התכנית לאזור מופחת פליטות מתחבורה – חיפה – סטטוס ליוני 2016

עדכון סטטוס – יוני 2016


09_-_התכנית_לאזור_מופחת_פליטות_מתחבורה_בחיפה.jpg

אודות התכנית – הסבר קצר:


"התכנית לאזור מופחת פליטות מתחבורה" היא תכנית סטטוטורית, המקודמת על ידי המשרד להגנת הסביבה, במספר ערים בישראל. חיפה תהיה העיר הראשונה בישראל אשר בה תופעל התכנית.

הרעיון של תכנית זו הוא למנוע כניסה של רכבי דיזל מזהמים לאזורי אוכלוסייה.
התכנית מתמקדת ברכבים הכבדים, כאשר רק רכבים בתקן יורו 4 ומעלה או רכבים ישנים שיתקינו מסנן חלקיקים, יורשו להיכנס לאזור מופחת הזיהום. בנספח המצורף תוכלו לעיין בהגדרות המדויקות של "רכב מזהם" , אך בקצרה ניתן לומר כי מדובר בכלי רכב כבדים וישנים, אשר עליהם לא הותקנו מסנני חלקיקים.

בשלב הראשון להפעלה מתוכננת להיאסר כליל כניסת רכב כבד מזהם (משאיות ואוטובוסים), כאשר בשלב הבא של הפרויקט, תורחב המגבלה גם למוניות וטנדרים, העונים להגדרה ״רכב מזהם״.

המשרד להגנת הסביבה הוציא קול קורא למוסכים באזור להגשת הצעות למכרז להתקנת מסננים ברכבים, על מנת לאפשר לרכבים אלה להשתדרג ולהיכנס לאזור מופחת הזיהום.

סטטוס התכנית – טיוטה לאישור ראשויות


רצ"ב, לעיונכם, הטיוטה אשר הושלמה באפריל 2016 והוגשה להערות הראשויות הגובלות בתכנית, על פי סעיף 77. ב-10/7 יחלפו 60 ימים שהוקצו לראשויות הגובלות להגיב לטיוטה. בגמר ההתייחסויות תפורסם התכנית למועצת העיר חיפה ולהערות הציבור. במקביל מוקמת הוועדה שתקיים שיתוף ציבור באופן שוטף, לאורך חיי הפרויקט. בוועדה יהיו חברים הנציגים שהגישו מועמדות כאן באתר חי פה ועם נציגים נוספים מארגוני סביבה, מארגון המובילים וכן ממינהלת הפרויקט.
תזכורת:

טיוטת התכנית לעיונכם – גרסת אפריל 2016


[pdf-embedder url="https://haipo.co.il/forum/download/file.php?id=25308"]
טיוטת_התכנית_לאזור_מופחת_פליטות_מתחבורה_-_אפריל_2016.pdf

לא ניתן להגיב