על אף שיפוץ חזית הספרייה העירונית בק. אליעזר בחיפה החלק האחורי הפך למחבוא סמים

החלק האחרי של הספרייה העירונית ק אליעזר מוזנח ומשמש מחבוא מוקד למכירת סמים

תושבי קרית אליעזר בחיפה ממשיכים להתלונן על הזנחת הספרייה העירונית בשכונה ועל עיכוב סיום עבודות השיפוץ מה שגרם להפיכת החלק האחורי של הספרייה למקום מחבוא סמים ואף לנקודת מכירה.

מקום מסתור לסמים בספרייה העירונית קרית אליעזר

כזכור ועדת הכספים של עיריית חיפה אישרה בחודש אפריל בשנה החולפת החלטה לפיה תקצה העירייה 350,000 שקלים לשיפוץ שתי ספריות: הספרייה העירונית המרכזית פבזנר בשכונת הדר וספריית קרית אליעזר בשכונת קרית אליעזר. זאת בנוסף להקצאה קודמת בסך 100,000 שקלים כך שהתקציב הסופי המיועד עומד על 450,000 שקלים. כאשר השיפוץ בספריית קריית אליעזר יכלול בשלב הראשון טיפול בלוחות האסבסט שבמעטפת הספרייה בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה, וחידוש מעטפת המבנה. בשלב השני יתבצע שיפוץ פנימי שיכלול החלפה של הכונניות והריהוט ויצירת חלל שישמש להרצאות, לשעות סיפור ולפעילות קהילתית.

בחודש אוגוסט 2017 התקבלו במערכת חי פה תלונות מתושבי השכונה על מפגע אסבסט בספרייה ולאחר פנית המערכת המפגע הוסר וטופל לפי הוראות המשרד להגנת הסביבה.

כשנה אחרי התושבים ממשיכים להתלונן על הזנחה ואי עמידה בהבטחות העירייה ויישום העבודות בשטח.

 

תושבת השכונה ורד חנין, סיפרה לחי פה:

“כבר שנתיים שבעירייה מבטיחים לעשות שיפוץ מקיף לספרייה העירונית בשכונת קרית אליעזר ואף הקצו תקציב לשכונה למטרה זו, ולמעשה התקציב עבר לשכונה אחרת. שיפצו את חזית הספרייה ופנים הספרייה והצד האחורי טרם שופץ. הספרייה מוזנחת ורעועה והצד האחורי מוזנח והפך למחבוא סמים ולמוקד מכירה בקרב הצעירים”.

מעיריית חיפה נמסר לחי פה בתגובה:

“שיפוץ הספרייה העירונית בשכונת קריית-אליעזר מתבצע ברמה הגבוהה ביותר ומבוצע בשני שלבים – בשלב הראשון שופצה חזית המבנה, כפי שניתן לראות בתמונות המצורפות. בשלב השני יימשך השיפוץ בפנים המבנה, כפי שגם נמסר לתושבים, ובמסגרת זו ישוקם גם חלקו האחורי של המבנה”.

חזית הספרייה אחרי השיפוץ – עיריית חיפה

 

 

הגיבו כאן לכתבה