נחל סעדיה שוב מזוהם בביוב

(חי פה אקולוגי) – הנחל המוכה ביותר שוב מזוהם בשפכים, בפעם המי-יודע-כמה. עיריית חיפה, אשר המעיין המרהיב הופך לנחל זורם בתחומה, פשוט לא מצליחה להתגבר על הנקז המזרים שפכים לתוך הנחל.

מרשות נחל הקישון נמסר לחי פה:

הודעה לציבור בשל חשש לזיהום של ביוב בנחל סעדיה:
רשות נחל הקישון ביצעה דיגום לבדיקת איכות המים בנחל סעדיה ביום שלישי 2.8.2022 ומתוצאות המעבדה שהגיעו זה עתה נמצאו חריגות:
בריכוזי חיידקי קולי כללי וצואתי במי הנביעה, בגשר הטורקי ובנחל סעדיה באזור שמתחת לגשר מנהרות הכרמל.
אנו ממליצים שלא לרחוץ במי הנחל עד לברור נוסף ואישור משרד הבריאות.

צפו בהסבר על נחל סעדיה והנקז המזהם אותו

הגיבו כאן לכתבה