חיפה עיר לכולן? תלוי • ארגוני הנשים נגד הצעתו של רמתי

יו"ר סיעת הבית היהודי בחיפה, חבר המועצה יואב הרמתי, מציע לבטל את משרת יועצת ראש העיר למעמד האישה, כדי לחסוך, לדבריו, כחצי מיליון שקלים מתקציב העירייה, זאת במסגרת הדיונים הבלתי נגמרים בתקציב 2022 • התקוממות בארגוני הנשים: "הצעתו של הרמתי רק מחדדת את הצורך בתפקיד".

הגנה מהשפעות פוליטיות לא ענייניות

עו"ד דנה מירטנבאום, מנהלת תכנית "עיר לכולן" בעמותת איתך מעכי – משפטניות למען צדק חברתי התייחסה להצעתו של חבר המועצה:
"הצעתו של חבר מועצת העיר חיפה, יואב הרמתי, לבטל את משרת יועצת הרשות למעמד האישה על מנת 'לחסוך' כחצי מיליון ש"ח מהתקציב, מחדדת את חשיבותו הרבה של חוק היועצות בהגנה על תפקיד היועצת מפני השפעות פוליטיות שאינן ענייניות.

חיפה צועדת בנעלי הערים הגדולות ומעסיקה יועצת במשרה מלאה, כיאה לעיר שהינה מטרופולין, בעלת השפעה על קבוצות מגוונות של נשים ומגדרים נוספים שיש להתחשב בצורכיהם השונים.

ההיפך – יש להגדיל את התקציב

היועצת לקידום מעמד האישה אמונה עפ"י חוק ובפרקטיקה, על ביטחונן של נשים בתוך העיריה וברחבי העיר, הגנה על נשים מפני אלימות, בחינת ההשלכות המגדריות של החלטות המועצה והמדיניות העירונית, הבאת נקודות מבט של נשים וקיום קשר בין המדיניות העירונית לבין ארגוני הנשים וארגוני חברה אזרחית.

לא זו בלבד שאי אפשר לקצץ במשרת היועצת, אלא מן הראוי להשיב – ואף להגדיל – את תקציב הפעולה שלה שקוצץ בשנה החולפת בחצי (הסכום המגוחך של 140,000 ש"ח קוצצו לכדי 70,000 ש"ח) כדי לאפשר ליועצת לבצע את תפקידה בצורה המיטבית.

חיפה עיר לכולן – נחתמה פה אחד

עמותת איתך מעכי – משפטניות למען צדק חברתי הובילה בשיתוף עיריית חיפה את תכנית הפעולה לשוויון מגדרי "חיפה עיר לכולן" שנחתמה (בספטמבר 2020) פה אחד על ידי כל חברי וחברות מועצת העיר, ומשמעותה הכרה של העירייה בחשיבות קידום מעמדן של נשים והטמעת חשיבה מגדרית בכל אגפי העירייה ובכלל פעולותיה למען העובדות ולמען התושבות.
החובה למנות יועצת לקידום מעמד האישה נובעת מתוקף חוק הרשויות המקומיות – יועצת למעמד האישה, התש"ס – 2000.

"התנגחותו של הרמתי רק מוכיחה חשוב שהתפקיד מעוגן סטטוטורית ולא נתון לגחמותיהם של פוליטיקאים שלא רואים את התמונה הכוללת"

לדברי ורד ששון, יו"ר איגוד היועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות:

אנו מחזקות את ידה של ראש עיריית חיפה, דר' עינת קליש רותם, בהעברת התקציב ובייחוד בתקציב שתומך בנשים מכל קבוצות האוכלוסייה ובצרכיהן. התנגחות חבר מועצת העיר בתקציב משרת היועצת לקידום מעמד האישה רק מוכיחה כמה חשוב שהתפקיד מעוגן סטטוטורית ושאינו נתון לגחמותיהם ולמצב רוחם של פוליטיקאים שאינם רואים את התמונה הכוללת ואת האינטרס הציבורי.
הגיבו כאן לכתבה