פרופ’ ונדי סנדלר מחיפה קיבלה את פרס מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים על שם לנדאו לשנת 2017 

פרופ' ונדי סנדלר
אמיתי – אופרה – רחב

פרופ’ ונדי סנדלר מחיפה קיבלה את פרס מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים

על שם לנדאו לשנת 2017

 

פרופ’ ונדי סנדלר

פרופ’ ונדי סנדלר זכתה בפרס בסך 150 אלף ₪ מטעם מפעל הפיס

בשבוע שעבר התקיים במרכז “נא לגעת” ביפו טקס פרסי מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים על שם לנדאו לשנת 2017. בין הזוכים הבולטים בפרס היוקרתי היתה פרופ’ ונדי סנדלר מחיפה שקיבלה ממפעל הפיס פרס בסך 150 אלף ₪.

פרופ’ ונדי סנדלר זכתה בתחום בלשנות על מחקרה באוניברסיטת חיפה.

מנימוקי ועדת השיפוט : פרופ’ אילן אלדר, פרופ’ מלכה מוצ’ניק ,פרופ’ אילנה שוהמי.
פרופ’ סנדלר עקבה בשיטות מחקר מושכלות אחר התפתחות שפות סימנים חדשות בהופכן לשפות תקשורת פונקציונליות, ובהן שפה המשמשת קהילה בדווית בישראל. מחקריה הובילו לממצאים חדשניים על תכונותיהן של שפות מסומנות, מאפייניהן ודמיונן לשפות מדוברות, והוכיחו שהן אינן אוסף של סימנים אלא הן מעוגנות בתאוריות קוגניטיביות ואוניברסליות.

מכבי חיפה – הרשמה לחוגים – רחב

האלוף (במיל’) עוזי דיין, יו”ר דירקטוריון מפעל הפיס וקרן לנדאו: “זוכי פרסי מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים על שם לנדאו הם הזכייה הגדולה של החברה הישראלית. הם המחזקים את התשתית התרבותית והמדעית שעליה צומח הדור הצעיר ומהם שואב השראה ודוגמא אישית!”

פרופ’ ונדי סנדלר

 

 

יד עזר לחבר – רחב
תגובות
בטעינה...