ירי מקלעים כבדים מול חופי חיפה

(חי פה) - תושבי חיפה שמעו הלילה, 11/7/24, 22:50,...

רכבת הלילה לחיפה לא עוצרת בתחנה

(חי פה) - תושבים המתגוררים בשכונות בת גלים וקריית...

יאיר וויטסון בן ה-13, תושב חיפה מצא טבעת בת כ-1,800 שנה בכרמל

(חי פה ארכיאולגיה) טבעת בת כ-1,800 שנה, שעליה חריתה...

נסראללה מאיים: "נשגר טילים למושבות חדשות שלא היו מטרות בעבר"

(חי פה) - כותרות ודיווחים מהתקשורת בעולם הערבי, נכון...
באנר חזית הים רחב
באנר מוזאוני חיפה 140724
באנר גורדון 240624
באנר חברה כלכלית 100724
באנר קריית אתא קיץ 2024
באנר קריית ביאליק ותיקיםרחב 140724
פרסום בחי פה - רחב - מונפש
באנר מוזאוני חיפה 140724

משטחי ענק של צידפת הפרנה פרנה התגלו במפרץ חיפה

(חי פה בים) - רבים הדיבורים על הגירה לישראל...

שוק תלפיות בחיפה – יצירה גאונית בשיפוץ אינסופי

בקצה המזרחי של רחוב סירקין, ניצב בניין שוק תלפיות,...

שבר יגור – רגעים אחרונים של פריחה נדירה • צאו לטייל בפסח

שבר יגור, המכונה גם העתק כרמל, הינו פינת טבע...

רותי סגל • אלת פריון היצירה • ציירת ואוצרת חיפאית

ציוריה, ביתה ואוצרות מעונה של רותי סגל משרים על...

דוד חבוב מחיפה • מלאך הילדים המיוחדים

דוד חבוב מנהל בהתנדבות את מועדון השייט לילדים בעלי...

שלב נוסף בתכנית לחיבור נמל המפרץ למסילת הברזל המזרחית

נמשך ההליך לאישור התכנית לחיבור נמל המפרץ (שמתוכנן לקום במזרח מפרץ חיפה) עם מסילת הברזל המזרחית, אשר הקמתה מתקיימת בימים אלה מחיפה לבית שאן.

נמל_המפרץ_-_הדמיה.jpg

מטרת הפרויקט היא לאפשר תנועת מטענים מנמל חיפה לכיוון ירדן. חיבור זה מהווה "גשר יבשתי" מהים התיכון למדינת ירדן, אשר לה אין חיבור לים התיכון.
הגשר היבשתי (Land bridge) יאפשר לירדנים לחסוך את עלויות השינוע הימי דרך תעלת סואץ, עבור מטענים המגיעים מכיוון אירופה וארצות הברית.

התכנית, הידועה גם בשמה: 304-0098590 "דרך גישה ומסילה לנמל המפרץ", הובאה לדיון בוועדה המחוזית של מחוז חיפה והפקדתה אושרה עם תנאים המפורטים בפרוטוקול בהמשך הדף.


פרוטוקול הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה – מחוז חיפה
מיום: 10.08.2015


מרחב תכנון מקומי חיפה :
304-0098590 דרך גישה ומסילה לנמל המפרץ.
דיון בהפקדת תכנית – המשך דיון.

יזם התכנית: חברת יפה נוף .
עורך התכנית: גל גרונר .

מטרת התכנית:


2.1.1 תכנון המשך כביש 75 רח' יוליוס סימון מכביש 22 ועד מבואות נמל המפרץ
2.1.2 תכנון דרך משה דיין מצומת הטכני ועד למעגן הדיג
2.1.3 תכנון מסילות רכבת ממסילת החוף ועד נמל המפרץ
2.1.4 סימון מנהרת תשתיות רח' יוליוס סימון, רח' משה דיין
2.1.5 קביעת הוראות בדבר אופן חציית נחל הקישון באמצעות גשר כביש יוליוס סימון ותוואי מסילה
2.1.6 קביעת הוראות, עקרונות ותנאים לתכנון מפורט לפני ביצוע, למתן הרשאה למבני דרך ולהבטחת השיקום הנופי.

החלטות קודמות:
ועדה מחוזית דנה בתכנית בישיבתה מס' 2014008 מתאריך 09.06.14 והחליטה כדלהלן:

רקע :
בישיבת מליאת הוועדה מיום 27.1.2014 הוחלט, בין היתר, כדלקמן:
…"לאחר שהועדה שמעה הסברים מנציגי המשרדים והגופים השונים לרבות: הג"ס, רשות נחל קישון, תחבורה, בטחון, ורכבת ישראל והשתכנעה בחשיבותה האזורית של התכנית ובצורך לקדמה, הועדה מחליטה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:
.1 תתקיים ישיבה נוספת בוועדה המחוזית תוך כ 3- חודשים ממועד הפצת החלטה זו אשר במסגרתה ידונו הסוגיות הבאות:
.1.1 חיבור הנמל למסילה המזרחית: בחינת חלופות שיציגו את השתלבות החיבורים לנמל עם מסילת
העמק. במסגרת הדיון בוועדה כאמור יוצגו החלופות. כמו כן בדיון למתן תוקף לתכנית יתקבל
עדכון בדבר התקדמות הכנת תכנית לחיבור מסילת הברזל המוצעת בתכנית זו, למסילת העמק.
.1.2 תחומי השפעת התכנית:
רעש וזיהום אויר: במסגרת תסקיר ההשפעה על הסביבה יבחן תחום ההשפעה של המסילה המוצעת על שטחים בסביבת גשר פז (עם דגש על רח' יגור) תוך התייחסות לרעש הקיים ולתוספת הרעש העתידית. בהתאם לממצאי התסקיר בנושא זה ככל שיידרש יוכלל בתכנית תחום ההשפעה תוך הגדלת הקו הכחול בתאום עם המשרד להג"ס.

חומרים מסוכנים:


תחום ההשפעה של מגרש העריכה של רכבת ישראל ייכלל בתחום הקו הכחול ויסומן על-גבי התשריט לאחר קבלת מסקנות תסקיר ההשפעה על הסביבה ובתאום עם המשרד להג"ס. תסקיר ההשפעה על הסביבה יבחן את תחום ההשפעה של מגרש העריכה של רכבת ישראל מבחינת שימושים, חומ"ס , עריכה, טעינה ופריקה תוך התייחסות למקרה של תקלה עם חומ"ס. כמו כן תתקבל התייחסות רכבת ישראל בנושא העמידה בתנאי היתר הרעלים לפיו קיימת דרישה לפינוי חומרים בעלי סיכון תוך חצי שעה משטח העריכה. ככל שיידרש תחום ההשפעה יוכלל בתחום הקו הכחול ויינתנו
הוראות למיגונים בתאום עם המשרד להג"ס."

החלטה :


הוועדה חוזרת על החלטתה להפקדת התכנית בתנאים מתאריך 27.1.2014. כל התנאים המפורטים בהחלטתה מיום 27.1.2014 תקפים ובעינם עומדים, למעט השינויים המפורטים בהחלטה שלהלן.
.1 במסגרת השלמת תנאי הוועדה הסתבר כי סעיף 39 בהחלטה, המחייב תאום עם משרד הביטחון בשלב היתר הבנייה נותן מענה לצרכי משרד הביטחון ומייתר את סעיף 40. לפיכך, סעיף 40 בהחלטת הועדה קובץ החלטות ישיבה מס' 2015013
10/08/2015 מיום

מיום 27.1.2014 בנושא מגבלות בטיחות טיסה הכולל פירוט יבוטל. זאת, מבלי לפגוע במגבלות בטיחות טיסה של משרד הבטחון שיש לקיימן .

הוועדה שמעה הסברים מעורך התכנית מר גל גרונר על החלופות המוצעות לחיבור התכנית למסילה
המזרחית (חלופה עילית וחלופה תת-קרקעית). כמו כן, יזמי התכנית דווחו על בדיקות רעש וזיהום אויר והציגו הצעה לפתרון באמצעות קיר אקוסטי למבנים ברח' יגור. בנוסף, הציג פרופ' אורי מרינוב את חוות-דעתו בנושא הצורך בהרחבת הקו הכחול כך שיכלול את מגרש העריכה של רכבת ישראל תוך התייחסות
לתסקיר ההשפעה על הסביבה. לאור ההסברים שניתנו, הוועדה מחליטה כדלקמן:
.2 חיבור הנמל למסילה המזרחית:
התכנית המוצעת אינה כוללת חיבור למסילה המזרחית (מסילת העמק). בדברי ההסבר הוצגה לוועדה
בדיקה ראשונית של שתי חלופות הנדסיות לחיבור למסילה המזרחית (עילי ותת קרקעי) שישימותם
ועלותם הכלכלית לא נבחנו לעומק והם נראים קשים ליישום. כמו כן הובהר על ידי צוות התכנון כי
לא קיימת חלופה ישימה להתוויה שונה לחיבור הנמל. הוועדה השתכנעה כי כפי שהציג עורך התכנית,
החלופה התת קרקעית הינה, ככל הנראה, ישימה יותר. לפיכך, לאור החשיבות של קטע זה של מסילת
הרכבת, הוועדה פונה למשרד התחבורה על מנת שיפעל לקדם פתרון מסילתי מערכתי הכולל חיבור
נמל המפרץ למסילה המזרחית שניתן ליישום הן, מהבחינה ההנדסית והן מהבחינה הכלכלית .
בדיון למתן תוקף לתכנית יתקבל עדכון בדבר התקדמות הכנת תכנית לחיבור ישיר של נמל המפרץ
למסילת העמק.
.3 תחומי השפעת התכנית:
.3.1 רעש וזיהום אויר :
בהתאם להמלצת המשרד להגנת הסביבה יקבע בהוראות התכנית כדלקמן:
3.1.1. תנאי לתחילת העבודות יהיה הגשת דו"ח אקוסטי עדכני למשרד להגנת הסביבה אשר ייקח
בחשבון את רעש הרקע ונתוני תנועה מלאים ומעודכנים של הכביש והרכבת ותחזית ל 15-
שנים לפחות.
3.1.2. תנאי לפתיחת הכביש ו/או המסילה יהיה ביצוע המלצות הדו"ח האקוסטי העדכני לאחר אישורו ע"י המשרד להגנת הסביבה.
3.1.3. בתחום התכנית ניתן יהיה להקים קירות אקוסטיים ואמצעים למניעת מטרדים סביבתיים, במידה וידרשו במהלך השנים.

יוער כי עורך התכנית ציין בדיון כי בוצע ניתוח אקוסטי על בסיס נתוני רכבות.
.3.2 חומרים מסוכנים :
במהלך הדיון הובהר כי לקראת הפעלת הרכבת יוגש למשרד להגנת הסביבה סקר אשר יפרט את השינויים בתנועת הרכבות והחומ"ס בתחנת העריכה חיפה מזרח ויבחן את השינויים הצפויים בפעילות עריכת הרכבות ובזמני ההמתנה של מטעני החומרים המסוכנים, ובהתאם לכך יעודכן היתר הרעלים. לפיכך, בהוראות התכנית ירשם התנאי הבא: תנאי להפעלת המסילה יהיה עדכון היתר הרעלים להובלה ואחזקה של רעלים במגרש העריכה של רכבת ישראל בחיפה.
.3.3 פתחי אוורור של מנהרת התשתיות:
נציגת המשרד להגנת הסביבה ציינה בדיון כי יש לסמן את מיקום פתח י האוורור של מנהרת
התשתיות, וכן לסמן את רדיוס מגבלותיו, בהתאם לחוות דעת המשרד להגנת הסביבה לתסקיר
ההשפעה על הסביבה.

בהתאם להבהרת מנהל הפרויקט מסמכי התכנית יכללו סימון של מיקום פתחי האוורור של מנהרת
התשתיות ורדיוס מגבלותיו."

מצטרפים:
א. סמוליאר – אדריכלות נוף מילר בלום, מ. אלרוני – משרד גרונר, א. רונן – מנהל תכנון יפה נוף,
ג. גרונר – עורך התכנית, י. שץ – רכבת ישראל, נ. בלין – רכבת ישראל, ע. ישראלי – יפה נוף, א.
כהן – מנכ"ל יפה נוף, ע. וינר – סלע – יועצת שימור של הוועדה המחוזית חיפה, ו. ליבמן – נציגת
עיריית חיפה, מ. אהרוני – טוכלר – רשות הנמלים, י. סורג'ו –ן רשות נחל קישון.

החלטה:


רקע:
בתאריך 27.1.2014, ובתאריך 9.6.2014 החליטה מליאת הועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים. במהלך קידום התכנית להפקדה בהתאם להחלטות הועדה המחוזית, יזמי התכנית

הודיעו ללשכת התכנון כי הם מבקשים לשנות את התכנית. בתאריך 1.3.2015 במכתב של מר יניב יעקובוביץ' אל מתכננת המחוז פורטו נימוקים לבקשה לביטול צוות מלווה לפרויקט. לאור השינויים המבוקשים בתכנית, הורחבו גבולותיה ולכן נדרש לקיים דיון נוסף בהפקדת התכנית במליאת הועדה המחוזית.

פירוט עיקרי השינויים המבוקשים בתכנית (בהשוואה לגירסה שנדונה בוועדה המחוזית בתאריכים 9.6.2014 ו – 27.1.2014)


צמצום קונפליקטים עם מתקני תשתית, משרד הבטחון ורשות שדות התעופה.
ביטול "הזרוע" (הדרך) שהקיפה את בסיס הטכני של ח"א.
הוספת מנהרת תשתית ברח' משה דיין תוך ביטול מסדרון "F" .
בהארכת דרך ומסילת ברזל לכוון צפון.
סימון שטחי התארגנות בנספח מנחה.
הגדלת הקו הכחול למספר חלופות לחיבור לכביש .75
פיצול גשר רכבת מעל הקישון לשני גשרים.
הוספת רדיוסי מגן מפתחי אוורור של מנהרת התשתיות והוספת מגבלות בניה.
בקשה לביטול הצוות המלווה.

התכנון בלשכת התקיימו בתאריכים ,(שימור) 12.7.2015 ,18.5.2015 ,14.5.2015 ,8.3.2015 ישיבות עבודה בהשתתפות מנהלי הפרויקט ועורכי התכנית.

בתאריך 7.7.2015 נשלח עותק מתשריט והוראות גירסת התכנית המעודכנת לגופים הבאים: ועדה מחוזית לתו"ב חיפה, עיריית חיפה, בז"ן, תש"ן, כרמל אוליפינים, כימיקלים לישראל, מספנות ישראל, קצא"א, חברת "מי כרמל", חברת נמלי ישראל, משרד התחבורה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבטחון, משרד הבריאות, רכבת ישראל, רשות נחל קישון, רשות ניקוז קישון, רשות שדות התעופה, רשות תעופה אזרחית, רשות הגז, נתיבי גז, חברת חשמל וחברת מקורות.

עד מועד הדיון התקבלה התייחסות משרד הבריאות בלבד. משרד הבריאות במכתב מיום 20.7.2015, כדלקמן:
"אין למשרדינו התנגדות לאישור התכנית שבנדון.
"לתשומת ליבך:
בנספח שבסמך 2 מסומנים קידוחים עם איזורי מגן.
קידוחים אילו אינם מוכרים למשרדינו כמתקני הפקה למטרות מי שתייה, ולפיכך איזורי המגן
המסומנים סביבם אינם בעלי משמעות הנובעת מהתקנות שבסמך ."3

בהתאם להתייחסות רשות ניקוז ונחלים קישון מיום 23.3.2014 –
מדובר בפתרון חצייה בגשר עם מפתח של 60 מ' מעל הקישון ומפתחים בגדות ברוחב 40 מ'.
פתרון זה מקובל על רשות הניקוז.
בהתאם למכתב קק"ל מיום 26.3.2014 –
תכנית חיבור נמל חיפה הכוללת הסדרה תחבורתית ומסילתית לנמל המפרץ נבדקה בקק"ל ונמצא כי היא חופפת בחלקה לתמ"א 22 יער בגדות נחלים מס' 2 בתחום יער 1365 .
עפ"י הוראות תמ"א 22/4 סעיף 10 מותרת העברת תשתיות תוך התייעצות עם קק"ל וללא צורך במתן הקלה מהתמ"א. אנו דורשים כי יערך לנחל שיקום נופי והסדרה שתתואם עם רשות נחל קישון ורשות ניקוז קישון.
לקק"ל אין התנגדות לקידום תכנית חיבור לנמל חיפה.
בהתאם למכתב "נתיבי ישראל" מיום 21.7.2014 – יש להגיש את מסמכי התכנית לתיאום עם נתיבי ישראל.

תכניות מתאר ארציות:


תמ"א – 35 משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור –
בהתאם לתשריט מרקמים התכנית בתחום היעודים הבאים: מרקם עירוני, עורק ניקוז ראשי
(תמ"א 3 34/ב/ ) לאורך הקישון, יער ויעור (תמ"א 22) לאורך הקישון, מתקן ארצי כ- מ' 150
מערבית לשטח התכנית, שדה תעופה (תמ"א 15) במרכז התכנית, רצועת חוף גובלת בחלקה הצפוני של התכנית ומרוחקת בחלקה הצפון-מערבי של התכנית כ- מ'. 130
בהתאם לתשריט הנחיות סביבתיות: התכנית חלה בתחום דרך מהירה, קו גז טבעי, רגישות נופית-סביבתית גבוהה (בקצה הצפוני) שטח שימור משאבי מים (בחלק הצפון מזרחי של התכנית) וכן בתחום רעש מטוסים – שדה תעופה חיפה .
תמ"א – 13 רוב שטח התכנית ביעוד תעשיה ושטח למתקנים הנדסיים בחלקה הצפוני של התכנית.
תמ"א 1 – 13/ב/ תכנון כולל לנמל חיפה – התכנית מגדירה את גבולות הנמל וייעודי הקרקע הנלווים אליו וכן הוראות למניעת מפגעים ומטרדים מהפעילות בו.
תמ"א 13/ב/ – 1/1 תכנית מתאר ארצית למבנים ימיים במפרץ חיפה עם הוראות של תכנית מפורטת להקמת מסופי מכולות "נמל המפרץ" וכרמל ב' – התכנית ממוקמת בתחום יעוד קרקע לשטח תפעולי נמלי.
תת"ל 13/2,6 – רכבת העמק מסילת ברזל מחיפה ועד בית שאן – יעוד מסילת ברזל. התוואי מתפצל ממסילת החוף באזור גשר פז וממשיך מדרום לשטח התכנית המוצעת.
תמ"א 78/3 – דרכים – מחלף מוצע ממוקם בחלק הדרום מזרחי של התכנית על כבישים .75-ו 22
דרך פרברית מהירה קיימת – כביש 22 וכביש .75
תמ"א – 15 תכנית מתאר ארצית לשדות תעופה – שדה תעופה חיפה – שדה תעופה לטיסות שכר בינלאומיות ואזורי מדרגה – 4 התכנית קובעת הוראות לגבי גובה הבניה המירבי.
תמ"א 4/16 – תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה – מייעדת תחנת מעבר כ- 350 מ' צפון מערבית לתכנית (ברח' אופיר, חוף שמן).
קובץ החלטות ישיבה מס' 2015013
10/08/2015 מיום

תמ"א – 22 יער וייעור – מייעדת בתוואי נחל הקישון, החוצה את שטח התכנית רצועת נטיעות בגדות נחלים.
תמ"א – 23 תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל – מסילת רכבת דו- מסילתית מתוכננת מדרום לשטח התכנית עובר בתוואי מסילת החוף. מפגש דרך-מסילה (גוש 11632) בחלק הדרומי של התכנית. חציית מסילת רכבת דו-מסילתית מתוכננת.
תמ"א 15/23 – מסילות ברזל – מסילת רכבת דו- מסילתית בתוואי מסילת החוף – עפ"י תמ"א 23.

תמ"א 1/15/23 – מסילת זבולון בקטע נשר- קרית אתא – ביטול תוואי מסילת ברזל מתחנת נשר ועד קרית אתא (העוברת בתחום פארק מטרופוליני קישון וב"קרקעות הצפון"). נוסף תוואי חדש לשלוחה למפעל בתי זיקוק ולמפעל דשנים. התכנית משיקה למסילת הברזל.
תמ"א – 37 תכנית מתאר ארצית לגז טבעי – תוואי מערכת הולכה העובר בסמוך לצנרת תשתית – עובר בשטח התכנית (רח' משה דיין).
תוואי מערכת הולכה העובר בים – עובר בקצה הצפון מזרחי של התכנית (דרומית לחוות המיכלים של קריית חיים).
תמ"א/2 – 37/ב/ תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לגז טבעי, מערכת הולכה מכלול יבשתי צפוני – ראה סעיפי גמישות מס' 20.3 ,20.1. בהוראות התמ"א.
תמ"א/ – 2 /4א/37 תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת לגז טבעי – מערכת הולכה של הגז הטבעי מכלול ימי ויבשתי: דור- חיפה – ראה סעיפי גמישות מס' 21 בהוראות התמ"א.
רצועת צינור ימי – עובר במרחק כ- 250 מטר צפון – מערבית לשטח התכנית.
רצועת תוואי צינור יבשתי – ממפרץ חיפה ועד צומת מעגן הדייג.
תחנת גז – ממוקמת באזור התעשייה, הנמצא בקצה הצפון-מזרחי של התכנית (דרומית לחוות המכלים של קריית חיים).
תמ"א 37 –/ב גז טבעי חלקית ברמה מפורטת למכלול יבשתי צפוני – ציר רצועת צינור ה -גז עובר בתוך תחום שטח התכנית על תוואי רח' משה דיין (לפי תמ"א ).37
צינור הגז מובל לתחנת הכוח חיפה, המרוחקת 1.5 ק"מ מערבית לשטח התכנית.
תמ"א 3 – 34/ב/ ניקוז ונחלים – נחל הקישון – מוגדר כעורק ניקוז ראשי בתחום נחל לתכנון. בקטע הדרום מזרחי של הקו הכחול המוצע יש חדירה לפשט הצפה. בנוסף לכך, פשט הצפה – מרוחק כ- 1 ק"מ מזרחית משטח התכנית.

תמ"א 4 – 34/ב/ תכנית מתאר ארצית למשק המים, איגום החדרה והידרולוגיה – התכנית חלה בתחום אזורי רגישות א' ו-ב' ובתחום אזורים רגישים להחדרת מי תהום.
תמ"א 5 – 34/ב/ תכנית מתאר משולבת למשק המים, מע' הפקה והולכה –
בשטח התכנית מוצא ימי למי רכז – נמצא בדור כימיקלים, לפי תמ"א 2 34/ב/ . בסמוך לתכנית מתוכננת בריכת מים.
מתקן התפלת מי ים לפי תמ"א 2 – 34/ב/ מאושר, נמצא בקצה הצפון מזרחי של התכנית.
תמ"מ – 6 יעודי קרקע: תחום תמ"א 13, קו תחום הסביבה החופית.
יער ויעור – רצועה החודרת לתחום רצועת נחל הקישון.

קובץ החלטות ישיבה מס' 2015013
10/08/2015 מיום

קובץ החלטות חתום מקורי נמצא במשרדי לשכת התכנון.

לא ניתן להעיר על קובץ החלטות זה בעת הדיון באישור פרוטוקול הדיון למעט הודעות היו"ר על תיקון טעות סופר.

תשתיות:


מסדרון לאיחוד תשתיות, קו גז טבעי וקו חומ"ס קיים ומוצע, מחלף ודרך פרברית מהירה, נחל ועורק ניקוז משני.
תת"ל – 18 התכנית משיקה לתת"ל.
חפ/2000 – תכנית מתאר חיפה מופקדת – התכנית המוצעת ממוקמת בשטח המוגדר כיעוד על-לפי תכנית מאושרת אחרת וכן, ציר הולכי רגל (טיילת נופית/שביל).

התכנית ביוזמת משרד התחבורה באמצעות חברת יפה נוף, בשטח של כ- 479 דונם. שטח התכנית ממוקם בתחום עורף הנמל במפרץ חיפה בו מצויים מסוף מכולות עורפי, מעגן דייג, שדה תעופה וביה"ס הטכני של ח"א.

מטרת התכנית הינה הסדרת הנגישות התחבורתית והמסילתית אל נמל המפרץ העתידי וכן, הקמת מנהרת תשתיות.
התכנית כוללת בין היתר: שינוי הסדרי התנועה במפגש דרכים מאושרות (דרכים פרבריות
מהירות): כביש 22 עם המשך כביש 75, התווית המשך כביש 75 רח' יוליוס סימון מכביש 22 ועד מבואות נמל המפרץ, תכנון דרך משה דיין מצומת הטכני ועד מעגן הדיג, לרבות כניסות חדשות למספנות ישראל, למסוף הכימיקלים ולשדה התעופה. בנוסף מציעה התכנית, תכנון מסילת ברזל ממסילת החוף ועד נמל המפרץ, חציית נחל הקישון בגשרים, פתוח נופי הכולל שבילים להולכי רגל ואופניים.
כמו כן, תוכננה מנהרת תשתיות ברח' יוליוס סימון ובקטע מרחוב משה דיין ועד נמל המפרץ תוך ביטול רצועת ה-F והעתקת קווי הדלק, קווי חומרים מסוכנים ותשתיות קיימות נוספות למנהרת התשתיות. התכנית מגדירה אמצעים לצמצום הפגיעה הסביבתית וטיפול אקולוגי בנחל הקישון וגדותיו.

הוועדה מדגישה את חשיבותה הלאומית והאזורית של התכנית המוצעת, את הצורך בקידומה וכן את השפעתה החיובית של התכנית על כל מערך התחבורה והנגישות של נמל המפרץ אל ומרשת התחבורה הארצית. החיבור הקצר בכביש מהיר וישיר אל מערכת הכבישים הארצית כמוצע בתכנית יביא לצמצום הפליטות לאוויר. יצוין כי השטח עליו חלה התכנית מתאפיין בריבוי תכניות מתאר ארציות, מקומיות ומפורטות וכן בריבוי תשתיות. הוועדה מציינת כי קיימת חשיבות לחיבורה של מסילת הברזל הכלולה בתכנית למסילת העמק.

החלטה :


.א הוועדה מחליטה בהתאם לסעיפים 77-78 בחוק התכנון והבניה, כי עד מועד הפקדת
התכנית, תנאי להוצאת היתרי בניה בתחום התכנית יהיה אישור הוועדה המחוזית.
.ב להפקיד את התכנית ובתנאים הבאים:

קובץ החלטות ישיבה מס' 2015013
10/08/2015 מיום

קובץ החלטות חתום מקורי נמצא במשרדי לשכת התכנון.

לא ניתן להעיר על קובץ החלטות זה בעת הדיון באישור פרוטוקול הדיון למעט הודעות היו"ר על תיקון טעות סופר.

1 תאומים ונושאים נוספים בהוראות התכנית:


.1.1 עותק מלא של מסמכי התכנית יועבר לכל הגופים הרלבנטיים המפורטים להלן, ותוך 30
יום תתקבל התייחסותם לתכנית (פירוט הגופים: עיריית חיפה, נציג רשויות מקומיות
בקריות – אלי דוקורסקי, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבטחון, משרד התשתיות,
רשות הגז).
.1.2 כעבור 30 ימי עבודה ממשלוח התכנית לכלל הגורמים לעיל תתקיים ישיבת עבודה
בראשות לשכת התכנון ובהשתתפות נציג היזם, נציג עיריית חיפה, נציג רשויות מקומיות
בקריות, משרד הבטחון והמשרד להגנת הסביבה לתאום הוראות התכנית.
.1.3 תיקבע בהוראות התכנית האפשרות להנמכת הדרך למצב שבו תידרש הארכת מסלול
הטיסה של שדה התעופה.
.2 בנושא מעבר מעל הקישון:
.2.1 ייכלל בקו הכחול של התכנית קטע נחל הקישון שמתחת לגשר המתוכנן.
.2.2 יסומן על גבי התשריט רדיוס – תחום מעבר הדרך והמסילה על הנחל , כולל תחום
ההשפעה, עמודי הגשר ומעברים מהגשר לגדות הנחל. לגבי תחום זה ייקבע בהוראות
התכנית כי תנאי להרשאה להקמת הגשר יהיה תאום עם צוות מלווה בראשות מתכנן
מחוז חיפה, בהשתתפות מהנדס העיר חיפה, נציג רשויות מקומיות בקריות – אלי
דוקורסקי, נציג המשרד להג"ס, נציג משרד התחבורה, נציג רשות נחל קישון ונציג חל"ט
כמשקיף. כללי הצוות המלווה יקבעו על- ידי מתכנ ן המחוז ומהנדס העיר חיפה.
.2.3 כחלק מההרשאה תיערך לנחל תכנית שיקום נופי שתתואם עם רשות נחל קישון ורשות
ניקוז קישון.
.3 שימור:
.3.1 המעשנות: המעשנות יכללו בתכנית לשימור במקומן, כפי שסוכם עם יועצת השימור של
הוועדה המחוזית ואדר' השימור של התכנית.
.3.2 לאור החשש מהריסת המעשנות כתוצאה מקרבה למסילה המתוכננת, הוועדה פונה
לחברת נמלי ישראל לבחינת מיקום חלופי למעשנות, ובמידה שיוצע עד מועד הדיון
למתן תוקף מיקום חלופי, אשר יתקבל על ידי הוועדה, ניתן יהיה לשנות את הוראות
התכנית לגביהן וייקבע האם ישמרו במקומן או יפורקו ויועתקו לאתר חלופי.
.3.3 עד מועד הדיון למתן תוקף בתכנית, באחריות חברת נמלי ישראל, רשות נחל קישון
ויועצת השימור של הועדה המחוזית לערוך בירור לגבי מיקום מוצע להעתקת גשר
ה"ביילי".
.4 בנושא סביבה:
.4.1 התכנית תתוקן בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.
.4.2 יוטמע בהוראות התכנית פרק ה סעיף 5 מתסקיר ההשפעה על הסביבה בתאום עם
המשרד להג"ס.
קובץ החלטות ישיבה מס' 2015013
10/08/2015 מיום

קובץ החלטות חתום מקורי נמצא במשרדי לשכת התכנון.

לא ניתן להעיר על קובץ החלטות זה בעת הדיון באישור פרוטוקול הדיון למעט הודעות היו"ר על תיקון טעות סופר.

.4.3 יקבע בהוראות התכנית כי כל חומר שיכנס למנהרת התשתיות יהיה כפוף לאישור
המשרד להגנת הסביבה.
.5 בנושא התשריט:
.5.1 הוועדה מסמיכה את לשכת התכנון ובתאום עם המשרד להגנת הסביבה ע, יריית חיפה,
נציג רשויות מקומיות בקריות והיזם להחליט האם התכנית תכלול את התוואי הזמני
להעתקת תשתיות.
.5.2 יכללו בקו הכחול כל שטח המתקנים הטכניים של מנהרת התשתיות (ראה לדוגמה
מתקנים שסומנו מחוץ לקו הכחול סמוך למספנות ישראל) וכן, יוטמעו בקו הכחול
שינויים בעקבות התיאומים עם הגופים לפי סעיף ב. 1 לעיל.
.6 אישורים:
.6.1 בנושא סביבה חופית: התכנית חודרת לתחום קו ה – 100 ממטר וקו ה- 300 מטר מקו
המים ונדרש אישורה של הועדה למימי חופין.
.6.2 בנושא הקלות מתמ"א :3 הוועדה פונה לולנת"ע לצורך קבלת הקלה מתמ"א 3 בנושא
מסילת ברזל מוצעת ומאושרת וכן, בנושא שטח דרך שבתחום קווי הבנין של דרך
פרברית מהירה מס' 22 והוספת מחלף בין 75 ודרך משה דיין.
.6.3 בנושא תמ"א : 37 יש להמציא התייחסות משרד התשתיות, רשות הגז ונתג"ז ולמלא
הוראות התמ"א.
.7 התכנית תתוקן בתיקונים טכניים בהתאם להנחיות לשכת התכנון.

במידה ולא ימולאו תנאי הוועדה בתוך שישה חודשים ממועד ההחלטה, ינהגו בתכנית עפ"י סעיף
-(ב 86 ה) לחוק.

[bs-thumbnail-listing-2 columns="4" title="נמל המפרץ" tag="104" count="4" pagination-show-label="0" pagination-slides-count="3" slider-animation-speed="750" slider-autoplay="1" slider-speed="3000" bs-show-desktop="1" bs-show-tablet="1" bs-show-phone="1" paginate="slider"]

צרו קשר עם חי פֹּה: בוואטסאפבמייל

מערכת חי פה - חדשות חיפה
מערכת חי פה - חדשות חיפה
תכנים מחדר החדשות של חי פה - תאגיד החדשות של חיפה והסביבה מייל למערכת: [email protected] צרו קשר: 052-2410689

כתבות קשורות לנושא זה

כל הכתבות בחי פֹה

עוגת סברינה של אינגליש קייק בע"מ – קריאה להחזרה (ריקול)

ממשרד הבריאות נמסר לחי פה תאגיד החדשות: אזהרת ליסטריה היצרן אינגליש קייק בע"מ קורא להחזרת המוצר: עוגת סברינה. בבדיקה שנערכה ע"י שירות המזון לשכת הבריאות...

על דגי ״נסראללה״ שבקרקעית הים

כאדם שמבלה ארבע שעות בממוצע ביום בצלילות, כל יום מתחת למים שונה מקודמו. רשימת המינים הפולשים במימי ישראל ארוכה, אך ישנו דג אחד שהצליח למשוך...

מחיפה תצא בשורת הכתיבה • תחרות הכתיבה של ילדי ישראל

תעודת הוקרה ייחודית הוענקה לעיר חיפה על כמות המשתתפים הגדולה ביותר בישראל ב"תחרות הכתיבה של ילדי ישראל על שם ריקה ברקוביץ' ז"ל," תשפ"ד. יום רביעי...

היכל הספורט רוממה • הבית של הכדורסל בחיפה

היכל הספורט רוממה הוא היכל הספורט העירוני של חיפה, ביתו של הכדורסל החיפאי, השוכן בדרך פיק״א 69. היכל הספורט היכל הספורט הוקם כדי לארח תחרויות ספורט...

לקחת את הדברים בפרופורציה • על ויסות רגשי ומידתיות בתגובה

ויסות רגשי הוא מצב בו המערכת הרגשית מאוזנת ומתכווננת לפי מצבים. למעשה זהו מנגנון שמאפשר שליטה על הרגשות ועל התגובות, מונע תגובות אוטומטיות קיצוניות, מונע...