הושלמה הקמתן של בריכות הטיפול באתר העבודות לניקוי הקישון

נמשכת העבודה במסגרת הפרויקט הייחודי לשיקום קרקעית נחל קישון אותו מוביל השר להגנת הסביבה, ח”כ עמיר פרץ: הושלמה השבוע הקמת בריכות הטיפול באתר.

באתר הוקמו שתי בריכות גדולות שישמשו לטיפול במי הנחל שיתקבלו לאחר שייסחטו בתהליך מורכב מהמשקע המזוהם שייחפר מקרקעית הנחל, ולאחר מכן גם לטיפול במים בטרם יושבו לנחל קישון.
לצד ההכנות המורכבות הרבות הנעשות באתר העבודות בחודשים האחרונים והכשרתו לפעילות הניקוי, נבנו מתקנים שונים החיוניים לתהליך הטיפול: הקמת מערך צנטריפוגות לטיפול במשקע שייחפר מקרקעית הנחל וישמש להפרדתם של מי הנחל מהמשקע המוצק, הקמת מעבדה לבדיקת המשקעים מקרקעית הנחל ולבדיקת המים המושבים לנחל והקמתן של בריכות השיקוע הגדולות שהושלמה השבוע: בריכת האגירה, אליה יוזרם החומר המזוהם שייחפר מקרקעית הנחל, תהיה בנפח של כ-7,000 מ”ק ובריכת הטיפול, אליה יוזרמו המים לאחר סחיטה בצנטריפוגות והפרדת הנוזלים מהמשקע המזוהם בטרם חזרתם לנחל כמים מטופלים, תהיה בנפח של כ-11,000 מ”ק.
ממנהלת פרויקט ניקוי קרקעית נחל קישון נמסר כי, עם השלמת ההכנות לתהליך החפירה באתר העבודות על גדות נחל קישון, יחלו הגורמים המקצועיים המנהלים את הפרויקט שטרם נעשה כמותו בישראל להוציא את החומר המזוהם מקרקעית הנחל ולטפל בו בתהליך ביולוגי מורכב.
את פרויקט ניקוי קרקעית מורד נחל קישון מוביל המשרד להגנת הסביבה ולו שותפים: רשות ניקוז ונחלים קישון, רשות נחל הקישון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד האנרגיה והמים, רשות המים הממשלתית, התאחדות התעשיינים, ארגון הגג חיים וסביבה והרשויות המקומיות באזור.

 בריכות הטיפול באתר העבודות לניקוי הקישון
בריכות הטיפול באתר העבודות לניקוי הקישון

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.