הירוקים דורשים כי התמ”אות בקריית חיים מזרחית יתקיימו תוך ראיה תכנונית כוללת ויעלו הסתייגויות בוועדה המקומית לתכנון ובניה של חיפה

תושבים, המתגוררים בקריית חיים מזרחית בחיפה, פנו אל חברי המועצה של הירוקים לגבי אישור תמ”אות (תכנית מתאר ארצית), ברחוב ששת הימים , הנמצאות בהליכי תכנון . חברי המועצה של סיעת הירוקים, אביהו האן ומוטי בליצבלאו יעלו את הנושא לדיון נוסף בוועדה המקומית לתכנון ולבניה של חיפה.

מוטי בליצבלאו (צילום: ירון כרמי)
מוטי בליצבלאו (צילום: ירון כרמי)

יו”ר סיעת הירוקים אביהו האן וחבר המועצה מוטי בליצבלאו, הגישו התנגדות לתכניות הבנייה ברחוב ששת הימים בקריית חיים מזרחית:
“מה שקורה בקריית חיים מזרחית ובמיוחד ברחוב ששת הימים”, אומר היום אביהו האן, “הוא השתוללות יז”מית של נדל”ני תמ”א, המקבלים אישור מהעירייה ללא ראייה הוליסטית כוללת וללא הכנת פרוגרמה מסודרת של מצב התשתיות, צורכי התחבורה, צורכי חניות, צורכי חינוך וגני ילדים. הבעיה היא שמאשרים עשרות רבות של יחידות דיור (קרוב ל-100 יח”ד) ללא הבחינה הנדרשת לפני אישורים אלה. בוועדה המקומית נותנים ליזמים אישורים לפי יח”ד ולא במבט רחב. אנחנו חושבים שצריך לעצור את מה שעדיין לא אושר ולבצע תכנית כוללנית לקריית חיים מזרחית.

האן מעוניין שהנושא ייבחן שנית:
“בכוונתנו להעלות את הנושא לדיון נוסף במועצת העיר שתשב כמליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ולדרוש מראש העיר וממהנדס העיר לא לאשר את התכניות שבצנרת ולהכין תכנית כוללת בנושא. פונים אלינו תושבים רבים מודאגים מקריית חיים מזרחית, שרוצים לשמור על סביבה שקטה של בתים נמוכי קומה ובנוסף, לא להפוך את הרחוב הזה לרחוב סואן ועמוס תחבורתית. בחצי שנה האחרונה יש תכניות שמקודמות ובמקום לקבל החלטה שגם התכניות האלה צריכות להמתין לתכנית כוללת, מאשרים אותן כאילו אין מחר”.

גם בכרמליה נעצרו תכניות עד לתכנון כולל של השכונה:
יש לציין שבשנים האחרונות אושרו תמ”אות רבות בשכונת כרמליה. תושבים מהשכונה התלוננו פעמים רבות על הפגיעה באיכות חייהם כתוצאה מריבוי הפרוייקטים. טענות התושבים התחלקו לשניים: גם על אי הנוחות במהלך הבנייה המרובה בשכונה וגם עם הקשיים לאחר סיום הפרוייקטים והוספת היח”ד לשכונה. מספר חברי מועצה סייעו לתושבים ובראשם חברת המועצה שרית גולן שטיינברג ועוד לפני הבחירות המוניציפאליות הוחלט להפסיק לאשר תמ”אות בכרמליה עד לתכנית כוללת לשכונה כולה.

תגובת העירייה לכתבה תצורף כשתתקבל במערכת חי פה.

הגיבו כאן לכתבה