עיריית חיפה אישרה אמש במועצת העיר את חוק "אוויר נקי"

 

מועצת עיריית חיפה אישרה אמש [ג' ה-3.1.17] את חוק העזר "אזור מופחת פליטות מזהמות מתחבורה" ( אוויר נקי), תשע"ז 2017 ובכך הפכה לעיר הראשונה בארץ המעגנת בחוק תכנית להפחתת זיהום אוויר מתחבורה בשטחה.

 

unnamed.pngעם אישור חוק העזר על ידי שר הפנים ושר התחבורה ולאחר פרסומו ברשומות, יוסמכו מפקחי העירייה לאכוף איסור כניסת רכבים מזהמים לריכוזי אוכלוסייה. בכך מצטרפת חיפה ל – 200 ערים באירופה בהן כבר הוטמע "אזור אוויר נקי".
ראש העיר חיפה יונה יהב: "המאבק למען אוויר נקי בחיפה הינו מאבק רב-שלבי, אשר עיקרו – מלחמה במפעלים המזהמים וצמצום אגרסיבי של הפליטות. המלחמה שלנו בזיהום מתחבורה, אינה גורעת לרגע מהמלחמה שנמשיך לנהל בתעשיות המזהמות. את מה שאישרה אמש מועצת העיר עשו כבר תיקנו בערים אחרות באירופה והצליחו על יד כך לשפר דרמטית את איכות חייהם של התושבים.

חוק העזר הותקן מכח פקודת התעבורה ובא בהמשך ל"תכנית אזור מופחת פליטות מזהמות מתחבורה ציבורית (אויר נקי) שאושרה במועצת העיר ב 19.9.16 ומטרתה צמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה. על פי התכנית יושם אזור מוגבל לכלי רכב מזהמים בצירים בהם יש עומס תנועה של רכבי דיזל בסמיכות לריכוזי אוכלוסייה בחיפה .
מתווה התכנית גובש ע"י עיריית חיפה בשיתוף המשרד להגנ"ס ומשרד התחבורה כחלק מתכנית כוללת להפחתת זיהום האוויר במפרץ חיפה. ועל בסיס מסמך הבנות שנחתם על ידי מנכ"לי העירייה והמשרדים. התכנית הכוללת אושרה לפני יותר משנה בהחלטת ממשלה (529 מ) לצמצום זיהום אוויר והפחתת סיכונים סביבתיים במפרץ חיפה ותיושם כבר בשנת – 2017.
התכנית הינה מרכיב אחד מתוך מכלול פעילויות נוספות המקודמות ע"י המשרד להגנת הסביבה, העירייה ואיגוד ערים מפרץ חיפה לאיכות הסביבה ומשרדי התחבורה והאוצר. בשלב הראשון, תוגבל כניסתם לאזורי המגורים של רכבי דיזל כבדים במשקל 3.5 טון ומעלה. בשלב השני, תוגבל כניסתם של רכבים דיזל מסחריים במשקל קטן מ 3.5 טון. לבעלי רכבים מזהמים, יוצע להתקין מסנן ייעודי במחיר מסובסד כתנאי לקבלת אישור לתנועה באזורים המיועדים.
התוכנית וחוק העזר לא יחולו על רכב ביטחון בעת מילוי תפקידו , על רכב של צה"ל במסגרת פעילות מבצעית ועל רכב הנושא תג נכה.
לאור דרישת משרד התחבורה וכדי לאפשר התארגנות מלאה של צי האוטובוסים, התוכנית וחוק העזר תחול על התחבורה הציבורית בשלביות. קווי התחבורה הציבורית יוחרגו עד לתאריך 1.1.18

09 – התכנית לאזור מופחת פליטות מתחבורה בחיפה.

וקטע הכניסה למרכזית חוף הכרמל יוחרג עד לתאריך 1.1.19. לאחר המועד כאמור, תוחל התוכנית במלואה על כל התחבורה הציבורית.
התכנית מתמקדת במזהמי אוויר הנחשבים כבעלי הפוטנציאל המשמעותי ביותר לפגיעה בריאותית: חלקיקים נשימים עדינים מסוג 2.5PM . כלי רכב המוגדרים ע"י המשרד להגנ"ס כ"כלי רכב מזהמים" המונעים במנועי דיזל המהווים מקור משמעותי ביותר למזהמים אלו ביחס להיקף נסיעתם. התקנת מערכות סינון מתאימות באותם כלי רכב צפויה לצמצם את פליטת החלקיקים. משכך, התכנית צפויה להפחית משמעותית את ריכוזי המזהמים אליהם נחשפים התושבים. שיעור ההפחתה הצפוי כתוצאה מיישום השלב הראשון של התכנית הוא בכ-13% לחלקיקים נשימים מסוג PM 2.5 ו-4% לתחמוצות חנקן. יישום השלב השני של התכנית יביא להפחתה כוללת בשיעור של 23% לחלקיקים נשימים מסוג 2.5 PM ו-6% לתחמוצות חנקן.
אמש [יום ג' ה-3.1.17] אישרה כאמור מועצת העיר את המסגרת הנורמטיבית לאכיפת התוכנית באמצעות חוק עזר ע"י מפקחי העירייה. עם פרסום חוק העזר ברשומות יוצבו שלטי התראה בכבישי הגישה לעיר ותמרורים שיסמנו את האזורים בהם תיאסר נסיעת רכבים מזהמים.

 

לא ניתן להגיב