ביום רביעי- דיון מכריע לאישור המגדל בכיכר ספר

לתושבי ציר הרכס המודאגים, שלום רב,

ביום רביעי הקרוב 15/06/2011 יתקיים בוועדה המחוזית דיון מכריע בנושא אישור מיגדל “הולילנד” בכיכר קריית ספר.
הדיון פתוח לציבור, והוא יתקיים בשעה 10:45 בבניין הטיל קומה 4.
בדיון זה יועמדו האינטרסים של היזמים מול אלו של תושבי הציר.
וועד “תושבים להצלת ציר מוריה” מייצג ציבור של 2000 איש שחתמו על התנגדות לבניה חסרת אחריות, בניגוד לנהלים ובניגוד לדעתם של מומחי תכנון בניה ותחבורה. הוועד לא הוזמן להביע את עמדתו בדיון.
רצ”ב מסמך עמדת וועד “תושבים להצלת ציר מוריה” אותו אנחנו מתכוונים להציג בפני חברי הוועדה.
מהדוגמא של הולילנד ידוע: כשתוקם וועדת החקירה, זה יהיה כבר מאוחר מדי. עלינו להתגייס עכשיו, כדי למנוע את האסון.
כולם נקראים בזאת לגייס אנשים רבים ככל האפשר, להגיע לישיבת הוועדה, למרות הקושי, העבודה, השעה וכו’, ולהשפיע על ידי הפגנת נוכחות.

הודעה זו היא מטעם וועד “תושבים להצלת ציר מוריה”.

נייר עמדה של וועד הפעולה “תושבים להגנת ציר מוריה”
לתוכנית חפ/2158 – מגדל בן 22 קומות בככר קריית-ספר

וועד הפעולה מייצג למעלה מ-2000 איש מתושבי אזור הכרמל המעוניינים בפיתוח הרכס, תוך שמירה על הסביבה וללא פגיעה באיכות חיי התושבים ובאופי השכונות. בניגוד לעמדת התושבים, ראש העירייה הכריז על כוונתו לפעול בניגוד למסמך מדיניות הבניה שאושר על ידי הוועדה המחוזית – ולתמוך בבנייה לגובה ללא הגבלה במספר מוקדים לאורך ציר מוריה. המגדל הראשון, הנדון כאן – מתוכנן לאזור ככר קריית ספר.
תושבי אזור הכרמל מתנגדים לחריגות שראש העירייה יוזם, ובאות לידי ביטוי בתכנית המוצעת. השכונות אותן ציר מוריה משרת, ואזור ככר קריית-ספר בפרט, סובלים כיום ממספר בעיות והתכנית המוצעת תחריף את כולן:
עומס תחבורה אדיר בשעות היום והלילה כניסה ויציאה לבתי הספר – שמקרין על כל הציר מכל עבריו – הפרויקט הנדון יוסיף בשעות העומס כ-100 מכוניות, ייצור האטה, ויפגע בתפקוד הציר כעורק תחבורה.
מחסור חמור במקומות חנייה – לתושבים, לעסקים ולבליינים. מדיניות העירייה באזור זה לא עמדה בבתי משפט, אך העירייה לא הפעילה את סמכותה ואחריותה בנידון ובתי המשפט לא כפו את החלטתם עד היום. הפתרון המוצע לחנייה אינו מהווה תשובה לאף אחת מבעיות החנייה – והוא עלה תאנה שהעירייה משתמשת בו להכשרת המגדל.
מיעוט שטחים ציבוריים כמעט ואין גני משחקים או גינות ציבוריות.
התוכנית המוצעת סותרת את תוכנית המתאר החדשה לחיפה, אינה שוויונית, פוגעת בצביונו של רכס הכרמל ובאיכות החיים של תושביו בכל השכונות:
• לפי תוכנית המתאר החדשה, בתנאים של הפרויקט הנדון, אין לאשר בניה אפילו עד גובה 9 קומות.
• אין תוכנית לכל שטח המוקד – מסמך המדיניות לפיתוח אזור ציר הרכס דורש כי היקפי הבניה והשימושים יבחנו במסגרת תכנית בנין עיר שתוגש לכל מוקד בשלמותו. בתוכנית המוצעת לא נכלל תכנון כל המוקד.
• המגדל ישנה את צביונו של כל אזור הרכס, בניגוד להחלטת הועדה המחוזית שדנה בהפקדת תוכנית המתאר מיום 9.11.10
• התוכנית מבוססת על בניית חניון יחיד ומבודד מתחת לשטח הציבורי של הכיכר, שאמור להיות משותף לכל הפרויקטים במוקד. “ניכוסו” לבעלי מגרש אחד בלבד, אינה שיוויונית, ולא תעמוד בבית משפט.
העירייה מציעה לשנות את שיטת החישוב של שטח המגרש דה-פקטו, ולהעביר שטחי ציבור לטובת היזם, זהו תקדים מסוכן ששם ללעג את מסמכי המדיניות.
העירייה מנצלת לרעה את העדר תכנית מתאר – ומייצרת לחצים מצד בעלי הון ללא שום מגבלה ואיזון.

עמדת וועד הפעולה והתושבים בכרמל
• אנו מברכים על פעילות העירייה לשיפור תשתיות המים והתחבורה באזור ציר מוריה, לה אנו עדים לאחרונה.
• אנו תומכים בבנייה אולם רק לפי מסמך המדיניות הקיים – עד 6 קומות למגרש בשטח של הפרויקט, (9 קומות במוקד, בתנאים מסויימים, שאינם מתקיימים בפרויקט הנדון), ובלבד שישמר את אופיו הייחודי של הכיכר – ויאפשר המשך פעילות רחוב באזור
• התוכנית סותרת את תוכנית המתאר החדשה לחיפה, אינה שוויונית, פוגעת בצביונו של רכס הכרמל ובאיכות החיים לא רק של התושבים באזור הנדון אלא של התושבים בכל השכונות באזור הרכס כולו. תכנית זו היא סנונית ראשונה, ובניגוד להבנות שהושגו בעבר עם התושבים, ומהווה דוגמא לחוסר הידברות עם התושבים.
• יש להפריד בין פתרונות החנייה – לבין פרויקט בינוי. הפרדה כזו הכרחית לדיון ענייני וחסר פניות – יש לדון בנושא הבנייה לגובה ללא קשר לפרויקט החנייה, אותו ראוי לקדם בנפרד.
• כל פעילות תכנונית לאזור צריכה להציע שיפור תחבורתי – ולא הכבדה נוספת. תשתית התחבורה ברכס הכרמל עומדת כבר כיום בפני קריסה.

אנו קוראים לוועדה המחוזית
• לא לאשר את הפקדת התכנית
• לשתף את הציבור בהחלטות בעלות משקל כה רב והשלכות לטווח ארוך.
• למנוע סטיות מהסטנדרטים המקובלים לחישובי שטחים בפרויקט.
• לקיים דיון נפרד בנושא החנייה הציבורית באזור – ולדרוש הפרדת החניון מהמגדל.
• למנוע שינויים מרחיקי לכת במצב הבינוי לפני אישור תכנית מתאר.

הגיבו כאן לכתבה

14 תגובות
 1. אבי הראל אמר/ה

  לפי תוכנית המתאר החדשה לא נכלל אזור ציר מוריה באזורים לבניה אפילו עד גובה 9 קומות

  הועדה המחוזית שדנה ביום 9.11.10 בהפקדת תוכנית חפ/2000 : תכנית מתאר לעיר חיפה, החליטה בנוגע לבניה לגובה: "אזור לבניה עד 9 קומות – אזורים לבניה עד 9 קומות נקבעו בחלקו הצפון מזרחי של מפרץ חיפה, בעיר התחתית, במרכז הכרמל ובמבואות הדרומיים של חיפה. אזור לבניה גבוהה – אזורים לבניה גבוהה נקבעו בלב מפרץ חיפה, בחלקה של שכונת בת גלים ובסמוך לשכונת סביוני דניה."

 2. אבי הראל אמר/ה

  לפי מסמך המדיניות לפיתוח אזור ציר הרכס חפ/2270 סעיף 1.5.2 :" היקפי הבניה והשימושים המדויקים יבחנו במסגרת תכנית בנין עיר שתוגש לכל מוקד בשלמותו." בתוכנית זו לא נכלל תכנון כל המוקד, התוכנית לאחר שתאושר תאפשר ליתר בעלי המגרשים לדרוש בניית מגדלים דומים בשטחם, בטענה שאחרת תהיה הפליה לגביהם, רק מכיוון שהשכן הגיש את תוכניתו קודם לכן. החלטת הועדה המקומית שבשאר חלקי המוקד תותר רק בנייה של 6 קומות, אינה רלבנטית מכיוון ששאר המגרשים במוקד אינם בתוך הקו הכחול של התוכנית.

 3. eran אמר/ה

  גודל המגרש הזה בכלל לא מאפשר תגבור בנייה באחוזים שהם ביקשו.

  ברור שהמגדל בנפח גדול כזה לא אפשרי במגרש כזה קטן, בין 2 ל2.5 דונם נקבע תגבור 9 קומות. בשלושה מגרשים של המגדל אחרי הפקעת השטח שמתחייב להסדרת התנועה סביבם והככר נותרים 2.5 דונם. אז איך הגענו ל-25 קומות? הרי ייש מסביבו מגרשים יותר גדולים שיכולים להתאחד יחד למגרש יותר גדול אבל בהם אישרו רק 6 קומות, על סמך מה? מהמגרשים צריך להפקיע ממנו שטח להרחבת רחוב אילון ובהתאם לקוי הבניין האחרים בצד והפניה למוריה כדי שלא יווצר צוואר בקבוק בפתח שלו ומה עם חניות ציבוריות לאורכו באזור שיש בו מצוקת חניה והרחבת המדרכות ולהוסיף נתיב נוסף שפונה ימינה לרחוב קרית ספר במקום הפקק שנוצר מול הרמזור במוריה וקוי בניין של 10 מטר מהמגרש = איך דוחפים שם מגדל?

  נוסף לכך טענו לפני חודש כששינו את תוכנית הרכס שכל מי שמוסיף קומות מסחריות מקבל 30% תוספת אבל לא נוספו קומות הבניין כבר היום עם מסחר יש פה עניין סמנטי כאילו זה מגורים ועשה לעיר טובה שהוסיף שם מסחר אז גם 30% תוספת לא מגיעה לו ולא מובן מאיפה הנחיתו את התוספת הזו לכל בניין שמוסיף מסחר הרי עצם האפשרות לקומות מסחר זו הטבה כלכלית גדולה לא מטלה שצריך לפצות עליה. ומה לגבי הקביעה שיפתחו 100 מקומות חניה ציבוריים אלא אם יוכיחו הנדסית שלא ניתן? מה זה מראש עושים תוכנית עם פתח מילוט מההתחייבויות??
  לדעתי יש מקום לפנות למבקר המדינה.. יש כאן סרחון גדול ושיקולים לא ברורים.

  שימו לב לגודל המגרשים המסומנים סביב למגרש 75, ועוד 73 ו-74 שהם יחד מגרש המגדל יש מגרשים אפילו צמדי מגרשים יותר גדולים האם כולם יכולים לדרוש מגדל?! גם שלושתם יחד יוצרים מגרש קטן זה שהוא מול הככר ושנתנו לבנות בו עד קו המגרש משום מה לא צריך לתת לו זכויות יתר שאף מגרש מסביב לא יקבל ולהנציח מצב בעייתי בתוכנית חדשה

  [url=http://imageshack.us/photo/my-images/228/ma11.jpg/:18djlrqd][/url:18djlrqd]

  + לא דרשו לשמור בו על קו בניין כמו יתר הבניינים לאורך רחוב אילון דבר מתבקש מה שהיה מצמצם את הבנייה האפשרית בו.

  [url=http://imageshack.us/photo/my-images/135/ma13.jpg/:18djlrqd][/url:18djlrqd]

  שימו לב למרחק הבניינים מהצד השני של ככר ספר ולרוחב המזערי של הבניין והמדרכות כלפי הככר במגרשים.
  צריך לפחות קו בניין ברוחב זהה לצד לצד השני כפי שמסומן בצהוב ומקוי בניין למגדלים דורשים להתרחק לא 3 אלא 10-15מטר מקו המגרש לכל הצדדים וזה בנוסף להרחבת המדרכה כמו בצד השני של הככר.

  [url=http://imageshack.us/photo/my-images/715/ma1323.jpg/:18djlrqd][/url:18djlrqd]

 4. דרור אמר/ה

  עצומה נגד המגדל
  http://www.atzuma.co.il/haifa1

 5. geronimo אמר/ה

  הציגו בכלל את התוכנית לתושבים!? היה שיתוף ציבור? איפה דוח אקלימי והצללה?
  מה יקרה כשעוד 10 בניינים מסביב יחליטו שאם אישרו אחד אז למה לא להם?
  המגדל הזה בגובה מגדלי פנורמה 80 מטר ממפלס רחוב מוריה!!
  ליד סביבת בניינים של 2-3 קומות (6-9 מטר),

  מישהו החליק על השכל?

 6. דליוש אמר/ה

  חייבים להיאבק
  זה בנפשנו
  צאו להפגין ולמחות
  הגיע הזמן של תושבי חיפה לצאת לכיכרות
  מוכרחים להיות שם ביום רביעי מחר!!!!!
  ב11
  ולהילחם על זכותנו להמשיך לחיות
  רק אם כל קשיי התנועה שיש היום ,בבקשה אל תעמיסו זה מספיק לנו

  צריך לבקש מחברי המועצה לבוא בבוקר ב8
  וב5
  לציר בוא נראה אותכם תסתכלו על הפקקים שאים אנו מתמודדים כמה פעמים ביום

 7. שמואל גלבהרט אמר/ה

  לקראת דיון הוועדה המחוזית בנושא המגדל בככר קרית-ספר
  עיקרי הדברים שבכוונתי להשמיע בדיון:

  א. מדובר בנושא עקרוני מובהק. על הפרק לא רק המגדל הנדון, מהנדס העיר כבר בישר:
  המגדלים הבאים בדרך! כאשר הובא בפני הוועדה המחוזית מגדל אורנים,
  סרבה בצדק לדון במגדל נקודתי, דרשה וגם קיבלה מסמך מדיניות בינוי כוללת.
  מדיניות ציר חורב – מוריה מעולם לא נדונה בציבור או בועדה המחוזית.

  ב. המגדל שעל הפרק, ואלה שיבואו אחריו, משמעותם – שינוי יסודי באופי הכרמל הוותיק.
  מישהו שאל לדעתנו על כך? למי שייך הכרמל, למי שייכת העיר הזו?
  לקבוצת פוליטיקאים המתחלפת מדי קדנציה, או לתושבים שישארו בה גם אחריהם?
  תמ"א 35, ומדיניות מינהל התכנון, דוגלים היום בשיתוף הציבור. כך בתכנית המיתאר
  החדשה למרחב הנמל, ובתכנית חוות הגז. כך נהגה העיריה בפרוייקט הכרמליתים,
  כך הבטיחה לתושבי רמת-שאול. מדוע לא כאן?

  ג. נמאס התרגיל של אישור מדיניות ללא שיתוף הציבור, בטענה שהציבור יוכל להתנגד
  כאשר תוגש תכנית מפורטת. וכאשר היא מוגשת ומבקשים להתנגד, ההתנגדות
  נדחית כי התכנית "תואמת למדיניות"! אין דברים כאלה!!!

  ד. לקראת מסמך מדיניות הבינוי במרכז הכרמל, מינהל הנדסה ביקש וקיבל 5 חוות דעת
  מבכירי האדריכלים בחיפה ובארץ. העיריה הטילה חסיון על חוות דעת אלו, בטענה
  שהחוק מעניק לה הגנות מפני הצורך לחשוף מידע בפני תושבים העלולים לעשות בו
  שימוש לרעתה! כלומר – טובת התושבים עלולה להיות לרעת העיריה!
  מיותר לומר מה בית המשפט חשב על טענה מדהימה זו. העיריה נאלצה לחשוף
  בפנינו את חוות הדעת. כאשר תעיינו בעיקריהן להלן, תבינו מדוע העיריה ניסתה
  להסתיר אותן מהציבור: הן מחזקות את ההתנגדות למגדל!

  ה. תקציר עיקרי חוות הדעת:
  – הפיתוח דרוש באזורי העיר החלשים, המשוועים למעורבות ולייזמות,
  לא באזורים נאים, מאוזנים, בנויים ברגישות לאדם ולסביבה.
  – באזורים איכותיים צריך רק למנוע ולסנן מיפגעים כגון בניינים חריגים
  הפוגעים בנוף ובמורשת הבנויה.
  – מסתמן רצון מובהק של התושבים לפתח באופן מבוקר ובר-קיימא את חיפה
  בהתבסס על איכות חיים, חיזוק המירקם העירוני, החזות הירוקה, והימנעות
  מרצף מסיבי על כל השלכותיו הסביבתיות.
  – לא מובן הצורך להגדיל באזורי תיגבור את הבינוי מעל 6 קומות
  – ציפוף רצוי רק בפרוייקטים של פינוי-בינוי באזורים חלשים שפיתוחם נחוץ
  – אזור רגיש כמו הכרמל איננו המקום ליישם בו מדיניות ארצית לציפוף ערים.
  יש אזורים אחרים בחיפה שבהם זה רצוי.
  עכשיו ברור למה העיריה לא רצתה שתדעו מה כתוב בחוות הדעת?!

  ו. בקדנציה הקודמת הצעתי בעצמי לראש העיריה לשקול 9 קומות.
  הוא דחה זאת על הסף: בשום אופן לא יותר מ-6 קומות!
  לשמור על האופי וה"ריתמוס"..

  ז. במליאת הוועדה המקומית הוצגה אי התאמת האתר ושטחיו לדרישות המדיניות.
  מהנדס העיר הבטיח כי אם לא תהיה התאמה, התכנית לא תקודם.
  מה עשו? שינו את המדיניות כדי שתתאים למגדל.
  לא המדיניות ולא השינויים לא אושרו בוועדה המחוזית, ולא הוצגו לציבור

  ח. מה קורה עם תכנית המיתאר שיכלה להיות מופקדת כמובטח לפני שנתיים.
  למי יש עניין לעכב אותה באופן יזום כדי למנוע חשיפתה לציבור?
  מדוע לקבוע לפני אישור המיתאר עובדות בגובה 22 קומות?

  ט. ציפוף חיפה? כן! אולם במקומות המתאימים לכך, ואנחנו יודעים להצביע עליהם.
  אפשר להגיע בהם למלוא יעדי האיכלוס של תכנית המיתאר.
  בלי להרוס בעיר כל חלקה טובה, ולקומם שכונות שלמות, רק על מנת
  לרצות ייזם נדל"ן אחד ופטרוניו הפוליטיים.
  אפשר לבנות באתר זה כ-40 יח"ד, ואף מתכנן לא יוכל לטעון ביושר
  שתוספת 17 יח"ד, עד 22 קומות, זה מה שהעיר הזו צריכה.

  בברכה, שמואל גלבהרט
  אדריכל ומתכנן ערים
  יו"ר הירוקים של חיפה במועצת העיריה

 8. eran אמר/ה

  סיכום ביניים של הדיון בוועדה המחוזית בעניין מגדל הולילנד בככר קרית ספר – עושים צחוק מהחוק
  שלום רב,
  אתמול התקיים דיון בוועדה המחוזית בעניין הפקדת תכנית מגדל ככר ק. ספר. בדיון השתתפו נציגי היזם, בכיכוב משרד התכנון משה צור, אדריכל מגדל הולילנד המקורי, שהציגו את התוכנית, ונציגי העיריה שהסבירו מדוע הם תומכים בתוכנית זו, למרות שאינה חוקית בעליל. כמו כן, יו"ר הוועדה המחוזית נתנה את רשות דיבור לשלשה נציגי ציבור: פורום כרמל, האופוזיציה בעירייה, והשכונה. הדיון היה פתוח לציבור. מהשכונות הקרובות הגיעו לדיון 15 מתוך 2000 האנשים שחתמו על התנגדות לתכנית. הדיון היה טכני בעיקרו, ועימת את שאיפות היזם עם צרכי התושבים, ועם המגבלות של החוקים והתקנות. האוירה היתה עניינית ורגועה, והרושם שהתקבל היה שחברי הוועדה מבינים היטב את הפגמים העיקריים בתכנית מהבחינות הללו.

  עיקרי הנושאים שעלו הם כדלקמן:

  1. בעלי המגרשים מעוניינים להקים מגדל בככר ק. ספר. היזם מציע ‘אייקון’ במקום בנייה סטנדרטית. לצורך זה הוא מבקש מהוועדה להתעלם מצרכי תושבי השכונה ולאשר חריגה מהמגבלות ההחוק. השטח המבוקש הוא פי 8 !! מזה שנקבע בתקנות. נציג היזם קרא לזה "סטיות קלות", וקרא לוועדה "לא להקפיד בדיקדוקי עניות". זוהי חריגה דומה לזו של מגדל הולילנד המקורי (גם הוא פרי תכנונו של משרד משה צור).

  2. העיריה מוכנה להתעלם מצרכי תושבי השכונה וממגבלות החוק, מכיוון שהיזם הבטיח לה לפתור 100 מקומות חניה ציבורית בתשלום, בחניה בעומק 5-6 קומות (זוכרים את הקפיטריה בטבריה?), כולל מתחת לכבישים. זאת, כדי להכשיר את הפעילות הבלתי חוקית של עסקי הבילוי בציר מוריה.

  3. היזם, באמצעות חברת התכנון של משה צור, בחסות העיריה, זורה חול בעיני הציבור בנושאים שונים. להלן רשימת נושאים בהם ההונאה היא יצירתית במיוחד:

  –> היזם הציג את הצורך של המטרופולין לתוספת יחידות דיור, בעיקר לזוגות צעירים. לא היתה התייחסות לשאלה מדוע פתרונות הדיור צריכים להיות דווקא על רכס הכרמל, כאשר יש מקומות מתאימים יותר לכך בחיפה וסביבותיה.

  –> היזם הציג את הפרויקט כפתרון לבעיית הדיור לצעירים, כאשר ברור מהתכנית (30 מ"ר מרפסת, חלל דו מפלסי …) שהתכנית מיועדת לבעלי אמצעים

  –> היזם הציע שתי חלופות לפרויקט: האחת בגובה 14 קומות והשניה בגובה 22 קומות. לא נשאלה השאלה מדוע הוא לא הציע גם חלופות בגדלים סבירים, ועל פי מסמך מדיניות ציר מוריה (6 קומות).

  –> לא הוסבר הקשר בין האייקון לבין גודל הפרויקט. לכאורה, חברת התכנון (שמתפארת בכך שתכננה למעלה מ-1000 פרויקטים), טוענת שהיא אינה מסוגלת לתכנן אייקונים צנועים.

  –> משרד התכנון הפגין יכולת וירטואוזית בויזואליזציה של האינטרסים של היזם. המצב הקיים באיזור הוצג בעיוות מירבי, תוך העלמת האזורים הירוקים והדגשת הבטון (שהוא אכן מכוער) תוך שימוש בתמונות של הככר כשהן מעוטרות בפרסומת המכוערת של ארוע צובחוץ, והמצב העתידי הוצג כחזיון על-טבעי של מבנה שקוף, שמשקף עננים בהירים בשמי תכלת, וצמחיה עבותה מסביב למגדל.

  –> הוצג פתרון לכאורה של בעיית עומס התחבורה על ידי כביש דו מסלולי בקטע הכניסה ברחוב ק. ספר, ורמזור בכניסה לבניין. ההשלכות של פתרון זה על עומס התנועה על ציר מוריה כתוצאה מאילוצי בדיקות בטחון בכניסה לחניון, פריקת משאיות, טעינת מכולות אשפה, עצירת התנועה ע"מ לאפשר יציאת כלי רכב מהחניון … לא הוצגו בפני הוועדה. במקום זאת, היזם והעיריה מציעים פתרון תיאורטי של תחבורה ציבורית בציר מוריה, ללא התייחסות לכך שלמעשה אין שום תכנית כזו, וישום תכנית כזו הוא בעייתי ביותר בתנאי השטח הקיימים.

  –> היזם והעיריה התעלמו באופן שיטתי מכך שאת ההטבות שמקבל היזם צריך יהיה להחיל על פרויקטים עתידיים במוקד ולאורך הציר, והמשמעות של החלה זו על עומס התחבורה בציר ועל אופי רכס הכרמל.
  –> היזם והעיריה התעלמו באופן שיטתי מתכנית המתאר לרכס הכרמל, שנמצאת בשלב סופי של אישורים לפני הפקדה
  –> היזם הציג מצגת שווא של תוספת שטחים ירוקים לציבור, כאשר בפועל שטחים אלו מיועדים לשרת את דיירי המגדל בלבד

  –> היזם הצדיק השתלטות על המדרכה ברחוב קרית ספר בהצעה לבנות אטריום, שלכאורה ישרת את הציבור, על פי מודל נפוץ בחו"ל. אורנה צור, מבעלי המשרד, הסבירה שבכל מקום בו הם מתכננים, הם מציעים שטחים סגורים במקום שטחי גינון. לא היתה התייחסות להבדלי האקלים לעומת חו"ל, שגורם ליתרון לשטחים הפתוחים בארצנו. לא היתה התייחסות לכך שהתושבים יאלצו ללכת על הכביש, כי האטריום ישמש בתי קפה, ובלילה הוא יהיה סגור.

  –> היזם הציע לחשב את שטח המגרש ‘כאילו’ העיריה מאפשרת שימוש בשטח הציבורי לטובת הפרויקט (אתה הבנת את זה, ברוך?). לא היתה התייחסות לכך ששיטת חישוב זו אינה חוקית. העיריה לא הציגה קריטריון או עקרונות על פיהם הם מאשרים להעביר שטחי ציבור לרשות הפרט, ללא תמורה. לעומת זאת, היזם הציע לא להיות קטנוניים בנושא התחשיבים, כי לדבריו, החריגות הן לתועלת הציבור.

  –> לא היתה התייחסות עניינית לטענה לגבי ניפוח שטחי שירות, עם אופציה לשינוי יעוד לשטחי מגורים בשלב מאוחר יותר של הפרויקט.

  –> היזם טוען שאין לו עניין כלכלי בחניון הציבורי, למרות שהחניה היא בתשלום.

  –> היזם לא התייחס לשאלות בנושא החניה הציבורית בתשלום לדיירי הרחוב, לנושא השימושיות לעוברי אורח מזדמנים של חניה בעומק 6 קומות, ועוד.
  –> היזם לא התייחס לשאלה בנושא קשיי התחבורה בתקופת הבניה של מקומות החניה מתחת לכבישים.

  4. נציגי הציבור התלוננו על כך שבנושאים קריטיים לאיכות החיים העיריה אינה משתפת את התושבים. נציג השכונה, הפרופ’ גדליה שלף מהטכניון, תיאר היטב את מצוקת התושבים נוכח קשיי התחבורה בשכונה, על רקע התמחותו בתחום הנדסה אזרחית, ונסיונו כחבר וועדות מחוזיות. חברי הוועדה לא התייחסו לתלונה של נציגי הציבור לגבי שיתוף הציבור, מכיוון שמבחינתם, הדיון היה במהותו טכני, ולא נדרש לביקורת על תהליך קבלת ההחלטות.

  לסיכום:

  א. משרד התכנון הציג מיצג שווא של תכנית המגדל, כאילו הוא נועד לשרת את האינטרסים של תושבי הציר, ופנה אל חברי הוועדה בקריאה לאשר את הפרויקט, תוך התעלמות מהחריגות מהתקנות. בכך הוכיח משרד זה שהוא עקבי בעמדותיו. לא לחינם משרד זה נבחר לתכנון מגדל הולילנד המקורי, בירושלים.

  ב. משרד מהנדס העיר משחק את תפקיד המאריונטה של יונה יהב. הרושם שלנו (ולדעתנו, גם של חברי הוועדה) היה שנעשה כל מאמץ להביא לאישור התכנית, על אף שברור לכולם שמדובר בעבירה על סעיף 48 א’ בחוק התכנון והבניה, שדינה עד שנת מאסר. לדעתנו, התרגיל של החזרת שטח שהופקע על פי חוק לצורך הגדלת אחוזי הבניה מאפשר העמדת מהנדס העיר לדין פלילי.

  ג. כפי שדווח לפני מספר שעות, הוועדה השתכנעה שהפרויקט הנדון מסריח, ולא אישרה להפקיד את התוכנית. היזם נדרש לבצע שינויים. אנחנו מבקשים להעלות על נס את השתתפות 15 שליחי הציבור, שבנוכחותם תרמו לכך שקולנו יישמע, ובמיוחד את תרומתו של פרופ’ גדליהו שלף שהבהיר שתושבי השכונה לא יסכימו בשום אופן לאישור הפרויקט במתכונתו הנוכחית. אנו ממתינים להודעה הרשמית של הוועדה.

  לבסוף, חבל ש-99% מאלפיים התושבים שמתנגדים למגדל מחכים שאחרים יוציאו עבורם את הערמונים מהאש. אנחנו קוראים בזאת לתושבים המתנגדים לפרויקט להיות אקטיבים, ולתרום למניעת תרחיש ההולילנד של ככר קריית ספר. כי כשוועדת החקירה תקום, זה יהיה כבר מאוחר מדי.

  הודעה זו היא מטעם וועד "תושבים להצלת ציר מוריה".
  כתובת העצומה – http://www.atzuma.co.il/haifa1" onclick="window.open(this.href);return false;

 9. irir אמר/ה

  תודה על הסקי’רה המפורטת. אני ממש לא משוכנע שהוועדה השתכנעה שהפרויקט מסריח. שינויים יכולים להיות למשל הורדת קומה אחת… לכן אין ברירה אלא לראות את ההחלטות של הועדה המחוזית, לאחר כתיבתן.

 10. האימייל האדום אמר/ה

  שלום רב,
  לא לכל התושבים יש אימייל, ולנו אין אמצעים (מתנדבים וכסף) לשים לכל אחד הודעה בתא הדואר הפרטי שלו.
  לכן, לצערנו, אנחנו נאלצים לפרסם בדרכים שהן חריגות, למשל על ידי הדבקת מודעות על עמודי חשמל.
  כשפרסמנו את הקריאה לתושבי השכונה לבוא לדיון בוועדה המחוזית, נוכחנו לדעת שתוך זמן קצר הן הוסרו, ונאלצנו לחזור על הפעולה.
  למזלנו, התברר שיש יד מכוונת, שדואגת לניקיון העיר. אולי לא בכל מקום, אבל איפה שחשוב …
  להלן הודעה שקיבלנו אתמול מאחת מתושבות השכונה.

  בוקר טוב,

  רק לידיעה (ואני יודעת שכולם עכשיו בישיבה בעירייה)- הבוקר עיריית חיפה שלחה נציג של מחלקת התברואה לרחובות שלנו (אני אישית ראיתי באיילון וגבעון) שתפקידו היה- לא לנקות את הרחוב אשר הוזנח לגמרי בתקופה האחרונה חלילה, אלא פשוט לתלוש את כל המודעות בדבר האסיפה היום בבניין העירייה. מה לומר, לפחות אנחנו יודעים שכשהעירייה רוצה שמשהו יטופל כמו שצריך, היא דואגת שזה יתבצע.

  המשך יום טוב לכולם,

  ליאורה

 11. האימייל האדום אמר/ה

  שלום רב,
  מהנדס-עו"ד בני שגיב מציע להדגיש את הצורך בשיוויון ההזדמנויות לכל מי שרוצה לבנות.
  מצאתי לנכון להציג את עמדתו בפני האנשים שברשימת התפוצה של "תושבים להצלת ציר מוריה".
  הטענות שלו (לכאורה, נאיביות, למעשה, עניין מובהק של איכות השלטון) מוצגות להלן.

  הודעה זו היא מטעם וועד "תושבים להצלת ציר מוריה".
  עורך ההודעה: אבי הראל –
  לחתום על העצומה הקליקו – http://www.atzuma.co.il/haifa1" onclick="window.open(this.href);return false;

  שלום רב,

  אני מבקש להתמקד אך ורק בעניין אחד – מבין הרבים המאוזכרים בדיווח אודות הדיון בהפקדת תוכנית המגדל: אי התקינות, דרך הפגיעה ברוח דיני התכנון והבנייה ועד מושחתות שמגולמים באישור הקרוי "תוכניות נקודתיות" – גושפנקא ל"אי רציפות", בלתי "טבעית", של המצב התכנוני הסטטוטורי.

  כשבאחד מאיי תאילנד, בסמוך לחוף המקסים, על רקע בניה של 1-4 קומות מזדקר לפתע – באותה סביבה ממש – מגדל של עשרות קומות כל חוטם יחוש בצחנה העולה מכך. מדוע בעל הזכויות בפיסת קרקע X הצליח, ושכנו הצמוד לו – לא?

  קטונתי, מבחינת (אי) מומחיותי לקבוע אם נכון או לא לצופף הבנייה באזור זה או אחר; כאזרח, כמהנדס (אגב – גם – כתלמידו של פרופ’ שלף בטכניון) וכמשפטן (שעיסוקו כיום רב בתחום דיני התכנון והבנייה, המקרקעין, והמשפט הציבורי והמינהלי) ברור לי שאסור לאפשר כי תעלה על הדעת איזושהי אופציה ל"אפרטהייד תכנוני", בו ציבור רחב של natives נאלץ לשאת על גבו הנטל הבלתי שוויוני בו קבוצה מצומצמת של "יזמים" יזכו בהטבות מפליגות, על חשבונו.

  אם מבקשים לאשר בפינת תל-מאנה-סמולנסקין-הרופא ציפוף פי 4 של הבנייה (ו"לגזור קופון" עתיר הון מכך) אזי הדבר צריך לבוא בחשבון אך ורק אם בעלי הזכויות בכל הסביבה יוכלו להמיר את ה-3-4 קומות – 5-10 יח"ד לדונם – ב-20-30. ואם המצב האורבני אינו יכול להכיל "קפיצה" שכזו, אזי יש למתן אותה, ובלבד שהתכנון יתייחס התייחסות רחבה, המוחלת על שוויון. מוסדות ואמצעי התכנון אינם קיימים על מנת לפעול כגופי רישוי, "מקטיני ראש", שגבולות הגזרה של ראייתם תוחמים מספר דונמים שב"מקרה" פרסונה מסויימת תקעה בהם יתד.

  לפיכך – גם נוכח אי ההצלחה של "מלחמות המאסף" באמצעות הצבעה על פגמי הליך רישוי זה או אחר המתחזה להיות תכנון – המלצתי היא "להחליף דיסקט", או, לפחות, להוסיף דיסקט לדיסקט ההצבעה על פגמים בתוכנית מוצעת.
  בפני מוסדות התכנון צריכות לעמוד עשרות, אולי יותר, תוכניות לציפוף בנייה בדיוק באותו היקף כמותי המשתקף מתוכניות "מצפה אחוזה" (לגבי אגן תל-מאנה-סמולנסקין-הרופא) או "מגדל קרית ספר" (לגבי ציר מוריה), וכיו"ב. באופן מפתיע – מבחינת תשלומים – בקשה להיתר בנייה כרוכה בתשלום לועדה המקומית הגבוה בהרבה מהגשת תוכנית (למיטב זכרוני- בלא אגרה כלשהי). הכנת תוכנית בסיסית – תקנון, תשריט ועוד אי אלו פרטים – היא עניין הרבה פחות מורכב מ"גרמושקה" מפורטת לבניית קומה בבית קיים. כשניכחה של הועדה המקומית, ובהמשך המחוזית (בהמלצת המקומית, או על אפה ועל חמתה; גם לכך יש פרוצדורה), תהיינה 10 תוכניות לציפוף ב"מודל" מגדל פיינגולד-בורובסקי היא לא תוכל אלא להתייחס באספקלריה אזורית. אפשרות אחת היא כי הבקשות תידחינה, אבל אז יהיה על מוסד התכנון הנטל להסביר מדוע פיינגולד כן ו"גב’ כהן ממוריה X" – לא – ובאין הסבר להימנע מכל אישור לציפוף חרגי שכזה.
  אפשרות אחרת – אם הכל ישר, בלתי מושחת, לא "הולילנדי" (למה לשלול אפשרות זו מראש?) – היא שכל התוכניות תאושרנה, וייקבע כי רכס הכרמל ראוי להפוך לגירסה מוארכת של יזרעאליה. אני מניח שבמקרה זה ה"ה הראל, שלף, שגב יקבלו עליהם הדין וימצאו לעצמם מדור שקט ושלו באזור אחר של העיר, או עיר אחרת. זו דרכו של עולם. אבל – לפחות – "חיתוך הקופון"כתוצאה מהגדלה פי 10 של זכויות הבנייה יתפזר בין כיסיהם של אלפים – לא 2-3 מאכערים מקורבים לצלחת.

  שבת שלום,

  בני שגיב (מהנדס, עו"ד, כיום גר בשד’ מוריה, תושב חיפה בכ-60 השנים האחרונות).

 12. irir אמר/ה

  הרעיון של בני שגיב מעניין מאוד, אלא שנראה לי שלפחות לגבי מגדל הולילנד הוא אחר את הרכבת (לא הרכבת שלא ישקיעו אותה…). בנוסף לגבי המימוש נגד פרויקטי נדל"ן מגלומניים, שאין ספק שעוד יצוצו, הרעיון נראה בעייתי – יש לארגן יחד הרבה תושבים רובם, אם לא כולם בבתים משותפים, וזאת על מנת שיסכימו להגיש תכנית נדל"ניות, זהו סיפור כבד מאוד.

 13. האימייל האדום אמר/ה

  צפו בקובץ המצורף בסיכום הדיון בוועדה המחוזית כפי שהגיע אלינו מתושבי הציר.

הגיבו כאן לכתבה

תודה על המשוב. לאן תרצו להמשיך מכאן?

 1. להגיב לכתבה
 2. לדף הבית של חי פה
 3. למדור חדשות חיפה
 4. סגור והמשך בכתבה זו