מנהל מרחב צפון ברשות העתיקות
כתבות מאת:

ד"ר כמיל סארי