לימודים בתקופת הסגר | מתווה מערכת החינוך 08-21/01/21

קורונה - עדכונים - בתי הספר גני הילדים

מתווה מערכת החינוך לתקופת הסגר
08-21/01/21 | משרד החינוך מפרסם:

  • החרגת מסגרות הלימוד של החינוך המיוחד, נוער בסיכון ופנימיות
  • פתיחת מרכזי יום לילדים של עובדי ההוראה הפועלים במסגרות המוחרגות
  • מתכונת הלמידה מרחוק בגנים, ביסודי, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה

על רקע החלטת הממשלה לסגירת מוסדות החינוך והמעבר של הגנים ובתי הספר ללמידה מרחוק מה- 8.1.2021 – 21.1.2021, מפרסם היום (ה' 07/01/21) משרד החינוך את המתווים לתקופה זו.
יצוין כי החלטת הממשלה החריגה את הלימודים בחינוך המיוחד, בפנימיות ובמוסדות החינוך של נוער בסיכון. כדי להבטיח את רצף הלימודים והמענים לתלמידים במסגרות אלו, המשרד והשלטון המקומי יפתחו יחד מרכזי יום לילדי עובדי ההוראה בגילאי 12-3.

המרכזים יפעלו במבני בתי-ספר של החינוך המיוחד, כפי שייקבע בהודעת הרשות המקומית או במבנה אחר שיוקצה ע"י הרשות המקומית. כמו-כן הם יפעלו בימים א-ה, בין השעות 07:30-14:30. לצד זה, יפעלו ברשויות מרכזי יום לילדי הצוותים הרפואיים, בימים א-ה.

מתווים של הלמידה מרחוק בכל שכבות הגיל.

בגני הילדים – שומרים על קשר

• צוות הגן ידאג ליצור קשר עם ההורים, לשם מיפוי צרכי הילדים וההורים עצמם. הצוות יקבע סדירויות למפגשים והעברת עדכונים באשר לאופן הפעלת התכנית הפדגוגית.
• בנייה והפעלת התכנית הפדגוגית השבועית/יומית, הכוללת מכלול פעילויות לילדים.
• חלוקת הגן לקבוצות (על פי גודל הגן וגיל הילדים), לשם מתן מענה מותאם
• איתור ילדים עם קשיים וילדים בסיכון ומתן מענים מותאמים לילדים אלה על ידי צוות תמיכה (מפקחת, יועצת, פסיכולוגית, רווחה).
• שמירה על קשר רציף עם צוותים מטפלים להמשך התוכנית האישית
• שמירה על קשר עם ההורים בצורה מונגשת ומותאמת לכלל ההורים.
• הפעלת תכנית להורים – הרצאה/מפגש עם יועצת/ פסיכולוג/ הורה מעשיר/ שיח חברתי וכדו'
• מפגש צוות שבועי לחלוקת העבודה ויצירת קשר עם הילדים והוריהם.

בבית הספר היסודי

• הלמידה תתקיים לפחות 5 ימים בשבוע.
• בכל יום, מומלץ לפתוח את יום הלמידה ולסגור אותו עם כלל תלמידי הכיתה, על מנת ליצור שגרה קבועה ותחושת שייכות ובטחון.
• שעות הלימוד בכל שכבת גיל יכללו תמהיל של למידה סינכרונית וא-סינכרונית בהתאם לשכבת הגיל: בכיתות א-ד'- מומלץ לקיים מפגשים בלמידה סינכרונית, ביחידות זמן של עד 20 דקות למפגש .
בכיתות ה'-ו'/ח'- מומלץ לקיים מפגשים בלמידה סינכרונית, ביחידות של 30 דקות למפגש.
יתרת השעות בכל שכבת גיל תתקיים בלמידה א-סינכרונית.
• הלמידה תנוהל על פי מערכת שעות הידועה לכל השותפים, מומלץ שמערכת הלמידה, תשלח מידי שבוע, מספר ימים מראש.
• הקפדה על קשר יומיומי עם התלמידים, בפתיחה וסגירת יום הלימודים ובמסגרות הלמידה הנוספות.
• הוראה – למידה במסגרות קבוצתיות קטנות וביחידות זמן קצרות.
• התכנון יהיה גמיש ויאפשר לכלל התלמידים להשתתף בלמידה מהבית, ובכלל זה למידה מרחוק לפי התנאים הקיימים בבתיהם.
• התאמת התכנים, המשימות ורמת הקריאות של הטקסטים ליכולות של התלמידים.
• מיקוד במקצועות הליבה בהתאם למיקודים בשנה זו: שפה, מתמטיקה, אנגלית, מדעים.
• שילוב היבטים הפגתיים וחברתיים – שילוב שיעורי כישורי חיים ושיעורי מפתח הלב.
• שילוב תכנים העוסקים בט"ו בשבט ובעונת החורף.
• תכנון המשימות מראש תוך מתן אפשרות לבצע אותן בחלקים לאורך היום ולאורך שבוע הלמידה.

חטיבת הביניים

כיתה ז'
יינתן דגש מרכזי על המשך תהליכי חברות וחיזוק הקשר האישי, מיקוד בלמידה, חיזוק מיומנויות בתחומי היסוד והשפה בראייה רב תחומית, תרגול, וביצוע משימות הערכה מגוונות וחלופיות.

כיתה ח'
מומלץ לתת דגש מרכזי בתקופת לימודים זו לחיזוק מיומנויות היסוד, המשך פיתוח מיומנויות ללומד בהכוונה עצמית, תוך התייחסות לסוגיות חברתיות האופייניות לגיל, לכן יינתן דגש ללמידה בקבוצות קטנות ושמירה על מסגרת חברתית תומכת.

כיתה ט'
הדגש המרכזי יינתן למעבר לחטיבה העליונה. תהליך הכולל בחירה, הכוונה עצמית וקבלת החלטות. בלמידה יודגשו תחומי היסוד כהכנה לימודית, תוך שימת לב לפרידה מחט"ב הביניים העתידה לבוא, המזמנת פיתוח לומד עצמאי, המודע לכוחותיו ויכולותיו. דגש מיוחד יינתן גם על שמירה על מסגרת חברתית תומכת.

חטיבה עליונה

כיתה י'
הדגש המרכזי יהיה במיקוד בלמידה וביצוע משימות הערכה בית ספרית ושמירה על מסגרת חברתית תומכת.
המלצות:
• קיום שיח אישי ושיח בקבוצות קטנות של מחנכת הכיתה עם כל תלמידים.
• קיום שיעורי חינוך ופעילויות בדגש על גיבוש וקבוצות משימה.
• ליווי והנגשת תכנית ההיבחנות.
• למידה של מקצועות פנימיים ומקצועות בהם יגישו התלמידים הערכות בית ספריות 30%.

כיתה יא'
דגש מרכזי בשכבה זו הוא בלמידה והיערכות לבחינות בגרות במועד החורף.
בתחומים בהם הוחלט על הערכה בית ספרית, זו ההזדמנות לאפשר לתלמידים להשלים מטלות ומשימות שהן חלק מתהליך הערכה זה.

המלצות:
• דגש על מעקב אחר הלמידה וההיבחנות של התלמידים לקראת בחינות הבגרות
• המשך מעורבות חברתית
• חיזוק מיומנויות הלומד העצמאי
• תכניות הכנה לצה"ל ולחיים אזרחיים
• שימת דגש על אוכלוסיות ייחודיות
• דגש על תכנית ליווי אישית וקבוצתית להגעה ליעדים.

כיתה יב'
דגש מרכזי בשכבה זו – היערכות לבחינות הבגרות במועד חורף, השלמת משימות ובחינות לתלמידים שלא סיימו בהצלחה מחויבויותיהם על-פי תכנית היבחנות.
בתחומים בהם הוחלט על הערכה בית ספרית, זו ההזדמנות לאפשר לתלמידים להשלים מטלות ומשימות שהן חלק מתהליך הערכה זה.

הגיבו כאן לכתבה

תגובה
  1. מאיה אמר/ה

    אני תלמידת י״א והבית ספר שלי ב״ה לא לנוער בסיכון , לא חינוך מיוחד וגם לא פנימיה ! איך זה יכול להיות שהמנהלת הודיעה שנלמד כרגיל בבית הספר בזמן הסגר ? העיקר כותבים בלי החרגות על הנייר , אבל פיזי אנחנו כן לומדים בבית ספר !!! זה לא יהיה סגר יעיל וחוץ מזה עד שיש סגר ויהיה לנו זמן להשלים מטלות ומשימות מודיעים לנו שאנחנו כן נלמד בבית הספר !?! זה פשוט מעצבן !!!

הגיבו כאן לכתבה