חיפה – עמק הבכא או עיר עם עתיד? – כתבה ראשונה

חזון – טור דעה

האם מפרץ חיפה יהיה אי פעם נקי מתעשיות פטרוכימיות? מזה שנים מטרופולין חיפה הפך מלכודת מוות לתושביו כתוצאה מזיהום אוויר. האם מפרץ חיפה עם תעשיות פטרוכימיות הוא גזרת גורל שיש להנציח או שמא יש לגבש חזון מבטיח יותר לתושבי האזור?

08_-_חזון_-_נמל_המפרץ_מיכלי_תשן.jpg

אחד הפרדוקסים הגדולים ביותר הוא שלראש עיריית חיפה ושלוחיו אין כל חזון ובשורה אופטימיים לתושבי העיר חיפה כאשר הם ניגשים לטפל בבעיות למיניהן הנובעות מהתעשיות הפטרוכימיות המזהמות במפרץ חיפה.

מהו "חזון"?

על מנת שנוכל להבהיר לקורא המלומד את הבעיות הנובעות מאופן התנהלות הרשויות בהעדר חזון, נבקש להגדיר באופן כללי את המושג – חזון.


09_הגדרת_חזון.jpg

ובכן, באשר אנו מסכימים ש"חזון" הוא רעיון או מחשבה לגבי העתיד הרצוי, מכאן ניתן להבין שכל פעילות מכל סוג, הינה נגזרת שכל מטרתה ותכליתה נועדו להשגת והגשמת ה"חזון" ללא סייגים.

מה קורה כשאין חזון?

כיצד רואה מר יהב את מפרץ חיפה כשאין חזון?
במשלי כט,18 נכתב: "באין חזון יפרע עם…", היינו: כשאין נביא המציג לעם חזון ברור – העם מתפרע, מתפרק ומתפורר ומתפזר לכיוונים רבים. "העם מתפרע" – למרות שכבר קצה נפשם של תושבי מטרופולין חיפה מהעדר חזון לחיים בריאים ואיכותיים במקום ולכאורה, מזמן היה עליהם לצאת בהמוניהם לרחובות במרד אזרחי, נאיר כאן את חלק הפירוש "מתפרק ומתפורר ומתפזר לכיוונים רבים": כלומר, בהעדר חזון לראש העיר למפרץ חיפה, כל פעולות הרשות המקומית מול המפעלים הפטרוכימיים המזהמים ומעכירים את איכות חיי תושבי העיר וסביבתה, אינן מבשרות טובות וזאת לא מרוע לב אלא מאובדן דרך.

יהב והמועצה הארצית לתכנון ובניה

ב-17 ינואר 2017 התקיימה ישיבה במועצה הארצית לתכנון ובניה בראשות אביגדור יצחקי ובהשתתפות ראש העיר חיפה יונה יהב. מפרוטוקול הישיבה מסתבר שיהב מקבל את קביעתו של אביגדור יצחקי שאין כל דרך להזיז את המפעלים, במקרה זה בז"ן, ועל כן מדברים על אם תהיה הרחבה או לא, מה יהיו היקפי היצור וכמו כן מדברים על קרקעות הצפון שלהבנתו של יהב אמורים היו להעביר לשם את תש"ן.

דבר ראש העיר

לפני שממשיכים בואו נקרא ונבחן את "דבר ראש העיר" המופיע באתר עיריית חיפה, שבין יתר דבריו אומר:
"…הבטחת צמיחתה ופיתוחה הכלכלי של העיר נעשה ע"י קידומם של מנועי צמיחה מרכזיים ויצירת אקלים עיסקי אטרקטיבי ופיתוח מתחשב בסביבה.
בסיס הפיתוח העתידי של העיר נשען על ארבעה אדנים: פיתוחה כעיר אוניברסיטאית; פיתוחה כעיר תיירות, כנסים ופסטיבלים; פיתוחה כעיר הייטק וביוטק; ופיתוח ושדרוג שירותי העירייה לרמה המיטבית המוענקת ביעילות לתושבי העיר וליזמים…..
חיפה עברה בשנים האחרונות מיצוב ומהפכה. מעיר פועלים מנומנמת שעיקר פרנסת תושביה הייתה בנמל, בתעשיית המתכת הכבדה, בבתי זיקוק ובמפעלים פטרוכימיים, הפכה העיר למרכז מטרופוליני – אורבאני וחדיש המספק שירותים לכל תושבי ערי הפריפריה במגוון רחב של תחומים."

האמנם?
1. האם פיתוחה של העיר חיפה באמת "מתחשב בסביבה"?
2. כאשר מפתחים את העיר חיפה כעיר "הייטק וביוטק", האם הכוונה לדרום העיר ביציאה לתל אביב או גם למפרץ חיפה? ואם הכוונה כוללת את מפרץ חיפה, כיצד מסביר ראש העיר את הסכמתו בשנים האחרונות לקבל למפרץ חיפה מפעלים מזהמים שנזרקו ממקומות אחרים בארץ ותמיכתו בהרחבת ההתעשייה הפטרוכימית והלא כולם אינם מופיעים בדבריו כאחד מארבעת אדני הפיתוח העתידי של העיר.
3. האם חיפה באמת עברה בשנים האחרונות מהפכה? כותב ראש העיר "מעיר פועלים…" "למרכז מטרופוליני.." ובאמצע כותב על תעשיית מתכת כבדה, בתי זיקוק ומפעלים פטרוכימיים. ניתן להבין מכך שלפחות היה צמצום בתעשיות אלו. עורבא פרח, במציאות תעשיות אלו רק התעצמו והתרחבו במשמרתו של יונה יהב. האם נגזר על אתר עיריית חיפה לסבול את כל הנכתב בו?

איזהו ראש עיר? לאן על ראש העיר להוביל אותנו?

ראש עיר אמור להיות מנהיג בעל ערכים ומסירות למען תושבי עירו בלבד!
על ראש עיר כמו חיפה להיות מנהיג מוביל ולא מונהג המתלונן השכם והערב על שיתר ראשי הרשויות בעוטף חיפה אינם מצטרפים אליו במאבקו(?) למען מפרץ חיפה.

על ראש העיר חיפה לקבע חזון ארוך טווח למפרץ חיפה נקי מתעשיות פטרוכימיות. ערים אחרות בעולם ניקו עצמן מתעשיות מזהמות תוך תמיכה בלתי מסוייגת בעובדי המפעלים שנסגרו ועברו הסבה מקצועית לתעשיות נקיות. כל פעילויות ראש העיר ושלוחיו מול גורמי הממשלה והמפעלים יכוונו למטרה נעלה אחת והיא עתיד עם אוויר, קרקע ומים נקיים, בריאות ואיכות חיים טובים יותר, מקומות עבודה ראויים השומרים על בריאות העובדים, שטחים ירוקים פתוחים נרחבים ככל היותר – כל זאת ועוד למען עתיד טוב יותר לתושבי העיר חיפה.

פוזיציה מול המזהמים

אשר על כן, אין לנהל משאים ומתנים עם מי מהמפעלים המזהמים במפרץ חיפה למעט למען סגירתם על ציר זמן שיש לקבוע במהרה. כל נסיון לנהל משא ומתן עם התעשיות המזהמות במפרץ חיפה, מקבע בתודעתן כי אנו מסכימים לנוכחותם במפרץ ובכך מנציחים את התעשיות הפטרוכימיות במקום לעשרות ואף יותר שנים. זה הזמן להתפכח ולעשות את הדבר הנכון. ובאשר אליך מר יהב ראש העיר חיפה, בעשותך כן – מכל אשר עשית עד היום ותעשה בעתיד, ניקוי מפרץ חיפה מתעשיות פטרוכימיות מזהמות יזכר ויזקף לזכותך וזו תהיה מורשתך האמיתית לדורות.

לא ניתן להגיב