עתירה מנהלית הוגשה להפסקת פעילות מיזם הרכב השיתופי החשמלי בחיפה CAR 2GO

רכב חשמלי שיתופי צילום: סמר עודה

עמותת שומרי הסף – התנועה להגנת ערכי שלטון  החוק הגישה עתירה מנהלית  נגד עיריית חיפה, המשרד להגנת הסביבה וחברת  CAR 2GO להפסקת פעילות מיזם הרכב השיתופי החשמלי בחיפה והראשון בישראל.


בעתירה המנהלית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה, באמצעות עורכי הדין אורי שילה וליאור דץ (אדריכל) ממשרד א. שילה ושות' נטען, כי פעילות המיזם נעשתה ללא פרסם מכרז פומבי כמתחייב  בחוק המכרזים ותוך פגיעה בעקרונות השוויון והיעילות הכלכלית. על כן עמותת שומרי הסף – התנועה להגנת ערכי שלטון עתרה בבקשה להורות  על הפסקת הפעלת הפעילות המסחרית של המיזם  להשכרת רכב שיתופי חשמלי בחיפה והראשון בישראל  עד להשלמת  פרסום הליכי מכרז כחוק, וכן להורות למשרד להגנת הסביבה  ועיריית חיפה להפסיק להעביר כספים למיזם. בנוסף העותרת דורשת שעיריית חיפה תסיר לאלתר את כל התמרורים בעיר חיפה שעל פיהם 300  מקומות חנייה נמסרו בבלעדיות לרכבי הרכב השיתופי, ולחדול מלתת דו"חות חניה למכוניות של אזרחים החונים במקומות שסומנו במיוחד לרכב השיתופי.

העמותה טוענת בעתירה, שמסע יחסי הציבור להשקת מיזם הרכב השיתופי בחיפה חושף מחדל משפטי חמור, ויש לפסול את החלטת עיריית חיפה להתקשר עם החברה המפעילה את המיזם של הרכב השיתופי החשמלי ללא מכרז ויש לפסול את הניסיון לפרסם בדיעבד הודעה על כוונה להתקשר עם החברה בפטור ממכרז, בשל מה שהעירייה טוענת שחברת car2go היא בבחינת "ספק יחיד"  זאת  בכלל  לאחר השקת המיזם. עוד טענה העמותה כי גם מהפרסומים השונים בתקשורת עולה כי המשיבות פעלו בכוונה תחילה ליצור "מיזם" שכל כוונתו להוציא כספים מהציבור שלא כדין  ולחלק את הרווחים ביניהם. בשל כך נטען "יצרה" העירייה עם היזם פרויקט שאותו העירייה מציגה כעונה על הקריטריונים שקבע המשרד להגנת הסביבה לקבלת תמיכה כספית ולטובת הציבור.

יש לציין, כי העמותה מדגישה בעתירה כי היא מצדדת במיזם שנועד להפחתת זיהום אוויר מכלי רכב אולם היא מתנגדת להפעלתו של המיזם הנוכחי היות שנעשה בניגוד לחוק, ללא מכרז, תוך הפרת חובות מהותיות שמוטלות על רשות מקומית ,  ובכל הנוגע לשימוש בכספי ציבור ומשאבי הציבור .

עו"ד ואדריכל ליאור דץ, ממשרד א. שילה ושות': "מדובר במעשה נמהר של הפעלת מיזם  ללא  פרסום מכרז פומבי  כחוק חובת מכרזים, תוך פגיעה  בעקרונות השוויון והיעילות הכלכלית, ובחוסר תום לב . המהלך הלא חוקי הביא לכך שהשירות מוצע לציבור במחיר גבוה באופן בלתי סביר  ובלתי מידתי. לצד האמור עיריית חיפה פוגעת בתושבים על ידי נטילת מאות מקומות חנייה בשכונות שבהן קיימת מצוקת חנייה והקצאתה לטובת המיזם. המדובר בקרקעות ציבוריות המשרתות את הציבור, כך שלמעשה ניתנו כאן מקומות חניה ציבוריים ליזם פרטי על חשבון הציבור".

העותרת טוענת כי למעשה עולה שהפרסום של "פטור ממכרז" בוצע חודשים לאחר שהמיזם תוכנן בשיתוף בין העירייה וחברת car2go ו-9 ימים לאחר שהמיזם החל לפעול. עורכי הדין שילה ודץ טוענים כי  אין בישראל ניסיון קודם עם שום ספק של רכב שיתופי  חשמלי, ובעולם יש נסיון קודם להפעלת מיזם כזה בפריז ובלונדון ותמוה מודע העירייה לא פנתה לקבלת הצעה ממציעים בינלאומיים, מה גם שספקי הרכב החשמלי אינם ישראלים.

כן מציינים העותרים כי למעשה לא קיים בישראל כל קריטריון ייחודי המוכר על ידי משרדי הממשלה הנדרש על ידי הפעלת המיזם ואף קיים ספק רב אם עיריית חיפה עשתה ניסיון לאתר ספקים פוטנציאליים אחרים תוך מתן עדיפות לחברת רנו על פני יצרנים אחרים.

על פי פרסום  עיריית חיפה מטרת מיזם  הפעלת הרכב השיתופי החשמלי, המיזם שהושקעו בו 10 מיליון שקל , היא הפחתת כמות הרכבים הפרטיים בחיפה וצמצום זיהום האוויר, הקמת מערך תחבורה ציבורי שיתופי על בסיס חשמלי, שמזהם פחות את הסביבה מכלי רכב מנועי רגיל והקמת מערך תחבורה ציבורית נגיש ונוח יותר מאוטובוסים, וזול יותר ממוניות. על פי הנטען בעתירה המשרד להגנת הסביבה  עשוי להשתתף במיזם, מתקציב המדינה, בסך כ- 4.6 מיליון שקל וחייב היה המשרד להגנת הסביבה  לוודא כי המיזם  פועל  על פי החוק וכללי מנהל תקין ושלא בניגוד לנוהל "תמיכות לגופים אחרים".

עו"ד יצחק זכאי, שליווה את הפרויקט מטעם עיריית חיפה מסר בתגובה לחי פה:

חיפה פעלה בכל הקשור למיזם הרכב החשמלי השיתופי (כמו בכל פרויקט אחר) על פי חוק כמתחייב מכל כללי הדין. ההתקשרות עם חברת קאר2גו נעשתה כמתחייב בדני המכרזים לגבי "ספק יחיד".  בהתאם לחוק פרסמה העירייה את כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם החברה. משלא התקבלה כל התנגדות או הצעה מתחרה אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. לאחר שינוי תנאי ההתקשרות חזרה ופנתה העירייה לוועדת המכרזים על מנת לקבל את אישורה החוזר להתקשרות עם החברה. על פי הנחיית הוועדה פרסמה העירייה פעם נוספת את כוונתה להתקשר עם החברה ובתוך כך פורסמה דרך ההתקשרות ותנאי ההתקשרות הצפויים. גם לאחר פרסום זה לא התקבלה כל התנגדות או הצעה נגדית ובעקבות כך בוצעה ההתקשרות. אשר לטענת בדבר עלות השימוש ברכב הרי שמדובר באמירה חסרת בסיס הנובעת מחוסר הבנה, ידע והיכרות עם המיזם. אין כל דמיון או בסיס להשוואה בין השכרת רכב לבין מיזם שיתוף הרכבים החשמליים".

חברת קאר 2 גו מסרה לחי פה בתגובה:
 "אנחנו לא מכירים את הנושא. לא קיבלנו אף עתירה מנהלית".

המשרד להגנת הסביבה מסר לחי פה בתגובה:

"העתירה טרם הגיעה למשרד להגנת הסביבה. היא תילמד עם קבלתה ובכל מקרה המשרד ימסור את תגובתו בבית-המשפט".

לא ניתן להגיב