הפרויקט לצמצום הזיהום מתחבורה בחיפה

05__-_משאית_בעיר_התחתית.jpg

ידיעה מטעם המשרד להגנת הסביבה ומינהלת הפרויקט לצמצום זיהום האוויר מתחבורה

המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה ועיריית חיפה מתחילים בפרויקט שיקטין את זיהום האוויר מתחבורה, על ידי מניעת כניסה של כלי רכב כבדים מזהמים לתחומי העיר חיפה.
הפרויקט מתנהל באמצעות חברת יפה נוף.
דף זה מרכז את המידע על הפרויקט. הדף מתעדכן מעת לעת עם התקדמות הפרויקט

שלב א' של הפרוייקט מתחיל 2016

איסור על כניסת משאיות מעל 12 טון לעיר התחתית בחיפה.
האיסור יחול החל מ 5.1.15 בשעות השיא.
לפי הפירוט הבא:
09:30 – 06:30 (בוקר)
18:00 – 15:00 (אחה"צ).

רקע:


על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה, כלי הרכב באזור מפרץ חיפה אחראים לפליטה לאוויר של יותר ממחצית מתחמוצות החנקן (NOx), כשליש מפליטות המזהמים האורגניים הנדיפים שאינם מתאן (NMVOC) וכרבע מפליטות החלקיקים הנשימים העדינים (PM2.5ׂ). העובדה שכלי הרכב פולטים את הזיהום בגובה הקרקע בקרבת האדם, מגבירה את הסיכון הבריאותי.

עיקרי התכנית:

הכרזה על ,"אזור אוויר נקי" בעיר חיפה – אזור מוגבל תנועה לכלי רכב מזהמים מעשן רכבי דיזל

הפעלתו של אזור נקי מרכבי דיזל מזהמים בחיפה: הגדרת גבולות אזור מופחת פליטות, התקנת תמרור מתאים, תקנות עירוניות, הגדרת אופן הפיקוח והאכיפה ובחינת ההשפעות האזוריות של המהלך. התהליך כולו ילווה בשיתוף הציבור ובבחינת השפעת הפרויקט על איכות האוויר.

גבולות האזור "העירוני" מוגבל תנועה למשאיות

מפת_איסור_כניסה.JPG

האמצעים להפחתת הפליטות:


התקנת מסנני חלקיקים במנועי דיזל – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים והמשרד להגנת הסביבה יפעלו למתן תמיכה כספית להתקנת מסנני חלקיקים בכלי הרכב בעלי מנועי דיזל הפועלים באזור מפרץ חיפה בהיקף של כ – 11 מיליון ₪.
משאיות אשפה מופחתות פליטות – הפחתת פליטת מזהמים ממשאיות לאיסוף פסולת בחיפה: המשרד להגנת הסביבה יסייע בתמיכה להתקנת מסנני חלקיקים ב 12 משאיות איסוף אשפה וברכישה של 22 משאיות המונעות באמצעות גז טבעי. סכום התמיכה מוערך בכ – 11 מלש"ח.
אוטובוסים המונעים באמצעות גז טבעי – הוקצה לחברת אגד תקציב להפעלת 30 אוטובוסים עירוניים לפחות בגז טבעי דחוס באזור מפרץ חיפה ולהקמת תשתית תדלוק ותחזוקה מתאימה.

הגדרת רכב נקי:


כל רכב דיזל, למעט רכב דיזל נוסעים-פרטי, שעומד בתקן יורו 4 ומעלה
טבלה_-_כל_רכב_דיזל__למעט_רכב_דיזל_נוסעים-פרטי__שעומד_בתקן_יורו_4_ומעלה.JPG

טבלה – כל רכב דיזל, למעט רכב דיזל נוסעים-פרטי, שעומד בתקן יורו 4 ומעלה

תכנית הצבת תמרורים בעיר התחתית


מפת_הצבת_תמרורים_-_שלב_א_איסור_כניסה_למשאיות_מעל_12_טון_לעיר_התחתית_.jpg

מפת הצבת תמרורים – שלב א איסור כניסה למשאיות מעל 12 טון לעיר התחתית

תכנית לשלבים ב', ג':


התקנת תמרור ושילוט להגבלת כניסת רכבים מזהמים
מפה_-_תכנית_לשלבים_ב___ג__-_התקנת_תמרור_ושילוט_להגבלת_כניסת_רכבים_מזהמים.jpg

מפה – תכנית לשלבים ב', ג' – התקנת תמרור ושילוט להגבלת כניסת רכבים מזהמים

הזמנה לפניות הציבור


כאן תוכלו לפנות ישירות למינהלת הפרויקט, בכל עניין: שאלות, הערות, הצעות לשיפור ועוד…


זיהום-מתחבורה---700-גרסה-2.gif

סרטון תדמית קישור
https://www.facebook.com/SvivaMinistry/ … 466593195/

לא ניתן להגיב