באנר טירת כרמל 240624
באנר גורדון 230524
באנר מוזאוני חיפה 230624
באנר מוזאוני חיפה 230624
באנר שבוע הספר העברי בקריית ביאליק - רחב
באנר קריית אתא עצמאות 080524

המלון בבת גלים נבנה במהירות הבזק על אף שהוא חוסם את קו החוף

זוהי כתבת המשך לכתבה שפרסמתי לפני כחודשיים בתקופת הבחירות...

מגדלי חוף הכרמל – ״המפלצות״ שעל החוף

מגדלי חוף הכרמל קמו על רצועת קרקע שהיתה שייכת...

להגמיש תבניות, לחשוב בצורה רגשית • על הספקטרום האוטיסטי

אוטיזם הוא תופעה שמוגדרת כשונות נוירולוגית המאופיינת בעזרת קבוצת...

האמנית ריטה בנימינוב • תערוכה על יופייה של העיר חיפה

במתנ"ס הדר "ביתנו" השוכן ברח' ירושלים 29 בחיפה, מתקיימת...

פערים בולטים בין יהודים לערבים בחיפה • חשיפת דו"ח מבקר המדינה

פער בשכר, פער בייצוג במועצת העיר, פער בהקצאת מבנים עירוניים ופער בתוחלת החיים – דו"ח מבקר המדינה חושף

בדו"ח מבקר המדינה שמתפרסם היום (ד' 27/7/22) העוסק בשירותים מוניציפאליים, עולה בין היתר כי בעיריית חיפה ייצוג התושבים הערבים במועצת העיר נמוך לעומת שיעורם באוכלוסיית העיר, 7 מבנים עירוניים בלבד מתוך 59 שהוקמו בעשור האחרון יועדו לאוכלוסייה הערבית ותוחלת החיים של נשים וגברים יהודים בחיפה ארוכה בכשלוש שנים מתוחלת החיים של נשים וגברים ערבים.

בחודשים יוני עד נובמבר 2021 בדק משרד מבקר המדינה היבטים שונים בנוגע למתן שירותים מוניציפאליים בערים מעורבות. בין היתר נבדקו הרכב ההון האנושי המועסק בערים אלו והרכב ועדות העירייה המרכזיות, התשתיות העירוניות, התמיכות, גביית הארנונה, שירותי החינוך, והנגשת המידע בשפה הערבית.

ערים מעורבות

הבדיקה נעשתה בעיריות חיפה, לוד, נוף הגליל, עכו ורמלה, היות שסוגיית הערים המעורבות נמצאת על סדר היום הציבורי, והשירותים העירוניים הניתנים ברשויות אלו משפיעים על חייהם של תושבים רבים, משרד מבקר המדינה מצא לנכון להוסיף על כלי הביקורת הרגילים גם תהליך של שיתוף ציבור. במסגרת זאת התקיימו שני מפגשים קבוצתיים בנושא חינוך בערים מעורבות, ובהם השתתפו מומחים, בעלי תפקידים ברשויות המקומיות ופעילים חברתיים, כדי לקבל מידע מכלי ראשון ולהעמיק את זוויות הראייה בנושא. נוסף על כך התבצע סקר במרשתת ובטלפון שכלל 600 נשאלים במטרה לאסוף מידע על שביעות רצונם משירותי העירייה. כמו כן, נעזר המשרד ביועץ סטטיסטי חיצוני לניתוח תוצאות מבחני המיצ"ב.

יצוין כי בד בבד עם הביקורת הנוכחית ביצעה החטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון במשרד מבקר המדינה ביקורת בנושא "שיטור ואכיפת החוק בערים מעורבות" שהתמקדה בין היתר, בנושאים אלה: פעילות המשטרה באירועי חודש מאי 2021, לרבות הממשק בינה לשירות הביטחון הכללי ופעילותה עם הפרקליטות והתביעה המשטרתית לביצוע מעצרים והעמדות לדין, וסוגיות שיטור ואכיפת החוק בערים מעורבות בעת שגרה, בהיבטי בניין הכוח והפעלתו.

בתקופת הביקורת מספר התושבים בחיפה עמד על 283,736 מהם 33,964 ערבים המהווים 12% המדד החברתי מדורג 7 ו-6 במדד הפריפריאליות . בעיר כמה שכונות שבהן מתגורר רוב ערבי מובהק, דוגמת ואדי ניסנאס, חליסה וכבאביר, וכן שכונות מעורבות שבהן מתגוררות זו לצד זו אוכלוסייה יהודית ואוכלוסייה ערבית, דוגמת הדר הכרמל והכרמל הצרפתי.

העירוב בין יהודים לערבים גבוה בחיפה

כפי שניתן ללמוד יש שונות גבוהה בין הערים המעורבות שנבדקו במידת העירוב של התושבים הערבים והתושבים היהודים בשכונות העיר. כך למשל, בחיפה מידת העירוב בין יהודים לערבים גבוהה, יחסית לערים מעורבות אחרות (לוד ורמלה) בהן התושבים הערבים גרים על פי רוב באזורים נפרדים. לנוכח העובדה שבחלק מהערים, כאמור, יש הפרדה בין האזורים שבהם מתגוררים יהודים ובין האזורים שבהם מתגוררים תושבים ערבים, יש הסוברים כי נכון לכנות ערים אלו "ערים מקוטבות" או "ערים מקוטעות" .

בעירית חיפה ייצוג התושבים הערבים במועצת העיר נמוך לעומת שיעורם באוכלוסייה

עוד עולה כי בעיריות חיפה ייצוג התושבים הערבים במועצת העירייה נמוך לעומת שיעורם באוכלוסיית העיר, לעומת עיריות אחרות (לוד, עכו ורמלה) בהן ייצוגם של התושבים הערבים קרוב לשיעורם באוכלוסיית העיר.

מהנתונים שעיבד המכון עולה כי יש פערים של ממש בשכר בארבע מחמש הערים המעורבות שנבדקו (חיפה, לוד, עכו ורמלה) בין גברים יהודים לגברים ערבים, ושכרם של הגברים הערבים נמוך באופן ניכר. הפער הגדול ביותר הוא בלוד – 35% בין השכר הממוצע של תושב יהודי לבין השכר הממוצע של תושב ערבי. פערים בשכר קיימים גם בין נשים יהודיות לערביות בארבע הערים האמורות. יוצאת מן הכלל היא נוף הגליל: גברים ערבים המתגוררים בתחומה משתכרים בממוצע יותר מגברים יהודים ב-22%, וגם נשים ערביות משתכרות יותר מנשים יהודיות ב-17% .

הפערים בין יכולת ההשתכרות של התושבים הערבים ליכולת ההשתכרות של התושבים היהודים בערים המעורבות מתחדדים בין היתר לנוכח העובדה שבערים המעורבות לא קיימים חלק מהחסמים שיש ביישובים ערביים, בהיותן ממוקמות במרכז הארץ ונמצאות בקרבת הזדמנויות תעסוקתיות איכותיות. כמו כן האוכלוסייה היהודית והאוכלוסייה הערבית גרות באותו מרחב גיאוגרפי, ולכן לא ניתן לתלות את הפער בין יהודים לערבים בשיעור התעסוקה בשונות של מקום המגורים הגיאוגרפי.

תוחלת החיים של נשים וגברים יהודים בחיפה ארוכה בכשלוש שנים מתוחלת החיים של נשים וגברים ערבים

מהדו"ח עולה כי בחיפה תוחלת החיים הממוצעת של גברים ונשים יהודים ארוכה מזו של גברים ונשים ערבים. נשים וגברים יהודים חיים כשלוש שנים יותר מנשים וגברים ערבים בחיפה.

מהנתונים עולים פערים בין האוכלוסייה היהודית לבין האוכלוסייה הערבית וכן שונות במאפייני האוכלוסייה הערבית בכל יישוב, בעיקר בתחום התעסוקה, ובפרט בשיעור התעסוקה של נשים, ובשכר הממוצע של גברים. אומנם יש לקרוא את הנתונים האלו לנוכח הפערים הכלליים הקיימים במדינה בין ערבים ליהודים, ואולם השוואה זו בין קבוצות שונות המתגוררות באותה רשות מקומית היא חשובה ויש בה כדי ללמד על הצרכים השונים של קבוצות האוכלוסייה השונות. כמו כן היא מצביעה על האתגרים הניצבים בפני ערים מעורבות בצמצום הפערים בין הקבוצות ובמתן שירותים עירוניים באופן המתחשב במאפיינים השונים שלהן, כך נכתב בדו"ח.

הפגנה בשדרות בן גוריון בחיפה (צילום – ירון כרמי)

63% מהתושבים היהודים סברו כי יש שוויון • 31% מהתושבים הערבים סברו כך

בסקר שיתוף הציבור שביצע משרד מבקר המדינה נשאלו תושבים המתגוררים בערים המעורבות שנבדקו, עד כמה לדעתם השירותים העירוניים בעיר ניתנים במידה שווה ליהודים ולערבים. מניתוח התשובות עלה כי 63% מהתושבים היהודים סברו כי יש שוויון "במידה רבה מאוד" או "במידה רבה" בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית בנוגע למתן השירותים העירוניים, ואילו רק 31% מהתושבים הערבים סברו כך. להלן תרשים המציג את ממצאי סקר שיתוף הציבור:

שיעור העובדים הערבים בעיריית חיפה גדול משיעורם בקרב התושבים

בעיריות חיפה נמצא כי שיעור העובדים הערבים גדול משיעורם בקרב התושבים (15.7%) לעומת ערים מעורבות אחרות, בהן שיעורם קטן משיעורם באוכלוסיית העיר (דוגמת לוד, נוף הגליל ועכו). נמצא כי בכל הערים המעורבות שנבדקו שיעור העובדים הבכירים הערבים קטן לעומת חלקם באוכלוסיית העיר: בחיפה 7.7%; בלוד שיעורם 1%; בנוף הגליל 5%; בעכו 9%.

משרד מבקר המדינה ממליץ כי ערים מעורבות ינקטו צעדים לשילוב האוכלוסייה הערבית בשורותיהן, בכל הדרגים, לרבות בתפקידים השותפים לקבלת החלטות. עוד מומלץ כי הרשויות תאסופנה נתונים בנושא, בהתאם לשיתוף הפעולה שיקבלו לצורך כך מעובדיהן ועל בסיס נתונים אלו תבחנה גיבוש מדיניות לשילוב קבוצות שייצוגן מצוי בחסר.

החג של החגים – שדרות בן גוריון בחיפה (צילום – ירון כרמי)

היעדר ייצוג של נציגי החברה הערבית הן ובעדת תמיכות וועדת הקצאות

בעיריית חיפה, למעט ועדה אחת שבה לא היה ייצוג לחברה הערבית (ועדת הקצאות), שיעור החברים המשתייכים לאוכלוסייה הערבית היה גדול או דומה לשיעורם באוכלוסיית העיר. עוד עולה כי הוועדות שבהן בלט היעדר הייצוג של נציגי החברה הערבית הן ועדת תמיכות ועדת הקצאות.

העיריות אחרות עולה בעיריות אחרות, נוף הגליל ועכו למשל, שיעור החברים בני החברה הערבית בוועדות היה קטן משיעורם באוכלוסיית העיר בכל הוועדות שנבדקו.

משרד הפנים מסר בתשובה לביקורת כי בהתאם להוראות החוק ולפסיקה, הרכב הוועדות משקף את האיזון בין סיעות המועצה השונות, ובהתאם לעקרונות הדמוקרטיה ולשיטת הייצוג העומדים בבסיס בחירת המועצה, אין מקום להתערב באיזון זה ולתת יתרון לסיעה כלשהי על פני סיעה אחרת בשל השתייכותה המגזרית.

המבקר המליץ כי משרד הפנים והערים המעורבות יפעלו, בלי לפגוע באיזון שנקבע בין סיעות המועצה השונות, לשילוב נציגים מקרב החברה הערבית בוועדות העירייה המרכזיות. הגברת הייצוג של בני האוכלוסייה הערבית בוועדות העירייה עשויה לתרום לכך שההחלטות יתקבלו תוך התחשבות בצורכיהם ולחיזוק תחושת השייכות שלהם לעיר.

ממצאי הבדיקה מעידים שבכל הנוגע להרכב העובדים בערים המעורבות ולמספר העובדים הבכירים בהן, ייצוגם של עובדים מהחברה הערבית מצוי בפער מול חלקם באוכלוסיית הרשות. גם ממצאי הבדיקה בנוגע להרכב הוועדות המרכזיות מלמדים על כך שככלל בוועדת התמיכות וועדת ההקצאות אין ייצוג לחברה הערבית בוועדה ובוועדות נוספות היה ייצוג חסר, זאת למרות היותן מוקד חשוב של קבלת החלטות ושל עיצוב מדיניות המשפיעה על כלל האוכלוסייה בעיר.

נתוני התעסוקה והשכר בחברה הערבית בערים המעורבות שנבדקו, מעידים על הפערים הקיימים בין החברה היהודית לחברה הערבית, וממחישים את החשיבות של קידום תעסוקתם של בני החברה הערבית.

משרד מבקר המדינה ממליץ כי משרד הפנים והערים המעורבות יבחנו צעדים לשילוב תושבים ערבים בתפקידים בכירים ובתפקידי ניהול בערים אלה וכן בוועדות המרכזיות הפועלות בעיר. זאת, כדי להגביר את יכולתם של התושבים הערבים לקחת חלק פעיל בנעשה בעיר ולהשתלב במרקם החברתי וכדי לחזק את תחושת השייכות שלהם לרשות המקומית.

עוד עולה מדו"ח המבקר כי על פי תוכנית העבודה של עיריית חיפה לשנת 2021 ברוב אזורי העיר האשפה מפונה שלוש פעמים בשבוע, למעט באזור שכונת הדר הכרמל המאופיין כאזור מסחרי, ובו מתבצע הפינוי שש פעמים בשבוע. פינוי גזם וגרוטאות מכל השכונות מתבצע פעמיים בשבוע.

עוד עולה כי בכל הערים המעורבות שנבדקו שיעור שמות השכונות והרחובות שלהם זיקה להיסטוריה או לתרבות הערבית הוא קטן ונע בין 0.5% בנוף הגליל ל-6% בחיפה, לעומת שיעור שמות שכונות ורחובות להם זיקה יהודית העומד על 15% בנוף הגליל ו-50% בחיפה.

7 מבנים עירוניים בלבד מתוך 59 שהוקמו בעשור האחרון בחיפה יועדו לאוכלוסייה הערבית

בדיקה של המבקר העלתה כי בין השנים 2010 עד 2020 עיריית חיפה הקימה 59 מבנים עירוניים, מהם שבעה יועדו לאוכלוסייה הערבית ו-52 יועדו לציבור היהודי ולכלל הציבור.

עוד עלה כי בערים שנבדקו שיעור הנכסים העירוניים שהוקמו בשנים 2010 עד 2020 ויועדו לאוכלוסייה הערבית ולשימושה היה קטן משיעורם באוכלוסייה.

המבקר ממליץ כי הערים המעורבות יבחנו את צורכי האוכלוסייה הערבית המתגוררת בתחומן, ובהתאם לכך יפעלו להקמת מבני ציבור שישמשו את התושבים הערבים לצורך ניהול שגרת חייהם.

הקצאת נכסים עירוניים לאוכלוסייה הערבית

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה השלימה בינואר 2021 את הכנת מסמך "פרוגרמות לצרכי ציבור בשכונות בחיפה". בביקורת עלה כי המסמך לא בחן את צורכי האוכלוסייה הערבית, וכי שכונת חליסה לא נכללה במסמך.

המבקר המליץ כי משרד הפנים ייתן הנחיות מתאימות לרשויות המקומיות לצורך הגברת המודעות בקרב האוכלוסייה הערבית לאפשרות לקבל הקצאות. עוד המליץ לערים המעורבות לפעול להגברת המודעות של האוכלוסייה הערבית לאפשרות לקבל הקצאות, זאת כדי להביא לכך שהנכסים העירוניים ישמשו לצורכי כלל התושבים, וכן לשקול לייעד נכסים עירוניים לשימוש האוכלוסייה הערבית לפי הצורך.

1,075 תיקים נפתחו בגין נזקים שנגרמו לרכוש באירועי שומר החומות

מהנתונים שהתקבלו מרשות המיסים עולה כי עד פברואר 2022 נפתחו בחיפה, עכו, לוד, רמלה וטבריה 1,075 תיקים בגין נזקים שנגרמו לרכוש באירועי שומר החומות. מתוכם טופלו ונסגרו 882 תיקים (82%). האומדן הכספי של הנזקים שנגרמו היה כ-48 מיליון ש"ח ושולמו פיצויים בסכום של כ-33 מיליון ש"ח (כ-70% מהאומדן הכספי של הנזק).

עוד העלתה הביקורת כי באירועי שומר החומות – נגרמו נזקים כבדים בגוף וברכוש המוערכים בעשרות מיליוני ש"ח, בכ-880 מקרים שולמו לנפגעים מקופת המדינה פיצויים בסכום של כ-33 מיליון ש"ח והוגשו בעקבותיהם כתבי אישום כנגד 574 מעורבים. אולם במרבית המקרים זהות המזיק אינה ידועה או שלא ניתן לקשור בקשר סיבתי בין המעורב שנטל חלק במהומות ובין נזקים מסוימים שנגרמו. במועד סיום הביקורת עלה כי היקף הנזק שניתן לתבוע בהליך אזרחי מכ-55 מעורבים בשל נזקים שגרמו עומד על סך של כ-4.5 מיליון ש"ח. עד למועד סיום הביקורת עדיין לא הוגשו תביעות אזרחיות לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לרכוש המדינה ולהשבת כספי פיצויים ששולמו לנפגעים.


"אני חושב שהתמונה חמורה מכפי שמתואר בדו"ח"

רג'א זעאתרה (צילום: יואב איתיאל)
רג'א זעאתרה (צילום: יואב איתיאל)

רג'א זעאתרה, יו"ר סיעת חד"ש במועצת העיר התייחס בפירטו לממצאי הדו"ח ומסר לחי פה:

"ייצוג התושבים הערבים – בבחירות 2018 היו יותר מדי רשימות שחלקן לא עברו את אחוז החסימה ובעצם "שרפו" כ-6000 קולות של בוחרים ערבים. לקראת בחירות 2023 יש להסיק את המסקנות הנכונות כך שלא תהיינה יותר משתי רשימות ברחוב הערבי. אנחנו בחד"ש קוראים לרשימה הרחבה ביותר על בסיס מצע פוליטי מוסכם.

הקצאת מבנים עירוניים – אני חושב שהתמונה יותר חמורה ממה שמתואר בדו"ח. במיוחד כאשר יודעים שרוב תלמידי חיפה הערבים לומדים בחינוך המוכר שאינו רשמי, ולא במערכת העירונית. שלא לדבר על מבני הציבור המועטים בשכונות הערביות והיעדר שירותי תרבות וקהילה לתושבים ערבים בשכונות מעורבות כמו כרמל צרפתי, קריית אליעזר והשכונות הדרומיות. בנושא הזה יש להוביל מדיניות של אפליה מתקנת אלא שלצערי הנהלת העיר הנוכחיות לא עשתה זאת ואף הנציחה את הפערים.

פערים בשכר ובעובדים בכירים – המצב אף פעם לא היה משביע רצון אבל בשנים האחרונות חלה נסיגה מדאיגה בשיעור הבכירים הערבים בעירייה שעומד היום על פחות מ-7 אחוזים. וכתוצאה מזה רוב העובדים הערבים זוטרים ורוב העובדים הזוטרים ערבים – עובדי תברואה, סייעות וכיו"ב. בשנים האחרונות הנהלת העיר השתוללה בשדרוגים לפי שיקולים פוליטיים ולא מקצועיים וזה רק החמיר את המצב בכל הנוגע לייצוג הולם, כמותי ואיכותי, בכח האדם.

תוחלת החיים – מדובר בנתון שמעיד על פערים בבריאות ועל פערים סוציו-אקונומיים שבאים לידי ביטוי במגורים באזורים יותר מזוהמים. בנוסף יש לעשות מאמצים להנגיש את שירותי הספורט לציבור הערבי ואת החינוך התזונתי הן במוסדות החינוך והן בפעילות הקהילתית".

"הדרה בחסות הדו קיום"

ג'עפר פרח, מנהל מרכז מוסאוא (צילום: אמיל אבו מילאד)

ג'עפר פרח, מנהל מרכז מוסאוא מסר לחי פה:

"זאת התוצאה של הדרה בחסות הדו קיום. שני שליש מילדי העיר הערבים עברו ללמוד במערכת החינוך העצמאית כי נמאס להם מהעירייה. משלמים ארנונה ובקושי מקבלים שירותים. הנפגעים הם החיפאים המוחלשים והעניים. שכבות הביניים כבר לא מחכים לעירייה ולממשלה. שבועיים שמועדון חליסה סגור ואף אחד לא זז. יש תקנים לא מאוישים יותר מארבע שנים. צריך לעשות שינוי מהותי".
עו"ד ג'ומאנה אגבאריה המאם, מנכ"לית העמותה לקידמה חברתית חיפה (אלבום פרטי)

עו"ד ג'ומאנה אגבאריה המאם, מנכ"לית העמותה לקידמה חברתית חיפה, התייחסה לדו"ח ומסרה לחי פה:

"אנו מברכים הוצאת דו"ח בסוגיית שירותים מוניציפליים בערים מעורבות המאמת את החוסרים והפערים אותם אנו, התושבים הערבים בערים המעורבות בכלל ובחיפה בפרט, רואים מרגישים ועדים להם. נקודת ההנחה הראשונית שערבים בעיר חיפה בעלי זכות למימוש זהותם, נבדלותם התרבותית כמו גם זכותם לשירותים עירוניים ומשאבים ציבוריים שווים. נוסף על כך, זכותם בייצוג שווה בעיר (במוסדות העירוניים) ובהזדמנויות שהעיר מציעה לאזרחיה ותושביה. ניכר מהדו"ח שישנם תחומי חיים רבים בהם פערים בין הרוב היהודי למיעוט הלאומי הערבי בעיר לרבות שירותי חינוך, שפה ותרבות, תשתיות ומדור ואח'. אמנם הפערים בעיר חיפה אינם מהגדולים בערים המעורבות אך עדיין ישנם פערים מהותיים אותם יש לצמצם ע"י עבודה מערכתית בשיתוף התושבים, הפעילים והארגונים העובדים בשטח.

אנו, בעמותה לקידמה חברתית, מאמינים שחיים משותפים אפשר לקדם כאשר ערכי שוויון וצדק הם היסודות המנחים של רשויות המדינה והעיר, וכי לא ניתן לקדם חיים משותפים כל עוד ישנם פערים מהותיים בין הרוב לקבוצות מיעוט. על כן יש לעבוד לצמצום אותם פערים והשגת שירותים עירוניים שוויונים תוך הלימה בין השירותים לפריסה גיאוגרפית, לרבות בתחום החינוך בו ניכרת אי ההלימה כאמור בין הפריסה הגיאוגרפית של מוסדות חינוך המשרתים את האוכלוסייה הערבית לבין הפריסה הגיאוגרפית של מגורים משפחות ערביות, בעיקר במבואות הדרומיים של חיפה. לצערנו, תוכנית אב לחינוך שעיריית חיפה מנסה לקדם מזה שנתיים תקועה והתוצאה שאין תוכנית עתידית לשיפור או צמצום פערים. יש לחשוב על צרכי השעה אך בראייה אסטרטגית עתידית בכדי שניתן יהיה לקבל תוצאות לטווח ארוך שמצמצמות פערים וסוללות דרך לחברה סולידרית, שוויונית והוגנת".

צרו קשר עם חי פֹּה: בוואטסאפבמייל

סמר עודה - כרנתינג'י
סמר עודה - כרנתינג'י
עיתונאית בצוות הכתבים של האתר חי פה • כתבת מוניציפלית, פלילים, סביבה ובריאות צרו קשר עם סמר באימייל: [email protected]

כתבות קשורות לנושא זה

17 תגובות

 1. שערותי סומרות לנוכח וכנגד דברי הבלע, הגזענות והשחצנות המתפרצת מצד חלק מהכותבים היהודיים כאן.
  כיצד בכלל מתירים לזוועת בורות שחצנית, כולה מבית המדרש הלאומני חרדי, להתפרסם כך בראש חוצות.
  זה גרוע מביוב העולה על גדותיו באין מי שינקזו.
  האמת תראה והצדק יעשה.

 2. לגבי פערי השתכרות: הרי ידוע שאחוז גדול מהאוכלוסיה הערבית כולל בחיפה עובד ב "שחור" ולכן כאשר ה " גאונים" בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בוחנים את הנתונים, הם מוציאים פערים בכושר השתכרות לטובת האוכלוסיה היהודית . בפועל שה "גאונים" יצאו למרכזי הערים/כפרים טיראן באיזה וילות הם גרים ובאיזה מרצדס/אאודי/ב.מ.ו הם נוסעים. ממש מסכנים. שלא לדבר על אחוזי הגביה הנמוכים של מיסים. פשוט לרחם עליהם. שילכו ויראו איך אחיהם חיים מסביב במדינות ערב, ויחזרו בשקט לווילות שלהם עם הזנב מקופל בין הרגליים.

 3. דיעה אישית:שלום אמיתי הוא שלום מכבד,שלום שכל צד מקבל את זכויותיו של האחר,חינוך טוב והשכלה לכל ילד ללא הבדל גזע ומין.אבל שלום מכבד הוא שלום הוא גם שלום שכל צד גר בשכונות ובערים שלו.בבתי ספר נפרדים,בבניינים נפרדים.בשנים האחרונות רואים שתושבי המגזר רוכשים ושוכרים דירות בשכונות ורחובות שהיו "יהודיים" בעבר.לא נוח להודות בזה אבל הרבה יהודים עוזבים איזורים שהופכים "ערביים" ועל כל דוגמה של מגורים משותפים אפשר להביא כמה וכמה דוגמאות של יהודים שפשוט עזבו או שפשוט נמנעים מלעבור לשם.אגב המצב הזה הוא גם כתוצאה מכך שהמדינה לא מייעדת לאוכלוסיה הערבית עיר גדולה חדשה בצפון שתהיה מבוססת על בנייה רוויה ומסודרת כמו למשל בחיפה ובערים יהודיות אחרות כי גם לזוגות מהמגזר יש שאיפה לחיות ולגור בצורה מסודרת עם ביטחון אישי ותחבורה טובה.אגב בהקשר של תעסוקה לדעתי יש גם אפלייה הפוכה,לדוגמה בתי עסק גדולים ערביים למשל מסעדות,כמה יהודים מועסקים בהם? לפעמים מועסקת בחורה דוברת רוסית,כי תמיד נוח להעסיק אשה וגם כדי שיהיה מענה ללקוחות ותיירים רוסים. אבל באופן גורף עובדים יהודים לא נוכחים שם,לעומת זאת נוכחות עובדים ועובדות ערבים בולטת ברוב מקומות התעסוקה בחיפה ובישראל בכלל

 4. הנה רעיון,
  אולי תקחו ממני כיהודי את הפרנסה שלי ותתנו אותה לערבי? אה, רגע, עשו לי את זה כבר ב2016.

  אז אולי תגבו ממני מחיר מופקר על לימודים אקדמיים ולא תאשרו לי שום מלגה למרות שאני חנוק, ולערבים תתנו תואר בחינם וציונים גבוהים ממני על עבודות שמועתקות מהספר? רגע אחד…. זה גם קרה.

  אולי…. שהמשטרה תתעלם ממני אחרי שערבי חטף לי את הפלאפון מהיד והבאתי לה את הפרטים המלאים שלו? אויש – גם זה כבר קרה.

  נו, ערביי העיר היקרים,
  אני באמת מתנצל, אין לי עוד מה להציע.

 5. גם אחרי 2 בקבוקי פינלנדיה לא תשכנעו אותי שהערבים הם המופלים בעיר הזאת

 6. הכתבה עוסקת בציבור שמשרת ב-צה"ל? הכתבה עוסקת בציבור שעושה מילואים? הכתבה עוסקת באנשים שהתנדבו לשירות לאומי? מה התרומה של הציבור הזה למדינה? יש במדינה חובת גיוס לצבא והם 'מופלים לרעה' ולא מגוייסים – הם עושים לביתם – חלקם הקטן – הרעשני – זועק על קיפוח – מדוע? כי השיטה היא איך להתבכיין? לדרוש זכויות מבלי לתת למדינה דבר? חלקם הקטן והקיצוני עויין למדינה וחבל שבחלק קטן זה לא מטפלים.

 7. עבקים רבים בחיפה בבעלות ערבית מתפרנסים יפה רק מהיהודים ובנויים על לקוחות אלה. ראה מרכז הכרמל. אם אני רוצה לקנות בית בטמרה ולפתוח שם עסק מי שהוא ימכור לי? מי שהוא יקנה אצלי?

 8. הכול בולשיט !
  לא להיות עצובים , מי שדוגל בדגל פלשתינאי דוגל בטרור !
  בדקו כמה מהמגזר קונים ביטוחי בריאות ?
  ואחר כך חולטים את הקופות שלא נישאר כסף לטיפול ביהודים
  שצריכים כול הזמן להפעיל ביטוח .
  הפרוטקציות למגזר בבתי חולים מסנוורים לאור יום !!
  או מפחד או מהעדפת האחים !
  נעשה טובה לכולנו עם רק ידברו על השינאה של הערבים לאוכלוסיה היהודית ושינוי תרבות האלימות ! זה השיח שצריך להיות עד שיבינו שלכול אחד הזכות לביטחון אישי ! כול הניכתב כאן מדבר רק על ה 10
  אחוז שגורמים לכול הסבל בין האזרחים !

 9. קודם תהיו נאמנים למדינה !
  מה שעשיתם בשומר חומות לא ישכח ולא יסלח, הדו קיום נשבר באותה תקופה.

 10. מי שמניף את דגלי האויב שיעבור לגור במדינות ערב הנהדרות.
  אני בטוח ששם יהיה לכם טוב הרבה יותר.
  מענין שאתר חי פה מתעלם מהדו"ח הקשה על התפרעויות שומר חומות… מי שרוצה להרוס את המדינה לא מגיע לו דבר
  בג"צ שנותן אזרחות וזכויות סוציאליות למחבלים רצחנים זה הדבר הכי הזוי בעולם. ירדו מהפסים.

 11. ממליץ לכול הבני מיעוטים קודם לחשוב מה הם יכולים לתרום למדינה שבה הם חיים ורק אחרי זה להתחיל לדרוש.

  • הדרוזים הבדואים וגם חלק גדול מהנוצרים עושים צבא ובנות עושות שירות לאומי ובכול זאת אנחנו מקופחים חסרי שוויון בכול תחום אזורי דיור לא בונים לערבים מקומות עבודה אין התקדמות אין שכר כמו ליהודים והרשימה ארוכה מאוד אז שוב בשקט ואל תבלבל לי את הראש מבין

  • חיפאי, אם אתה כולכך סובל פה מהיחס של היהודים המגעילים, למה שלא תחזור למדינת המקור שלך?!
   תשאל את סבא שלך מאיפה הוא הגיע לפה, ותחזור לשם.
   אולי מצרים? סוריה? לבנון?
   שם תרגישו הרבה יותר טוב מאשר פה!
   אם לך לא טוב פה, תאמין לי שלנו לא טוב פי מיליון מזה שאתם פה.

 12. עצוב מאוד כי אנחנו עובדים קשה ולא מספיק לכלום אם זה קניית בית או ללמד הילדים שלנו
  למרות שחיפה ידועה בדו קיום טוב ותקין בין שתי האוכלוסיות אבל מרגישים שהשינוי עצום

  • כן כן גם אנחנו עובדים קשה וזה לא מספיק לכלום.. זה לא בגלל שאת ערביה זה בגלל שככה פה בישראל.

  • בחיית פדואה, לא מתאים לך.
   אין שום קשר בין קשיי המחיה לבין היותך ערביה. את מקטרת בהקשר הלא נכון.
   דבר ראשון תפעלי להפסקת ההפגנות הלאומיונת נגד המדינה.

 13. מעניין אותי אם מבקר המדינה שממליץ וממליץ מיישם את המלצותיו. האם ישמח ששכנו יהא ערבי והאם היה מעסיק בכירים ערבים אם היה בעל עסק עצמאי??? התשובה ברורה, מובנת והגיונית. אחד מחברי בעל חברה גדולה נרתע מזה כי ברור לו שאותם בכירים ידאגו להכנסת בני משפחתם לעסק וזה פתח להתדרדרות. די עם הצביעות !!!

הכתבה נעולה לתגובות. ניתן לשתף ברשת באמצעות כפתורי השיתוף

כל הכתבות בחי פֹה

ייערך שיתוף ציבור בתוכנית הקזינו • הדיון בוועדת המשנה לתכנון ובנייה

(חי פה) - ועדת המשנה לתכנון ובנייה בחיפה התכנסה ביום ב' 24/06/24 ודנה בעתיד בניין הקזינו בבת גלים והתכנית להפיכתו לבית מלון. מתנגדים משכונת...

סאמר בלאן מחליף את בשארה עבסאוי כנשיא רוטרי סטלה מאריס בחיפה

ביום חמישי 20/06/24 קיים מועדון רוטרי סטלה מאריס חיפה טקס מרשים של חילופי נשיאים בהיכל עיריית חיפה, במסגרתו העביר הנשיא היוצא רו"ח ועוה"ד בשארה...

ד"ר דורון מייזלס – רופא חדש בצפון

ד"ר מייזלס, מומחה ברפואת ילדים, הצטרף למרפאת כללית ביקנעם עילית ד"ר מייזלס (35), נשוי + 1, מתגורר בקרית טבעון. הוא בוגר לימודי רפואה בהצטיינות מהטכניון....

אחמד ספי, מנהל אדמיניסטרטיבי חדש במרפאת כללית

אחמד ספי (38) תושב דיר אל אסד, בוגר B.A בניהול מערכות בריאות במכללה האקדמית רמת גן ותואר שני בבריאות הציבור מאוניברסיטת תל אביב. בעברו...

בוטלו קנסות לתלמידים בחיפה שלא הצליחו לתקף רב קו באוטובוס

(חי פה) - הורים של חמישה ילדים הלומדים בבתי ספר בחיפה פנו לנציב תלונות הציבור והלינו על כך שילדיהם קיבלו דוחות בגין אי-תשלום דמי...