בית אבות ככר היינה – בניין מיועד לשימור – בסכנת הריסה

בית האבות נמצא במבנה ייחודי המיועד לשימור, אך יש מי שחפצים להרסו.


על הבניין ותולדותיו תוכלו לקרוא בקישור הבא:
http://www.shimur.org/article.php/image … hp?id=1509

ועל ההסברים בעניין הכוחות הפועלים בעיר בכיוון ההופוך תלמדו מהמכתב הבא שהגיע במייל האדום.
haipo.info@gmail.com
לא נגענו

******************************************************************************
לכב' א. רה"ע עו"ד יונה יהב
ב. מ"מ רה"ע ויו"ר ועדת שימור, גב' חדוה אלמוג
הנדון: החלטת ועדת השימור בנושא "לב הכרמל".

החלטת הועדה בנדון, מיום 6.4.09, נגועה לדעתי בניגוד עניינים.
ייזמי הפרוייקט הם ה"ה יצחק אריאל, וד"ר וינטרשטיין, ושותף עמם מר יצחק אביעד.
חבר ועדת השימור ישראל סביון נמצא בקשרים עסקיים עם ה"ה אריאל ווינטרשטיין,
בקשר לפעילותם בפרויקטים של היזם גד זאבי.
חבר הועדה רמי דותן הינו ידיד ותיק, אישית ובעבר גם פוליטית, למר אביעד, וגם בתקופת
כהונתי שלי כיו"ר ועדת השימור, הפעיל לחץ חריג ביותר לסייע למר אביעד בנושאים שונים.
אלו שנים מתוך ארבעת חברי הועדה שתמכו בהחלטה.
מצב זה נוצר על ידך, בכך שמינית לועדת השימור חברים שהזיקה שלהם לנושא
היא אינטרסנטית ולא ערכית והעמדת אותם מראש במצב של ניגוד עניינים.
בה בעת סרבת לשבץ בועדת השימור חבר מועצה, במקרה אני, אשר יותר מכל אחד אחר,
בקי בנושא מבחינה מקצועית, וקשור אליו מבחינה ערכית.
העדפת להשאיר דרך פרוצה לגורמים הכי נדל"ניסטיים במועצת העיריה.
העיקר שהצהרת כי תקפיד על "מינויים ענייניים"…
אבקש כי טענותי ייבדקו, ואם יימצאו מבוססות, יינקטו צעדים מתחייבים,
ביניהם הבאת הנושא לדיון מחדש, ושינוי הרכב ועדת השימור.

בכבוד רב
שמואל גלבהרט, אדריכל ומתכנן ערים
יו"ר הירוקים של חיפה במועצת העיריה

העתקים:
מתכנן המחוז אד' אדם קולמן
מה"ע אד' וטרמן
מבקר העיריה מר עופר טל
מנהלת מרחב חיפה במועצה לשימור אד' יעל סיוון (נא העבירי למנכ"ל פלדמן)
פרופ' יוסי בן ארצי
******************************************************
הסבר נוסף שהגיע במייל האדום מאת האדריכל שמואל גלבהרט:
מדובר בבנין בככר היינה בשכונת כרמליה בחיפה
תוכנן ע"י אדריכל חת, הוקם בזמנו כמלון, שימש בשנים האחרונות כבית אבות
נחשב כמבנה ראוי לשימור, מייצג את תקופת הסגנון הבינלאומי באדריכלות (ה"באוהאוס") בחיפה
בקדנציה הקודמת, כיו"ר ועדות לשימור, ולתכנון ולבניה
מנעתי כל פגיעה במבנה ואף כוונה להרוס אותו
הקדנציה הנוכחית עומדת לצערי בסימן המגמות הנדל"ניסטיות של ראש העיר
בהתאם לכך אייש את הועדה לשימור בהרכב שיתיר פגיעה בבנין הנדון
וגם בנכסי נוף ומורשת אחרים.
הריסת חצי הבנין, בנית חזית חדשה, הוספת 2 קומות, והקמת 6 קומות צמוד אליו
כמוהם כהריסת המבנה, שהרי מה ישאר מהמקור אחרי כל התוספות? כמעט כלום
הכוונות הן של הייזמים, התמיכה היא של חברים בועדת השימור הידועים ב"תודעת השימור" שלהם
רמי דותן, ידידו האישי של השותף בפרוייקט יצחק אביעד
וישראל סביון, שותף עסקי לשני הייזמים האחריפ, ד"ר וינטרשטיין ויצחק אריאל
תמונות אפשר להוריד מהאינטרנט, מאתר המועצה לשימור

לא ניתן להגיב