הקרב על משטח 95 הדונם – רשות נחל הקישון מול חנ”י ועיריית חיפה בקרב גרסאות

הצבת מכולות על גדת הקישון במשטח 95 הדונם - יוני 2018 (צילום - רשות נחל הקישון)

חברת נמלי ישראל בנתה משטח של 95 דונם וקיבלה היתר מהוועדה המקומי, לתכנון ולבנייה בחיפה, עוד בשנת 2010. כעת, קיימת מחלוקת לגבי תוקף ההיתר. ברשות נחל הקישון טוענים כי ההיתר פג ואילו בחנ”י ובעיריית חיפה טוענים כי ההיתר בתוקף. רשות נחל הקישון פנתה לעיריית חיפה בבקשה למנוע את הצבת המכולות. תגובת העירייה כאן.

 

הודעת רשות נחל הקישון:

חברת נמלי ישראל (חנ”י) חזרה לאחרונה להניח מכולות במשטח המכונה “95 הדונם” ללא היתר כדין ובמקום נמצאים כעת לא פחות מ-180 מכולות.

ברשות נחל הקישון התרעמו על כך וקראו ליו”ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה ולעיריית חיפה לפעול נגד חנ”י לאלתר, מאחר והנחת המכולות בסמוך לנחל פוגעת בו פגיעה סביבתית חמורה.

הרשות הביעה את עמדתה כי אין מקום למשטח לאחסון מכולות בצמידות לנחל ויש למצוא חלופות אחרות במרחב לפעילות זו ולפנות שטח לטובת הרחבת פארק מורד נחל קישון ושמירה על המסדרון האקולוגי.

הצבת מכולות על גדת הקישון במשטח 95 הדונם – יוני 2018 (צילום – רשות נחל הקישון)

מחנ”י (חברת נמלי ישראל) נמסר לחי פה בתגובה לטענות רשות נחל הקישון:

הטענות ממוחזרות ואינן נכונות. הפעילות במתחם הלוגיסטי העורפי- חוקית ומתבצעת כדין. המתחם, שמשרת את הסחר הישראלי, אושר בהיתרים שנתנו על ידי מוסדות התכנון.

בחברה מציינים כי הוגשה בקשה ספציפית להיתר שימוש הנוגע לשטח קטן בתוך המתחם  (כ-10 דונם גודלו , שרובו לכיוון כביש 22), שטח שייעודו המקורי ,מתקופת המנדט הבריטי, הוא לדרכים, והבקשה שמונחת על שולחן הועדה המקומית לתכנון ובנייה,הינה לאישור השימוש גם בו לאחסון מכולות.

מתחם לוגיסטי  זה הוא חלק משטחים לוגיסטיים-נמליים עורפיים, בסמוך לנמל חיפה ולנמל המפרץ המוקם כעת, שטחים שנועדו לתת מענה לפעילות סחר החוץ והמהווים אף הם, מוקדי תעסוקה חשובים לתושבי חיפה והאזור כולו.

 

הצבת מכולות על גדת הקישון במשטח 95 הדונם – יוני 2018 (צילום – רשות נחל הקישון)

במכתב שכתב יועצה המשפטי של רשות נחל הקישון ליו”ר הועדה המקומית לתו”ב חיפה, חדוה אלמוג, נדרשה הועדה המקומית להפעיל את סמכותה ולדאוג לפינוי המכולות לאלתר. שאם לא כן, תפנה הרשות ליחידה הארצית לפיקוח על הבנייה.

לדברי מנכ”לית רשות נחל הקישון, שרון נסים:

“זאת לא הפעם הראשונה שחנ”י עושה דין לעצמה.

הצבת המכולות והפעילות הנלווית לו במשטח הנושק לנחל ולמלחת הקישון ההיסטורית, פוגעת בערכי הטבע במקום ויש לפעילות זו חלופות אחרות במרחב. לבית הגידול הייחודי של הנחל באזור זה – אין חלופה אחרת”.

 

מעיריית חיפה נמסר לחי פה בתגובה – לא מצאנו חריגה:

עיריית חיפה עוקבת אחר הפעילות המתבצעת בשטח, על מנת לוודא, כי אין הפרה של החוק. בסיור שביצעו במקום נציגי האגף לפיקוח בנייה לא נמצאה חריגה. ככל שתימצא חריגה מההיתרים שניתנו בעבר, תבוצע אכיפה ללא כל פשרות.

הגיבו כאן לכתבה