ד”ר סער הראל ביקר בביה”ס הפתוח: אי ביקור סדיר מהווה עבירה מכוח חוק לימוד חובה…

השביתה בבית הספר הפתוח נמשכת 15 ימים. מנהל המחוז במשרד החינוך ד"ר סער הראל שלח היום מכתב להורים בו הוא מחזק את מכתבו של ראש העיר יונה יהב ומדגיש שעד שהילדים לא יחזרו ללימודים, לא יהיה כל שיח עם הנהגת ההורים. על אף הפנייה להנהגת ההורים, לא התקבלה תגובה.

15 ימים לשביתה בביה”ס הפתוח בחיפה

ד”ר סער הראל ביקר היום בבית הספר הפתוח והזהיר את ההורים השובתים: “אני פונה לכל אחת ואחד מכם, להשיב לאלתר את ילדיכם לספסל הלימודים ומדגיש כי אי ביקור סדיר מהווה עבירה שחלה על ההורים מכוח חוק לימוד חובה התש”ט 1949.”

 

מנהל מחוז חיפה ד״ר סער הראל הגיע היום (יום א’ 16/09/18) בבוקר לביקור בביה״ס הפתוח  והצטרף לישיבת צוות במקום בעיקר על מנת לחזק את מנהלת ביה״ס והצוות החינוכי ולהביע בפניהם את הערכתו הרבה לעבודתם החינוכית המתקיימת בבית הספר.

בפגישה זו הדגיש ד״ר הראל בפני המורים כי אין למשרד החינוך כל כוונה לפגוע בייחודיות ביה״ס וכי המשרד מחויב לקהילה כמו בבתי ספר ייחודיים נוספים ברחבי הארץ. למרות זאת, המשרד לא יחרוג מן הנהלים הבסיסיים המחייבים כל מוסד חינוכי באשר הוא, עוד הדגיש מנהל המחוז כי מעורבות ושיתוף הורים בדיאלוג עם מנהלת ביה״ס וצוותה הם חיוניים להצלחת התלמידים וביה״ס וכי הוא דוגל בדיאלוג כזה מיום כניסתו לתפקיד.

בנוסף הדגיש מנהל המחוז את החשיבות בשמירה על שגרת היום יום בביה״ס, את ההתנהלות מול התלמידים אשר מגיעים ללמוד ואת התמיכה הרחבה לה זוכים מנהלת ביה״ס והמורים מעובדי המחוז.

במקביל, הראל שיגר מכתב להורי התלמידים, השובתים כבר 15 יום, בו הוא מדגיש, שלא יהיה משא ומתן עם ההורים כל עוד הילדים לא מגיעים ללימודים. מכתבו של הראל מצטרף למכתבו של ראש העיר יונה יהב מיום שישי. יהב פנה אל ההורים במכתבו והסביר להם, שכל עוד הם משביתים את הלימודים, לא יהיה כל שיח עימם.

יחד עם זאת, יהב ציין שאם ההורים יביאו היום, יום ראשון, את הילדים לבית הספר, חצי שעה לאחר שהילדים יתחילו את יום הלימודים יהיה ניתן להתחיל בדיאלוג שמטרתו למצוא את הדרך להמשיך את פעילות בית הספר לשביעות רצונם של כל הגורמים המעורבים.


הראל מבהיר במכתבו מה נמצא באחריות משרד החינוך במחוז ומה באחריות העירייה. הוא מציין כי כל נושאי הפדגוגיה וההחלטה לגבי העסקת אנשי צוות הם באחריות משרד החינוך וכך גם אופן הקבלה של התלמידים לבית הספר. הוא קורא להורים להשיב לאלתר את הילדים למסגרת הבית ספרית ומדגיש כי מדינת ישראל היא מדינת חוק ועל פי חוק חינוך חובה (1949) ההורים נדרשים לדאוג לכך שילדיהם יגיעו בצורה סדירה לבית הספר. הראל מדגיש כי לא יהיה שינוי בעמדת משרד החינוך, וכל עוד ההורים ישביתו את הלימודים בבית הספר, לא יהיה כל שיח עם הנהגת ההורים.

מכתבו של ד”ר סער הראל


על אף הפנייה של מערכת חי פה להנהגת ההורים, לא התקבלה תגובה. במידה שתתקבל תגובה בהמשך, היא תצורף לכתבה.

סגור לתגובות. ניתן לשתף את הכתבה ברשת בעזרת כפתורי השיתוף