המשרד להגנת הסביבה לא יחדש את היתר הרעלים למכל האמוניה

09_מכל_האמוניה_בחיפה._צילום_-_מתן_נעים._מקור_-_המשרד_להגנת_הסביבה.jpg

מכל האמוניה בחיפה. צילום – מתן נעים

הודע המשרד להגנת הסביבה:

(לא נגענו)

המשרד להגנת הסביבה לא יחדש את היתר הרעלים למכל האמוניה; השר זאב אלקין: “לאור העובדה שאין פתרון באופק, המכל מעמיד את הציבור ואת הסביבה בסיכון שלא נוכל להסכים לו”

השר להגנת הסביבה, ח”כ זאב אלקין: “המשרד להגנת הסביבה, בהתאם לעמדתנו המקצועית העקבית והנחושה, סבור שאין מקומו של מכל האמוניה במפרץ חיפה. במהלך השימוע ביקשנו מחיפה כימיקלים להציג לנו חלופה ברורה וישימה עם לוחות זמנים קצרים וקבועים למכל. לצערנו, הנהלת חיפה כימיקלים בחרה שלא להשתמש באפשרות זו, כפי שגם בעבר בחרה שלא לפעול להצלחת המכרז להקמת מפעל האמוניה בדרום. בתנאים אלה, מתוקף האחריות והסמכות שחלה עלינו לדאוג להגנת בריאותם של מאות אלפי תושבי מפרץ חיפה, התנהלות חיפה כימיקלים לא השאירה לנו ברירה אלא להחליט על אי-חידוש של היתר הרעלים לשימוש במכל האמוניה, על אף הלחצים הרבים שהופעלו עלינו. יחד עם זאת, מתוך האחריות לאספקת האמוניה לצורכי המשק ועל סמך חוות הדעת שקיבלנו מהמל”ל וממשרד הכלכלה, נתנו תקופה של שלושה חודשים להיערכות המשק למסלולים אלטרנטיביים לרכישת האמוניה”

סגן השר להגנת הסביבה, ח”כ ירון מזוז: “אנו משוכנעים כי לטווח הארוך, אין מקום למכל במפרץ חיפה המסכן חיי אדם, פשוטו כמשמעו. חיפה כימיקלים לא ניגשה למכרז ולא השתמשה בשלושת החודשים שנתן לה המשרד כדי להציג לוחות זמנים ברורים להסרת הסיכון ולהקמת מפעל חדש, ולאור זאת, לא נותרה לנו ברירה אלא לשלול את היתר הרעלים למפעל”

בהמשך לשימוע שקיים המשרד להגנת הסביבה ב-20 בדצמבר 2016 לבעלת היתר הרעלים למכל האמוניה בחיפה, חברת חיפה כימיקלים, ולאחר בדיקה מקיפה של החומר שהגישה החברה ב-1 בפברואר, החליט המשרד להגנת הסביבה שלא לחדש את היתר הרעלים של חברת חיפה כימיקלים, הפוקע ב-1 במארס. על מנת שהתעשייה תוכל למצוא מענה חלופי לאספקת האמוניה מבלי שפעילותה תיפגע ולהיערך למענה חלופי לאספקת אמוניה למשק בשעת חירום, ובהתאם לחוות הדעת של המועצה לביטחון לאומי (מל”ל) ובדיקה מקצועית שביצע משרד הכלכלה – תינתן למשק אורכה בת שלושה חודשים לצורך התארגנות להמשך ייבוא האמוניה, עד ל-1 ביוני 2017. בתקופה זו תספק חיפה כימיקלים את כלל צורכי המשק, ובכלל זה לשעת חירום.

יודגש, כי החל מה-1 במארס לא תתבצע פריקת אמוניה נוספת למכל – אלא אם יוכח כי האמוניה שבמכל אינה מספיקה לצורכי כלל המשק לחודשי ההתארגנות בתקופת המעבר, באישור המשרד. המשרד להגנת הסביבה מצפה מהמשק להתארגן במהלך אורכה זו להמשך. החלטה זו של המשרד להגנת הסביבה הגיעה לאחר שחברת חיפה כימיקלים לא הצליחה להוכיח באופן מניח את הדעת כיצד תוכל להסיר את הסיכון לאוכלוסייה בהתאם למדיניות המשרד בנושא מרחקי הפרדה וכן מניעת הסיכון מאסונות טבע, ולא סיפקה אלטרנטיבות עם לוחות זמנים קצרים וברורים לסילוק המכל ולהסרת הסיכון מהמפרץ – זאת, בניגוד להנחיות שהציב המשרד בשימוע.

לאור העובדה שאין פתרון באופק, עמדת המשרד היא כי מערך יבוא האמוניה מעמיד את הציבור ואת הסביבה בסיכון שאינו קביל – הן בזמן שגרה והן בזמן רעידת אדמה.

רקע : לאורך שנים, המשרד להגנת הסביבה פעל להוצאת המכל המסוכן מחיפה, בין היתר, באמצעות קידום החלטת ממשלה בנושא, להקמת חלופה למערך ייבוא האמוניה.

ממשלת ישראל השקיעה מאמצים ומשאבים משמעותיים לשם הקמת מפעל ייצור אמוניה בדרום וזאת בפעילות אינטנסיבית ונכונות למתן הגנות פיננסיות משמעותיות של הממשלה, אך כידוע, למרות האמור, המהלך לא צלח ולא הוגשו הצעות במכרז להקמת המפעל.
יתרה מכך, לתעשייה ולצרכני האמוניה העיקריים ניתנה האפשרות לגשת למכרז ולקדם הקמת המפעל, אך אלה בחרו שלא לעשות כן.

לאור אי הגשת ההצעות במכרז, אין כיום צפי להקמת מפעל לייצור אמוניה שייתר את הצורך במערך ייבוא האמוניה בחיפה ועל כן, לא ניתן להמשיך ולאפשר את הסיכון לתושבי מפרץ חיפה והמשרד פועל במסגרת סמכויותיו ותפקידיו לפי חוק לצורך מניעת והפחתת סיכונים לחיי אדם ולבריאות הציבור.

המשרד ערך למפעל חיפה כימיקלים שימוע בדצמבר 2016 שלאחריו נדרש המפעל לערוך בחינה סופית של החלופות להקטנת הסיכונים ממערך ייבוא האמוניה.

בשימוע הובהר למפעל חיפה כימיקלים, כי ככל שלא תתאפשר הסרת הסיכונים כאמור, לא ניתן יהיה להמשיך את פעילות מערך ייבוא האמוניה בחיפה ולחדש את היתר הרעלים הפוקע ב-1 במארס. חלופות אלה הוגשו למשרד ב-1 בפברואר, אלא שהן לא תאמו את דרישות המשרד ואת המדיניות שלו בעניין מרחקי ההפרדה. סקר הסיכונים שצירפה החברה לא כלל הוכחת היתכנות לחלופות, ולא הוצע תכנון הנדסי ראשוני לגביהן.

לאור זאת, המשרד החליט כעת לא לחדש את היתר הרעלים של החברה. לאחר האורכה שניתנה עד ה-1 ביוני, לא יתקיים שימוע נוסף ושלילת ההיתר תיכנס לתוקפה באופן אוטומטי.

תגובות:

הודעת פורום אדם סביבה במטרופולין חיפה בעקבות מהלך הגנס לאי חידוש היתר הרעלים למיכל האמוניה:
ד״ר רויטל גולדשמיד, דוברת פורום אדם סביבה: ״אנו מברכים על החלטת הגנ״ס לא לחדש את היתר הרעלים למיכל האמוניה. המהלך מוכיח את עוצמתו של הציבור במאבקיו על מה שצודק ובריא עבורו. בהחלטה זו יש הכרה לאומית של משרד הכלכלה והגנת הסביבה כי המייכל מהווה סכנה קיומית וסביבתי שיש לתת לה פתרון הולם ובטוח – לקיום מערך אמוניה מחוץ לאזור מיושב ובאופן שאינו מסכן את האוכלוסייה.
לכל שימושי באמוניה יש פתרונות חלופיים אשר כבר קיימים במשק ואפשר ליישם אותם במקומות נוספים.
אנו רואים בכך את הסנונית הראשונה בהסרת התעשיות המזהמות והמסוכנות מהמרחב החיפאי, ואת שינוי הגישה המבורך לנושאי סביבה בישראל״.

תגובת עיריית חיפה:
“אנו מברכים את השר וצוות משרדו על ההחלטה המשמעותית ושמחים על הצטרפותם לקביעה כי מערך האמוניה מסכן את תושבי מטרופולין חיפה

יחד עם זאת אנו חולקים על הצורך לאפשר עוד 4 חודשים ומציגים חלופות מיידיות שימנעו כניסה נוספת של האוניה (3 פעמים).

חשוב לציין שכל כניסה של האוניה למים הטריטוריאליים של מדינת ישראל מהווים סכנה מיידית

הגב לכתבה

אורח: כתובת האימייל שלך לא תפורסם • ניתן להירשם לאתר כאן למעלה ואז התגובה מאושרת באופן מיידי.