ניקוי הקישון יוצא לדרך • פרויקט ניקוי נחל הקישון

נחל הקישון מזוהם בדלק שדלף מבתי הזיקוק בחיפה (צילום: רשות נחל הקישון)

ניקוי הקישון יוצא לדרך

השר להגנת הסביבה יביא ביום א’ לאישור הממשלה את התוכנית לניקוי ושיקום נחל הקישון.

הזיהום שנצבר עשרות שנים בקרקעית הקישון ינוקה בתוך 3 שנים בהשקעה של 220 מיליון ₪

השר ארדן : “זהו פרויקט היסטורי, שיתקן את טעויות העבר ויחזיר את הנחל לציבור.”


השר להגנת הסביבה יציג ביום א’ הקרוב החלטה לממשלה הקובעת כי ניקוי פרויקט קרקעית נחל הקישון יבוצע בתוך שלוש שנים ותבוצע במימון משותף של המדינה, המפעלים המזהמים והרשויות המקומיות בסך 220 מלש”ח. מפעל חיפה כימקלים שזיהם במשך שנים את הנחל, הוא היחיד שמסרב לקבל על עצמו את חלקו בעלויות הפרויקט.

ההצעה קובעת כי הממשלה תאמץ את תכנית הפעולה שיזם המשרד להגנת הסביבה הכוללת חפירה, שאיבה, פינוי וטיפול בקרקעית נחל הקישון המזוהמת ופינוי בריכות הבוצה הקיימות על גדות הנחל. בנוסף,מבקשת ההצעה להטיל על המשרדים הנוגעים בדבר לפעול ללא דיחוי ליישומם התוכנית , כך שתבוצע בלוח זמנים שלא יעלה על שלוש שנים.
יש להדגיש שבמסגרת ביצוע הפרויקט יוסט תוואי הנחל לתוואי חדש, שיאפשר פיתוח פארק משני צידי הנחל, שכיום שוכן בצמוד לגדר בתי הזיקוק.
להלן עיקרי ההצעה:

א. המשרד להגנת הסביבה ירכז את הפעולות הדרושות לביצוע ויישום תוכנית הפעולה על ידי כל הגורמים הנוגעים בדבר ובכלל זה משרדי הממשלה החקלאות, הפנים , התשתיות והאוצר, רשות המים, רשות הניקוז קישון, רשות נחל הקישון, הרשויות המקומיות ומפעלי התעשייה הנוגעים בעניין.
ב. על משרד החקלאות יוטל לסייע למשרד להגנת הסביבה בביצוע הפעולות הדרושות ליישום תוכנית הפעולה במסגרת הסמכויות הנתונות לשר החקלאות.
ג. השר להגנת הסביבה ימנה מנהלת בין משרדית לביצוע תוכנית הפעולה, שחברים בה נציגי הגורמים הבאים: המשרד להגנת הסביבה (יו”ר), משרד החקלאות, משרד התשתיות הלאומיות, רשות המים, רשות נחל קישון (מ”מ יו”ר), רשות ניקוז קישון , עירית חיפה, מוא”ז זבולון, עיריית נשר, התאחדות התעשיינים, ארגון הגג של ארגוני הסביבה. תפקיד המנהלת יהיה לנווט את הפרויקט על היבטיו השונים, בין היתר – קביעת מדיניות ניהול הידע, קביעת סדרי עדיפויות, בקרת ההתקדמות על פי המדיניות שהותוותה, טיפול בצמתי החלטה חשובים ומהותיים בתהליך ועוד.
ד. ביצוע התוכנית יוטל על רשות ניקוז הקישון כגוף מבצע מטעמה של המנהלת בתיאום עם רשות המים, באמצעות תקציב נפרד שיוקצה למטרה זאת במסגרת רשות הניקוז.

ה. הפרויקט יתוקצב בסך של עד 220 מיליון ₪ על פי החלוקה להלן:

– 60 מלש”ח שיועברו בתקנה תקציבית ייעודית אל המשרד להגנת הסביבה.
– עד 30 מלש”ח מקרן שמירת הניקיון, בכפוף לאישור הנהלתה.
– תקציבים מגורמים חוץ ממשלתיים, בהסכמתם:

1. ממפעלים שהזרימו לאורך השנים קולחים לים דרך נחל הקישון – סך של 120 מליון ש”ח, מתוכם מפעלי הפטרוכימיה (בז”ן, כאו”ל וגדיב) 90 מליון ₪, והמפעלים חיפה כימיקלים, גדות ביוכימיה ודשנים 30 מיליון ₪;

2. מהרשויות המקומיות שהזרימו לאורך השנים קולחים לים דרך נחל קישון (הרשויות ששפכיהן מטופלים במט”ש חיפה) – סך של 20 מליון ₪ בחלוקה לפי מפתח של גודל האוכלוסייה נכון להיום. הרשויות יעבירו את הכספים במהלך הפרויקט ועד סוף השנה השלישית לביצועו.
רקע כללי:
שפך נחל קישון במפרץ חיפה – 7 הקילומטרים האחרונים של הנחל – נחשב לאורך השנים לאחד האזורים המזוהמים בארץ, בשל זרימת שפכים תעשייתיים בנחל. עד שנות ה-90 הוזרם חלק ניכר משפכי העיר ושפכי המפעלים לנחל קישון, ללא טיפול ראוי לשמו. שפכי התעשייה הפטרוכימית שהוזרמו ישירות לנחל, עשירים בפחמימנים (תרכובות שמקורן בנפט), ושפכי מפעלי דשנים (בראשם מפעל חיפה כימיקלים) שהוזרמו לנחל עשירים במתכות כבדות כגון קדמיום. עד שנת 2001 הוזרמו השפכים ללא טיפול מספק להפחתת כמויות המזהמים, ותרמו ישירות לזיהום הנחל.

החפירה וההוצאה של הסדימנטים נדרשות לשם שיקום הנחל לפעילויות של פנאי ונופש, ובנוסף, הינן הכרח תפעולי, הנובע מהצורך להסדיר את ערוץ הנחל למצב שיאפשר הולכת זרימות שיטפוניות אל הים ולהגנה מפני שיטפונות.
במצב הנוכחי, בו ערוץ הנחל סתום בסדימנטים, יש סכנה חמורה להצפה של שטחים נרחבים במורד הנחל (בקריות), לסכנת נפשות ולפגיעה קשה ברכוש, בדומה למה שאירע ב- 1992.
בעיית הזיהום של הסדימנטים בקישון מחייבת טיפול מתאים קודם לסילוק ו/או דרכי סילוק שונות מהמקובל.

וועדת מומחים קבעה, על סמך תוצאות דיגומים, כי זיהום הקרקעית מצוי לפחות לאורך שבעת הק”מ שנבדקו במורד הנחל. הזיהום שנמצא כולל נגזרות דלק ומתכות כבדות כגון קדמיום וארסן. נמצאה שכבה ברורה ואופיינית לזיהומי תוצרי נפט, בעומק ממוצע של כ- 2.5 מטר בקרקעית ולאורך כ-7 ק”מ במורד הנחל. מממצאי הוועדה עולה כי יש לטהר את קרקעית הנחל על-פי הפרופיל שנמצא. סך כל כמות הקרקעית להוצאה וטיפול מוערכת בכ-400,000 מ”ק, ועליהם נוספים כ-150,000 מ”ק מהבריכות הישנות.
הפרויקט כולל חפירת נפתול חדש לנחל באזור מתחם המפעלים הפטרוכימיים, ובהמשך – הוצאת הסדימנטים המזוהמים מקרקעית הנחל לאורך כ-7 ק”מ במורד הנחל וטיפול קדם וטיפול ביולוגי בהם עד לערכי סף מקובלים. בחלק מהשטח שבין הערוץ הישן לערוץ החדש באזור הנפתול, יוקם אתר בו יבוצע הטיפול בסדימנטים, כאשר הסדימנטים המטופלים יוטמנו בשאר השטח שבין הנפתול לערוץ הישן, ויזכו לטיפול נופי.

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.

2 תגובות
 1. רשות נחל הקישון אמר/ה

  ביום א’ הקרוב תובא החלטה לממשלה הקובעת כי ניקוי פרויקט קרקעית נחל הקישון יבוצע בתוך שלוש שנים במימון משותף של המדינה, המפעלים המזהמים והרשויות המקומיות בסך 220 מיליון ש"ח

  לדברי שרון נסים מנכ"לית רשות נחל הקישון:
  "מדובר ברגע היסטורי מכונן וצעד מרכזי חשוב למימוש שיקומו המלא של הקישון. עשור לאחר החלטת הממשלה שאימצה את תוכנית האב לשיקום נחל קישון, תוכנית אשר הוגשה לה ע"י רשות הנחל, כל הגורמים פועלים יחדיו, הלכה למעשה לשינוי פני מפרץ חיפה, מאזור מזוהם למשאב טבע מרכזי עבור תושבי המטרופולין הצפוני. חזון רשות נחל הקישון לביסוס סביבת הנחל כמערכת אקולוגית אקווטית בת קיימא והשבת מתנות הטבע לידי הציבור לשימוש פנאי ונופש, יהפוך למציאות עם השלמת הפרויקט במקביל לפיתוח סביבת הנחל כפארק טבע מרכזי, כפי שהצהיר ראש הממשלה. תוך שנים ספורות הציבור יזכה לקיים פעילות נופש פעיל, שייט ודייג בקישון המשוקם."

 2. שמואל גלבהרט אמר/ה

  טיהור הקישון יוצא לפועל – וזהו שלב א’ בלבד!

  ברכות לממשלת ישראל, ולשר להגנת הסביבה גלעד ארדן,
  בתקוה שברור לכל כי זהו רק שלב ראשון. יש עוד כמה קילומטרים המחכים לכם…
  תמוה ומקומם שדווקא מפעל "חיפה כימיקלים", אחד מגורמי הזיהום כל השנים,
  ומוקד סיכון מספר אחד במפרץ חיפה, עד היום, "בזכות" מיכל האמוניה, מנסה
  להתחמק מהשתתפות מלאה בעלויות הטיהור.
  אצבע מאשימה יש להפנות גם לעיריית חיפה, המבקשת לייעד את אזור מורד
  הנחל לאיחסון מיצבורי אבן עבור חברת נמלי ישראל, תומכת בדרישותיה לאיחסון
  מכולות על חשבון פארק הקישון, וראש העירייה יהב אף הגדיל לעשות, ודרש
  לפטר את מנכ"ל רשות נחל הקישון, גב’ שרון ניסים, רק מפני שהיא נאבקת
  להצלת הנחל וסביבתו.
  פארק הקישון והנחל אינם מכשול לפיתוח האיזור, אלא מקור חיים ומנוף
  להחייאתו. זו עמדתם של מירב תושבי חיפה וישובי עוטף בז"ן. זו גם עמדתם
  של הגורמים המקצועיים במינהל הנדסה בעיריית חיפה, אולם לצערנו הנהלת
  העירייה והעומד בראשה כופים עליהם להציג עמדה מנוגדת לדעתם.
  עתידו של מרחב חיפה ייבנה על פרוייקטים כדוגמת טיהור הקישון, ולא על
  הוספת מוקדי זיהום סביבתי וסיכון בטיחותי כדוגמת הפצחן המיימני ואחרים.

  מוגש מטעם סיעות האופוזיציה בעיריית חיפה