"החזירו את המענק שקיבלתם" |עצמאים שקיבלו מענק פיצוי מרשות המיסים – נדרשים להחזירו

רשות המסים (צילום מסך: משרד מבקר המדינה)

רשות המסים יצאה בקריאה לעצמאים רבים שקיבלו מענקי פיצוי, שיחזירו את הכספים, שכן לא עמדו בתנאים שנקבעו

ברשות המסים טוענים כי בדיקה שערכו בדיעבד, הראתה כי במקרים מסוימים, נמצאו העצמאים שקיבלו מענק פיצוי, כ"בלתי זכאים", כאשר ההפסדים שלהם היו נמוכים מאלה שנקבעו כתנאי לקבלת המענק.
מרשות המיסים נמסר, כי המהלך מתבצע על פי ההנחיות שהוציא מבקר המדינה.

הפסדים כבדים לעסקים בשל הקורונה (צילום מסך: משרד מבקר המדינה)
הפסדים כבדים לעסקים בשל הקורונה (צילום מסך: משרד מבקר המדינה)

כפי שפורסם בחי פה ב-26/10/20, דיווח משרד מבקר המדינה בדו"ח שפרסם בנוגע למתן מענקים לעצמאים, על עיוותים בקריטריונים לקבלת המענקים, הענקת מענקים לעסקים שלא זכאים להם, טעויות וסרבול במתן השירות וכיו"ב.
כעת, כאמור, יוצאת רשות המסים בקריאה "לתקן את הטעות".

להחזיר את הכסף "בלחיצת כפתור

באתר האינטרנט של הרשות, אף מייצרים כעת אזור מיוחד, בו יוכלו העצמאים להחזיר את המענק ב"לחיצת כפתור", ללא ריביות וללא קנסות.

חישובים מוטעים ועיוותים בקריטריונים (צילום מסך: משרד מבקר המדינה)
חישובים מוטעים ועיוותים בקריטריונים (צילום מסך: משרד מבקר המדינה)

לא ניתן להגיב