הציבור מוזמן להגיש התייחסות לתכנית "אזור אוויר נקי" בחיפה

עיריית חיפה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ומשרד התחבורה, מקדמת תכנית רב שנתית להפחתת זיהום אוויר מתחבורה באזורי המגורים בחיפה. התכנית תבוצע ע"י חברת יפה נוף. בשלב זה, שיפורט כאן בכתבה, מנהלת הפרויקט מזמינה את הציבור הרחב להתייחס לתכנית, כחלק מהליך שיתוף הציבור.

 

כך תוכלו להתייחס לתכנית

כחלק מהליך שיתוף הציבור, פורסמה כאן ובאתר העירייה, טיוטת תכנית "אזור אוויר נקי".
התכנית ממתינה להתייחסותכם מתאריך 25/7/2016 ועד ל – 7/9/2016. מסמך זה, הרצ"ב בתחתית הדף, יעמוד גם לעיון הציבור בימים א'-ה' בין השעות 8:00-15:00, במשרדי הממונה על פניות הציבור בעירייה, בקומה 1, חדר מס' 107.

כל אדם או תאגיד לרבות: ארגוני חברה אזרחית, איגודים מקצועיים, תושבי חיפה והסביבה וכל אדם הרואה עצמו כבעל עניין, רשאי להגיש לעירייה הצעות / הערות מנומקות בכתב לעניין ההצעה לתכנית בתוך 45 ימים ממועד פרסומה, כלומר, עד לתאריך 7/9/2016. במסגרת שיתוף הציבור תוקם וועדת ליווי, בה יהיו נציגים מכל הגופים הרלוונטיים וכן תושבים ונציגי ציבור. בהמשך יתקיימו מספר מפגשי שיתוף ציבור, עליהם תבוא הודעה בנפרד.

ההתייחסויות שלכם יוגשו למנהלת הפרויקט לצורך הערכה ועדכון התכנית. מובטחת לכם התייחסות ממנהלת הפרויקט.

את התייחסותכם לתכנית יש לשלוח לאימייל: rizik_s@yefenof.co.il

 


מצ"ב תכנית "אזור אוויר נקי".

תגובה
  1. חנוך אמר/ה

    כמה תוכניות היו בעשור האחרון ? כלום לא מומש ! דיבורים, תוכניות, וחיפה ממשיכה לסבול מזיהום אויר, כי כוחות כלכליים מתגברים על חיי התושבים ובריאותם! כנרא גם התוכנית הזאת גורלה דומה. עד שתושבי חיפה לא יקומו כאיש אחד לנתץ את הקיים ולעמוד על זכותם לחיות בסביבה בריאה יותר, שום דבר לא ישנה !

לא ניתן להגיב