מועצת העיר אישרה את סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת לדוח מבקר העירייה לשנת 2018

מועצת העיר חיפה אישרה בשלישי 05/11/19, בישיבת מועצה שלא מן המניין את סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת לדו”ח מבקר העירייה לשנת 2018.

בין הנושאים שעלו בדוח ובהם נמצאו ליקויים: מערך הרכב השיתופי CAR 2GO, אגף החופים, פרויקט להפחתת פליטות ממשאיות איסוף אשפה והקמת תחנת תדלוק תחנת תדלוק בגז טבעי דחוס בחיפה.

מערך הרכב השיתופי CAR 2GO

הליקויים שנמצאו בפרויקט הרכב השיתופי: הליך הספק כספק יחיד, התחשבנות העירייה עם המשרד להגנת הסביבה בנושא תמיכה כספית בפרויקט, ליקויים בבקרות על צריכה החשמל והוצאות הפרסום. בנוסף לא בוצע מקב אחר נושא ההכנסות ממנויים וממשתמשים מזדמנים.

תיאטרון חיפה

בין הליקויים גרעון מתמשך, וגירעון מעורר ספקות בדבר המשך קיומו של התיאטרון כ”עסק חי”,  ירידה ב 12% בהכנסות בין השנים 2016-2018. התכנסות בתדירות נמוכה של ועדות הדירקטוריון. עמותת ידידים שאינה פועלת על אף שהוקמה והושלמה מבחינה משפטית באוקטובר 2016. וכן ליקויים באופן העסקתו של המנהל האומנותי (לינה בבתי מלון, רישום נסיעות לחו”ל וחלוקת כרטיסים ללא תמורה).

החברה הכלכלית לחיפה האחראית על ניהול פרויקט פארק הספורט קריית חיים ופרויקט נמל האורות

בפארק הספורט נמצאו ליקויים בנושאי תקצוב, תכנון, זמני ביצוע והתקשרות עם קבלני ביצוע ונותני שירותי. בפרויקט נמל האורות, נמצא כי טרם התקבלה מהעירייה הרשאה תקציבית להתחלת ביצוע המיזם ולמרות זאת החלו בתכנונו. נכון למחצית חודש נובמבר 2018 הסתכמו ההוצאות בגין כך בכ-247,000 שקלים.

מקלטים ציבוריים

הליקויים שנמצאו בכ-104 המקלטים ברחבי העיר ונמצאו במצב טוב ומוכנים לשעת חירום: אי בדיקת גז ראדון על פי הנחיות משרד החינוך למבנה.

הפחתת פליטות ממשאיות איסוף אשפה

הפרויקט להפחתת פליטות ממשאיות איסוף אשפה: בין הליקויים שנמצאו: העירייה לא פעלה בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה בכך שלא הגישה דוח שנתי ובו דיווח נתוני הפעולות שננקטו לצמצום זיהום האוויר מצי כלי הרכב העירוני, ולא פרסמה לציבור באתר האינטרנט את הדוח השנתי. ליקויים נוספים נמצאו בכך שמשאיות ישנות שהוגדרו על ידי המשרד מזהמות המשיכו לפעול בשירות העירייה תוך כדי השבתה הדרגתית עד אוקטובר 2018. העירייה לא גרטה משאיות ישנות אשר הוחלפו במשאיות המונעות בגז טבעי אלא מכרה את מרביתן במחיר נמוך באלפי שקלים למשאית מסכום מענק הגריטה שיכולה הייתה לקבל.

ראש עיריית חיפה עינת קליש רותם, פנתה במכתב ליוסי שלום, יו”ר וועדת הביקורת בו היא כתבה שמאחר והיא רואה בדוח כלי ניהולי חשוב לשיפור וקידום תהליכי עבודה במערכת העירונית, היא למדה את הדוח והנחתה את מנכ”ל העירייה בתיאום עם מבקר העירייה לקיים סדרת דיונים במספר נושאי דוח מרכזיים שעלו במסגרת דוח מבקר לשנת 2018.

תגובה
  1. אתי אמר/ה

    מה עם בית המרחץ, אנחנו נשים וגברים באי בית המרחץ מזה 45 שנה מבקשים האופן דחוף ביותר לאשר תקציב לשיפוץ בית המרחץ, בית המרחץ נסגר מהיום למחר מבלי לידע את המתרחצים מבעוד מועד ולבל ירכשו מנוי חדש, היום מצוי בידינו מנוי חדש שעומד כאבן שאין לה הופכין, באי בית המרחץ ברובם הגדול הינם אזרחים ותיקים שידם אינה משגת לשלם סכומי עתק לקאנטרי קלאב למיניהם זהו הבילוי היחיד שהיה לנו במשך כל השנים וכיום אנחנו חסרי עונים.

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.