עמרי שפר - חיפאי, פעיל בנושאי סביבה וחברה
כתבות מאת:

עמרי שפר