איסור מוחלט • נאסר על חברת כימוטל ממפרץ חיפה לעסוק בגזים רעילים ודליקים

כתוצאה מהתנהלות רשלנית של חברת כימוטל באתר החברה אשר נמצא במפרץ חיפה
ובעקבות אירוע קשה בו היו חומרים מסוכנים, אשר הוביל לפיצוץ גפ"מ (גז בישול) ושריפת שתי מכליות גז, נאסר על החברה לעסוק בגזים רעילים ודליקים. דבר זה הינו סיכון סביבתי בלתי סביר.

מתחקור האירוע, אשר נעשה בין היתר בשיתוף עם רשות הכבאות, פקע"ר ואיגוד ערים לאיכות הסביבה חיפה, עולה כי בעקבות דליפת גז דליק ממכלית, אירע פיצוץ באתר החברה אשר הוביל לשריפת שתי מכליות. אירוע זה התרחש בסמוך לתחנת תדלוק בסולר ולמחסן אשר הכיל חומרים מסוכנים.

המשרד להגנת הסביבה מציין: כי התנהלות חברת כימוטל באירוע מצביעה על כך שהחברה אינה ערוכה לטפל כראוי בחומרים מסוכנים באתר חברת כימוטל, שכן, במקום לא מותקנים גלאים לזיהוי דליפת גזים, אין נוכחות של צוותי חירום ואין אמצעי המיגון הנדרשים. לאור האירוע, החליט המשרד להגנת הסביבה שלא לאשר שהות של מכליות מסוג זה באתר ובנוסף עלה, כי החברה איננה ערוכה לטפל באירועי חומרים מסוכנים ולפיכך, נאסר עליה גם להוביל חומרים מסוכנים רעילים ודליקים. חניית מכליות המובילות גזים רעילים ודליקים
נאסרה ותורשה רק באתרים מורשים לחנייה עם תנאים המתאימים לכך. וזאת, עד להשלמת כל הדרישות המפורטות בהיתר הרעלים באופן שיניח את דעתו של המשרד להגנת הסביבה.

לאחר שהמשרד לאיכות הסביבה תחקר את פרטי האירוע, זומנו מנהלי החברה לשימוע במחוז חיפה.

בתום השימוע ולאור הטיעונים שהושמעו במהלכו, החליט המשרד להגנת הסביבה לאסור על החברה את העיסוק בגזים רעילים, לרבות השימוש באמוניה ולאסור את העיסוק בגזים דליקים, לרבות גפ"מ (גז בישול).

בתאריך 22 במאי 2019, התרחשה דליפת גופרית מותכת מתחתית מכלית של החברה, באתר תחנת הכוח אורות רבין. בתחקיר ציינה החברה, כי האירוע נגרם כתוצאה מסדק שנוצר בתחתית המכלית, אולם סיבת היווצרותו אינה ידועה לה.

שלמה כץ, מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה: רצף האירועים מצביע על כשלים חמורים בהתנהלות החברה במסגרת עיסוקה עם חומרים מסוכנים והתמודדות עם אירועי חומרים מסוכנים. האירועים מעלים חשד לכך שהתנהלות החברה לקויה וכי היא אינה מקיימת מערך תפעול מתאים, אינה מחזיקה בצוות חירום שהוכשר וזמין בחברה ואינה מקיימת בקרה ותחזוקה נאותים. עצם העובדה שעד היום מנהלי החברה אינם יודעים את הסיבות להתרחשות אירועי חומרים מסוכנים, מצביעה אף היא, על כשל ועל חשש להישנות המקרים. על כן, המשרד אסר את השימוש בגזים רעילים ודליקים עד לעמידה בכל דרישות המשרד במסגרת היתר הרעלים.

מחברת כימוטל טרם נמסרה תגובה

לא ניתן להגיב