עיוורת שסורבה להיכנס למסעדה בקריות תפוצה בסך 27,500 ש"ח

מנהל מסעדה בקרית ביאליק סירב להכניס למסעדה אישה עיוורת הנעזרת בכלב נחייה, כעת בית המשפט חייב אותו לפצות אותה בסכום של 27,500 ₪ בגין הפגיעה, היחס המפלה וההשפלה אותם חוותה העיוורת.


כלב_נחיה.jpg

בעקבות תביעה שהוגשה על ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, פסק בית משפט השלום בקריות, ביום 2/12/15, סכום פיצויים כולל של 27,500 ש"ח נגד מסעדה ומנהלה אשר סירבו להכניס למסעדה אישה עיוורת עם כלב נחייה.

האירוע התרחש ביום העצמאות בשנת 2012 גרציה בן מויאל, אישה עיוורת הנעזרת בכלבת נחייה, הגיעה בלוויית אחותה יפה, למסעדת דג המושט בקריית ביאליק. מנהל המסעדה באותה עת סירב להכניס אותה עם כלבת הנחייה, והיא ואחותה נאלצו לשבת מחוץ למסעדה, במנותק מיתר האורחים. בן מויאל, שחשה נפגעת מהיחס המפלה והמשפיל, פנתה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, וזו הגישה בשמה תביעה לפיצויים לבית משפט השלום בקריות.

בעקבות הצעת בית המשפט, התפשרה הנציבות באופן נפרד עם מנהל המסעדה השכיר, על פיצויים בסך של 7,500 ש"ח, ובית המשפט נתן תוקף של פסק דין להסדר זה. כנגד המסעדה עצמה, אשר נמנעה מלהציג גרסת הגנה משלה בתיק – פסק בית המשפט פיצוים בסך של 20,000 ₪, שישולמו בנפרד ובנוסף לסכום הפשרה שישלם המנהל. סך הכל פסק בית המשפט סכום של 27,500 ₪ כפיצוים שישולמו לגב' מויאל.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע כי תהא זו הפלייה פסולה למנוע גישה מאדם עם מוגבלות למקום ציבורי או לחלק ממנו, או למנוע שירות מאדם עם מוגבלות, או לסרב לספק מוצר לאדם עם מוגבלות, או למנוע ממנו שימוש או הנאה משירות ציבורי. בית המשפט רשאי לפסוק לטובת אותו אדם עם מוגבלות פיצויים גם ללא הוכחת נזק. חוק איסור הפליית עוורים המלווים בכלבי נחייה קובע, בין היתר, כי לא תוגבל זכותו של עיוור להיכנס למקום ציבורי ולהשתמש בכל מתקן המצוי בו בשל היותו מלווה בכלב נחייה.

לא ניתן להגיב