מטה דוד עציוני לראשות עיריית חיפה • טלפון לתיאום הגעה למפגשים עם תושבים: 051-5311023
כתבות מאת:

מטה דוד עציוני