תכנית לאזור מופחת פליטות מרכבי דיזל מזהמים – חיפה – דף הבית

‏‏09_-_אזור_מופחת_זיהום_מתחבורה_בחיפה_-_דף_הבית.jpg

"אזורי אוויר נקי" בחיפה = הפחתה זיהום אוויר מתחבורה

 

עיריית חיפה החלה בהכנת תוכנת ליישום "אזור מופחת פליטות לאוויר" בשכונות המגורים בחיפה במהלך חודש אפריל. במסגרת התוכנית לא תתאפשר נסיעת רכבי דיזל כבדים המוגדרים כמזהמים בסמיכות לריכוזי אוכלוסייה בחיפה. התוכנית תבוצע בהמשך להחלטת הממשלה 529 מיום 06.09.15 ועל פי מסמך הבנות מהיום 26.08.15 בין : עיריית חיפה , המשרד להגנת הסביבה ומשרד התחבורה.

לוגו_שותפים_לתכנית.png

מטרת התכנית

מטרת התוכנית היא להביא לצמצום זיהום האוויר הנגרם מתחבורה בתחומי העיר חיפה.
התוכנית מתמקדת במזהמי האוויר הנחשבים כבעלי הפוטנציאל המשמעותי ביותר לפגיעה בריאותית: חלקיקים נשימים עדינים מסוג PM2.5 ותחמוצות חנקן. אי לכך, התוכנית מתייחסת לכלי רכב המוגדרים ע"י המשרד להגנת הסביבה כ"כלי רכב מזהמים" המונעים במנועי דיזל אשר מהווים את המקור המשמעותי ביותר למזהמים אלו ביחס להיקף הנסועה שלהם.

 

להלן הממצאים הראשונים:

ממצאים אלו משקפים את המצב הקיים בלבד ללא הפעלת הפרויקט, ומבוססים על ספירות
התנועה.

 

1. חלקיקים:

חלקיקים נחשבים למזהם הבעייתי ביותר כיום הנפלט מכלי רכב. גם התוכנית מן הסתם
מתמקדת בהם, כאשר רכב המוגדר כ"מזהם" אשר יתקין מערכת לצמצום פליטת החלקיקים ייוכל להיכנס לאזור המוגבל.
להלן התפלגות הפליטות לפי סקטור רכב:
גרף_-_פליטה_יחסית_של_סקטורים_שונים_ביחס_לחלק_היחסי_שלהם_בנסועה.jpg

הטבלה הבאה מציגה את סך הפליטות במצב הקיים מכל סקטור:
טבלה_-_סך_הפליטות_במצב_הקיים_מכל_סקטור.JPG

טבלה – סך הפליטות במצב הקיים מכל סקטורהממצאים מצביעים באופן די צפוי על כך שמרבית הפליטה היא מכלי הרכב הכבדים:
כ – 52% מפליטת חלקיקים באזור מקורה באוטובוסים ומשאיות.
כלי רכב פרטיים מהווים אף הם מקור משמעותי לפליטת חלקיקים, בגלל חלקם הגדול בסך הנסועה.

 

2. תחמוצות חנקן:

גרף_-_פליטה_יחסית_של_סקטורים_שונים_ביחס_לחלק_היחסי_שלהם_בנסועה_-_תחמוצות_חנקן.JPG

הטבלה הבאה מציגה את סך הפליטות במצב הקיים מכל סקטור – NOX:
סך_הפליטות_במצב_הקיים_מכל_סקטור_-_Nox.JPG

בשל חלקו המכריע בנסועה (כ 88%) הרכב הפרטי הוא המקור הדומיננטי לפליטת תחמוצות חנקן באזור חיפה., למרות הפליטה הנמוכה שלו לק"מ
אחריו כלי הרכב הכבדים משאיות ואוטובוסים, הם תורמי זיהום דומיננטיים שביחד תורמים כ –
35%הפליטות. הפעלת "אזור מופחת פליטות" צפויה להפחית את הפליטות מסקטורים אלו.

לאור ממצאי ניתוח המזהמים, התכנית מתרכזת בחלקו הראשון להקטנת פליטות חלקיקים מכלי הרכב הכבדים. זאת מכיוון שכלי רכב אלו נמצאו כמשמעותיים ביותר מבחינת היקף הפליטות של מזהם זה, והיות שחלקיקים הנפלטים מכלי רכב דיזל, נחשבים למזהם הבעייתי ביותר לבריאות האדם.

 

עיקרי התוכנית:

1. התוכנית לאזור מופחת פליטות המתוכננת בחיפה צפויה להביא לצמצום פליטות מזהמי
האוויר מכלי רכב.
שיעור ההפחתה הצפוי בחלקו הראשון הוא כ- 13% לחלקיקים נשימים מסוג PM2.5 וכ- 4% לתחמוצות חנקן.
2. התוכנית צפויה להביא להפחתת ריכוזי המזהמים בסביבה ולצמצום פוטנציאל גרימת חריגות
מערכי סביבה לתחמוצות חנקן באזור חיפה.
3. התוכנית אינה צפויה לגרום לשינויים מהותיים במערך התנועה באזור, משום שרק מיעוט של המשאיות שתנועתן תוגבל מהוות כיום תנועה עוברת בלבד באזורים שבהם מתוכננת התכנית.
התוכנית אינה צפויה לגרום שינויים במדדי תנועה מערכתיים – שעות וק"מ רכב במרחב.
4. התוכנית אינה צפויה להחמיר את איכות האוויר באזורים הסמוכים, וככל הנראה תביא אף
לשיפור מסוים, כתוצאה משיפור בפליטות של כלי הרכב הנקיים יותר, שמגיעים לאזור שבו
מופעלת התוכנית דרך האזורים הסמוכים.
5. התוכנית אינה צפויה לפגוע בנגישות של קבוצות אוכלוסייה שונות במרחב בו היא מתוכננת או
מחוצה לו.
6. לא צפויה פגיעה ברמת השרות של הנוסעים בתחבורה הציבורית ולפיכך נראה כי אין צורך
בשינוי ואו תוספת קווי שרות כתוצאה מהתכנית.

 

סטטוס התכנית לחודש יוני 2016 מובא לעיונכם בכתבה הבאה:

לא ניתן להגיב