תלמידי חיפה דורשים לבטל את הנחיות בחינות הבגרות החדשות

חברי מועצת הנוער העירונית חיפה והיושב בראשה, שיגרו מכתב למנכ”לית משרד החינוך בדרישה לביטול הנחיות בחינות הבגרות החדשות. “משרד החינוך אמון על חינוך ילדי ישראל ובהחלטתך האחרונה הוא אינו מחנך אלא מטיל עונשים קולקטיבים וסנקציות במקום לחנך ליושרה ולאמינות”, נכתב במכתב ששוגר.

003-_יושב_ראש_המועצה_העירונית.png

יושב ראש מועצת הלתלמידים חיפה, איתן סויסה
בעקבות הדלפות בחינות הבגרות בשנים האחרונות, וההדלפות שהיו לאחרונה החליט משרד החינוך לפרסם הנחיות חדשות לבחינות הבגרות. “הנחיות שפוגעות בתלמידים” כך טוענים התלמידים, נציגיהם וועדי הורי התלמידים. בעקבות כך שיגרו חברי מועצת הנוער העירונית חיפה והיושב בראשה, איתן סויסה, מכתב למנכ”לית משרד החינוך בו הם דורשים לבטל את ההנחיות החדשות.

על פי ההנחיות החדשות שהתפרסמו בשבוע שעבר ויכנסו לתוקפן מחר 18.5 הבחינות יישלחו לבתי הספר באמצעות האינטרנט 45 לפני תחילת הבחינה. נציג מוסמך של בית הספר יצלם ויעתיק את השאלונים ויעבירם לתלמידים הנבחנים שנדרש מהם להיכנס לכיתות 45 דקות לפני תחילת הבחינה, תוך הקפדה על סדר במקומות הישיבה ומניעת חומרי עזר שאינם מותרים בשימוש.

“בשבוע שעבר פרסם משרד החינוך בראשותך הנחיות חדשות עבור בחינות בגרות הקיץ של תלמידי ישראל . אנו כותבים אלייך לאחר שקראנו ,חקרנו ולמדנו את ההוראות החדשות אותן הוצאת בנושא בחינות הבגרות ,ולאחר שסבורים אנו כי מדיניות הכליאה בכיתות מהווה השפלה ופגיעה בכבוד ובתפקוד התלמידים ועל כן אנו מבקשים ממך לבטלה. ההחלטות החדשות יצאו לאחר הדלפות רבות של בחינות הבגרות בשנים האחרונות, משרד החינוך אמון על חינוך ילדי ישראל ובהחלטתך האחרונה הוא אינו מחנך אלא מטיל עונשים קולקטיבים וסנקציות במקום לחנך ליושרה ולאמינות. אנו פונים אלייך בשם שולחנו 20,000 תלמידי העל יסודי בחיפה בבקשה לבטל את ההחלטות שיפגעו בתלמידי ישראל, ישנם דרכים אחרות לטפל בהדלפות בחינות הבגרות”, לשון המכתב.

הגיבו כאן לכתבה