ניצחון לעיריית חיפה ולחברת CAR2GO: המחוזי דחה את עתירת “שומרי הסף” נגד המיזם

רכב חשמלי שיתופי צילום: סמר עודה

בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את עתירת “שומרי הסף” בחודש נובמבר האחרון כנגד החלטתה של עיריית חיפה להפעיל מיזם רכב שיתופי בעיר באמצעות חברת CAR2GO.

העותרת טענה, כי היה על העירייה לפרסם מכרז בעניין זה, בעוד שהעירייה ו- CAR2GO טענו כי CAR2GO הינה הספק היחיד שיש לו יכולת מוכחת וניסיון בתחום, ועל כן לא חלה על העירייה חובת פרסום מכרז. לראיה בכל הרשויות שבהן מופעל מיזם רכב שיתופי,CAR2GO  הייתה הספק היחיד שעמד בתנאי הסף והיא זו המפעילה את מערכי התחבורה השיתופיים בכל הערים האחרות בישראל כמו: תל- אביב, נתניה, ראשל”צ ועוד.

בית המשפט קבע, כי לא נפל כל פגם בהתנהלות העירייה בהכרזה על CAR2GO כספק יחיד בחודש מאי 2016, והוכח, כי חרף הפרסומים בנושא, לא נמצאה כל חברה אחרת המסוגלת לספק את השירות הנדרש במסגרת הזמן הקבוע בחוק. עוד קבע כי העתירה לוקה בשיהוי כבד, שכן דבר בחירתה של CAR2GO כספק יחיד פורסם כבר בחודש מרץ 2016 ומאז הופיעו פרסומים שונים בכלי התקשורת בעניין זה. האיחור בהגשת העתירה פוגע באינטרסים של העירייה ושל CAR2GO אשר השקיעה בתשתיות ובפיתוח הטכנולוגיה ובאינטרסים של הציבור הרחב שכבר החל ליהנות מהמיזם. לאור האמור דחה בית המשפט את העתירה וחייב את העותרת בתשלום הוצאות.

עיריית חיפה ו- CAR2GO יוצגו ע”י עורכי הדין: גיל חגי, וגיא לייכטר ממשרד ש. פרידמן, ואיתן ברקוביץ’ ועמית כהן ממשרד “בלטר גוט אלוני”.

 

הגיבו כאן לכתבה