משבר הקורונה • היתרים למפעלים יוארכו אוטומטית • פיקוח ייערך במקרים של מפגעים המסכנים באופן משמעותי את הציבור והסביבה

לאור מצוקת התעשייה והמגזר העסקי בשל התפשטות נגיף קורונה: המשרד להגנת הסביבה יעמוד על כך שאיכות הסביבה לא תיפגע כתוצאה מהאתגרים הכלכליים והתפעוליים, אך יקל על לוחות הזמנים הנוגעים לדרישות רגולטוריות, וימקד את הפיקוח במקרים המסכנים באופן משמעותי את הציבור והסביבה

בהערכת מצב שביצע המשרד להגנת הסביבה בראשות השר ח”כ זאב אלקין, בהשתתפות מנכ”ל המשרד, גיא סמט, מנהלי המחוזות והאשכולות וההנהלה הבכירה, התקיים דיון בנושא מצוקת התעשייה והמגזר העסקי בשל המשך התפשטות נגיף קורונה והמשמעות הכספית והעסקית הנובעת מכך.

המשרד להגנת הסביבה ער לחששות הציבור בעת הזו, לצמצום כוח האדם הפעיל במשק וכן ער לאתגרי השרידות הכלכליים של חלק גדול מהמפעלים והחברות בישראל. מנגד, המשרד להגנת הסביבה יעמוד על כך שאיכות הסביבה לא תיפגע כתוצאה מהאתגרים בתעשייה.

בהערכת המצב שהתקיימה, הנחה השר להגנת הסביבה, כי בכל הקשור להיתרים קיימים, המשרד יקדם הארכה אוטומטית ככל שיתאפשר, ואף יפעל להארכת היתרים קיימים העתידים לפוג בשלושת החודשים הקרובים. המשרד מבצע בחינה של אופן יישום הנושא.

בנוסף, המשרד להגנת הסביבה קיבל פנייה מהתאחדות התעשיינים כי יימנע מפיקוח יזום על המפעלים (ביקורות פתע). המשרד עדכן את ההתאחדות כי אינו מקבל בקשה זו, אך לאור כוח האדם המצומצם הפועל במפעלים ולאור מכלול הנסיבות, בכוונת המשרד למקד את פעילות הפיקוח במקרים שבהם מתעוררים מפגעים ברורים המסכנים באופן משמעותי את הציבור והסביבה. חובה על המפעלים לדווח על אירועים חריגים בכל מקרה, וללא שינוי.

בכל הקשור לדרישות הרגולטוריות שהמשרד להגנת הסביבה כבר העביר: המשרד מחדד כי הן שרירות וקיימות, ואולם במקרים שבהם יהיו עיכובים כתוצאה מהמצב המיוחד במשק בשל התפשטות נגיף קורונה, המשרד יאפשר קביעת לוח זמנים חדש לביצוע הדרישות ואת דחיית המועדים.

מוקד החירום של המשרד להגנת הסביבה (*6911) זמין לשאלות התעשיינים ובתי העסק באשר לחובות המוטלות עליהם בתקופה הקרובה.

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.