מכתבם של אילנה טרוק וסער הראל להורי בית הספר הפתוח – יש הבנות, החזירו את ילדיכם

לראשונה, אילנה טרוק וסער הראל מגיבים יחד במכתב אחד להורי בית הספר הפתוח. המשבר נמשך


מכתבם של אילנה טרוק וסער הראל להורי בית הספר הפתוח – 04/9/2018

 


תגובות:

תגובתו של המועמד לראשות העיר, מר מנדי זלצמן, למשבר:

מנדי זלצמן – מנכ"ל נמל חיפה – מתמודד על ראשות העיר חיפה (צילום – יח"צ)

"שיח פתוח עם הורים הוא אל"ף בי"ת בכל מערכת חינוך תקינה, ומעורבות הורית היא חשובה ואף נדרשת. בתוך כך, יש להבחין בין מעורבות להתערבות, לשמור על תרבות השיח משני הצדדים ולאפשר למערכת החינוך לעשות את עבודתה, גם כשיש מחלוקת על תפיסות עולם ופתרונות.  מהאירוע מתקבל הרושם שהבעיה נעוצה בחוסר התייחסות הולמת למעמדו הייחודי של ביה"ס הפתוח, כבית ספר עירוני, עם תפיסה החינוכית שונה. זהו נושא מורכב שיש לתת עליו את הדעת בבחינה מעמיקה ובפתרונות מותאמים, ולא בהחלטות אד-הוק."

מהנהגת ההורים השובתים לא התקבלה תגובה עד למועד פרסום הכתבה. במידה שתתקבל תגובה, נפרסמה כאן

הגיבו כאן לכתבה