישי פגיעה באונייה והסיכון של תרחיש כזה לעומת חלופת האיזוטנקים שאנו הצגנו, נהדפה ע”י המומחה ונציגי המשרד להגנה”ס באמירות שהוא לא התבקש לבחון זאת ויש להפנות את השאלה לגורמים הרלוונטייים…ואת “תשובותיהם” כבר ציינתי כאן קודם.
כאמור אין אף גורם רשמי שמוכן לחתום על הדברים ולקחת עליהם אחריות וכמובן שעל חלק ניכר מהשאלות הרלוונטיות לעניין השוואת החלופות מבחינת סיכונים, שהעברנו לממשלה, לא קיבלנו כלל מענה!
כזכור פרקליט מחוז חיפה של משרד המשפטים כבר התבטא בחריפות ואמר שנראה לו כי משרדי הממשלה התגייסו לטובת רווחי בעלי חיפה-כימיקלים ולא לטובת ביטחון הציבור והוא כמובן צדק לחלוטין.
גם מבקר המדינה הבין זאת והעביר את ממצאיו בנושא פרשת האמוניה ליועץ המשפטי למשלה כדי שיבדוק חשדות למעשים פליליים מצד עובדי מדינה ובכירים מאד בממשלה.    לפיכך,  נראה שנכון לנו סיבוב נוסף במקום היחיד בישראל שעדיין ניתן לצפות בו לדיון הוגן ומאוזן- קרי בבית המשפט ושם ניפגש מן הסתם בטווח הקרוב.

הגיבו כאן לכתבה