עיר שלמה מתגייסת לגדל את ילדיה לוקחים אחריות ויוזמה בחינוך הילדים שלנו!

[מודעה]

עיר שלמה מתגייסת לגדל את ילדיה לוקחים אחריות ויוזמה בחינוך הילדים שלנו!

עו”ד דוד עציוני, המתמודד לראשות עיריית חיפה, שם את החינוך בראש סדר העדיפויות למען עתיד ילדינו ולמען הדורות הבאים ומפרסם מצע ייעודי בנושא החינוך, בגלל חשיבות הנושא.

 

לדברי עו”ד עציוני:

“החינוך הוא מרכיב מרכזי בהובלת תנופת התחדשות בעיר חיפה, את זאת הבנתי מזמן. כעת, כשהפכתי לאב, אני נחוש להחזיר את החינוך לראש סדר העדיפויות. מרגע שאבחר לראשות העיר מערכת החינוך העירונית תיקח אחריות ותוביל, בעזרת הכלים הרבים העומדים לרשותה, לחיבור כל משאבי העיר לטובת ילדי חיפה”.

השינוי יגיע כי אנחנו צריכים ויכולים לחולל אותו מהסיבות הבאות:

ראשית – חינוך הילדים שלנו חשוב מדי מכדי שנשב בחיבוק ידיים ונצפה בהידרדרותו, חייבים לפעול!  הילדים שלנו הם הדבר היקר ביותר לנו, בהם טמון הפוטניציאל לעתיד טוב יותר. שנים רבות סבלו ילדי חיפה ממערכת חינוך המנותקת מהצרכים האמיתיים המחויבים במציאות. לילדים של חיפה מגיע הטוב ביותר, מגיע להם שינוי.

שנית – למערכת החינוך העירונית יש את הכלים לגרום למנהלים ולמורים להרגיש מוערכים, לא בדיבורים ריקים אלא במעשים. בעשורים האחרונים אנחנו עדים לחוסר מקצועיות והזנחת התשתיות הפיזיות וההון האנושי שהתבטא, בין היתר, בהקטנת תקציבים, צמצום סמכויות מנהלים, הזנחת מבנים, הגדלת פערים, ירידה בהישגים וצפיפות גבוה בשל חוסר הבנה של צרכי השטח והיעדר תכנון מוקדם. עיריית חיפה מחויבת לדאוג לתנאי לימוד נאותים ותשתיות מתאימות לצרכים החינוכיים. תחת הנהגתי נוביל את מערכת החינוך של העיר להתמודדות עם היעדים של המאה ה-21.

שלישית – לתפיסתי, בית הספר לא מסתיים בגדר המקיפה אותו אלא כל העיר היא בית ספר אחד גדול. נכון יהיה אם ילדינו יפגשו פנים אל פנים עם החיים האמיתיים, אלה שמחוץ לספרי הלימוד. בחזוני, כל משאבי העיר, הנמל, הרכבת, הגנים הבהאיים, הטכניון והאוניברסיטה, תיאטראות ומוזיאונים עובדים בשיתוף עם מערכת החינוך בעיר. מעבר לכרטיסים מוזלים, ביקורים בית ספריים או ימים פתוחים – יציעו פעילויות משמעותיות הנבנות בשיתוף פעולה עם הצוותים החינוכיים. בחזוני, ילדים הם לא רק שומעים פאסיביים, אלא משפיעים על העיר, שעבודתם, הצעותיהם והרעיונות שלהם נשקלים ברצינות ובחיוביות ע”י הגורמים המקצועיים.

לסיכום מוסיף עו”ד עציוני:

“החינוך מתחיל בבית, בסביבה המשפחתית ובמודל שההורים משמשים לילדיהם אבל אין חולק על כך שמערכת חינוך עירונית משלימה ואיכותית המעורבת בפעילויות הקהילה חשובה ביותר לעיצוב האישיות ותעניק לדור הצעיר כלים להתמודדות עם האתגרים העתידיים בחיים”.

תגובות
בטעינה...