החוף השקט נפתח שוב לרחצה כחוף רחצה נפרד לציבור הדתי

החוף_השקט_-_מבט_מרמבם.JPG

החוף השקט – מבט מרמבם
החוף השקט נפתח שוב לרחצה כחוף רחצה נפרד לציבור הדתי

מפעילי החוף יחזירו את התשלום אותו גבו מהמתרחצים ואת הציוד שנלקח מאגודת השייטים

ראש העיר חיפה יונה יהב, ברך על ההסכם ואמר כי הוא קשוב לצרכי הציבור הדתי וכפי שדאג במשך כל השנים להעמיד לרשות הציבור הדתי חוף רחצה נפרד כך יעשה גם השנה ובשנים הבאות

לאחר מו"מ לילי מאומץ, עליו הנחה ראש העיר חיפה יונה יהב, נפתח הבוקר החוף השקט לרחצה כחוף רחצה נפרד עבור הציבור החרדי בחיפה.
על פי ההסכם שנחתם בין עיריית חיפה, מפעלי ים בע"מ ואגודת שייטי חיפה, הוארך חוזה ההפעלה של החברה עד ל 30 באוקטובר 2011. בהסכם נקבע כי כל אדם ששילם עבור הכניסה לחוף יהיה זכאי להחזר כספי [עד 3 כניסות] כנגד קבלה או מסירת תצהיר.
ראש העיר יונה יהב, הנחה את הגורמים המשפטיים לנהל מו"מ אינטנסיבי, במטרה להגיע להסכם כולל להפעלת החוף – וזאת, מתוך רצון להבטיח חוף רחצה נפרד לציבור הדתי.
במסגרת הסכם זה, התחייבה החברה המפעילה את החוף להחזיר עוד הבוקר את כל הציוד השייך לשייטי חיפה, שנקלח מהם, על מנת לאפשר את המשך פעילות השייטים.
ראש העיר חיפה יונה יהב, ברך על ההסכם ואמר כי הוא קשוב לצרכי הציבור הדתי וכפי שדאג במשך כל השנים להעמיד לרשות הציבור הדתי חוף רחצה נפרד כך יעשה גם השנה ובשנים הבאות.

לא ניתן להגיב