הוארך היתר הרעלים למיכל האמוניה עד 31 ביולי

בהתאם להחלטת בית המשפט העליון המשרד להגנת הסביבה האריך את היתר הרעלים למיכל האמוניה בחיפה עד 31 ביולי וביקש הבהרה מביהמ"ש נוכח משך הזמן הצפוי לריקון המלא של המיכל.

מיכל האמוניה
מיכל האמוניה – צילום: סמר עודה

כדי לממש את החלטת בית המשפט העליון המשרד להגנת הסביבה נקט בצעדים הבאים:

 

  • נוכח הצורך לחדש את היתר הרעלים של החברה שפג תוקפו ביום ה’ (1 ביוני 2017), המשרד להגנת הסביבה חידש את היתר הרעלים עד ל-31 ביולי באופן שמקפיא את המצב הנוכחי ואוסר על מילוי נוסף של המכל באמוניה.

 

  • בהמשך לקביעת בית המשפט העליון ב-28 במאי כי יש לרוקן את מכל האמוניה באופן סופי עד ליום 31 ביולי 2017, בכוונת המדינה לפנות לבית המשפט לקבלת הבהרה אם מדובר בריקון עד קו שאיבת המשאבות – המצב בו המכל נמצא היום – או ריקון מוחלט, שידרוש זמן רב יותר מסיבות בטיחותיות.

 

  • בהתאם להנחיית בית המשפט לקבל דיווח על חלופות טווח קצר וארוך, ממשיך המשרד לבצע בדיקות חוזרות של עמדותיו לגבי החלופות. נכון לרגע זה אין כל שינוי בעמדתו, כפי שהוצגה לבית המשפט.

 

  • לאחר קבלת הבהרה מטעם בית המשפט העליון, וכן לאחר השלמת הבחינה של תוכנית הריקון העדכנית שהוגשה – יעדכן המשרד את היתר הרעלים במידת הצורך.

 

 

הגיבו כאן לכתבה