כתבות נוספות בנושא

נחל סעדיה

סיפורו של נחל סעדיה בצ'ק פוסט: מי הנחל הטהורים, הנובעים ממעיין סעדיה, מתערבבים בדרך קבע עם מי שופכין הניגרים לתוך הנחל מנקז נגר עילי המגיע מאזור הצ'ק פוסט. כאן תמצאו סיקור מלא של המאבקים לשיקום הנחל במשך שנים רבות…