חבר מועצת העיר לשעבר מסיעת "הירוקים" • מומחה לניהול סיכונים ומצבי חירום
כתבות מאת:

ירון חנן