דליפה ענקית התגלתה בבריכת מים ברכס הכרמל – שווי ההפסד אם לא היתה מתגלה הדליפה 500,000 ש"ח בשנה

דליפת מים (צילום תאגיד מי כרמל)

נזילת מים ענקית בהיקף של מאות מ"ק ליום התגלתה בבריכת מים בנפח של כ-3,500 מ"ק ברחוב הנטקה במרכז חורב, בזכות ערנות ומקצועיות עובדי תאגיד מי כרמל, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. בריכת מים שהינה משמעותית ביותר לאספקת מים לרכס הכרמל.

בבדיקות שערכו העובדים התברר כי הנזילה הולכת וגדלה וכי נדרשת פעולה מידית לתיקון. האתגר הגדול היה השבתת בריכה זו למשך שבועיים, מבלי לפגוע באספקת המים לתושבים בעיר. במסגרת ההכנות המוקדמות נבחנה שאיבה חלופית וגיבוי של בריכות מים אחרות על רכס הכרמל.

הפתרון שגובש בתאגיד לטיפול בנזילה כלל יציקת בטון מחודשת של רצפת הבריכה בנפח של כ- 120 מ"ק ואיטום החיבורים לקירות. בשל הקושי בגישה ליציקת הבטון, נדרש היה לעבוד מציר תנועה ראשי ברחוב חורב. לצורך כך בוצעה הערכות מיוחדת של התנועה עם סיוע של כלל הגורמים בעירייה, במשטרה ובתאגיד. העבודות נמשכו מספר ימים ברצף והסתיימו בהצלחה.

העלות שנחסכה בגין אובדן המים כתוצאה מנזילה זו מוערכת בכ- 500 אלפי ₪ בשנה.

עמי בן חיים מנכ"ל תאגיד מי כרמל:

"התאגיד ימשיך לפעול לאיתור דליפות המים עם מיטב הטכנולוגיות העולמיות כדי להוריד למינימום את פחת המים וכן יפעל לשפר ולחדש את מתקניו תוך מתן שירות מיטבי ואמין לתושבי העיר חיפה".

ממי כרמל נמסר לחי פה: "הצרכן משלם רק את המים שהוא צרך לפי מדידת מונה המים שבביתו . ורק את זה".

דליפת מים (צילום תאגיד מי כרמל)
דליפת מים (צילום תאגיד מי כרמל)
דליפת מים (צילום תאגיד מי כרמל)
דליפת מים (צילום תאגיד מי כרמל)
דליפת מים (צילום תאגיד מי כרמל)
דליפת מים (צילום תאגיד מי כרמל)

לא ניתן להגיב