אושר מסמך המדיניות לתמ"א 38 בחיפה + הנוסח המלא

תמ"א 38 בחיפה


בניה_תמא_38_ברחוב_שונמית_-_השלד_עומד_הקבלן_נתקע_ואין_חניה.JPG

בניה לא מאוזנת של תמ"א 38 ברחוב שונמית בחיפה – השלד עומד הקבלן נתקע ואין חניה. צילום: חי פה בשטח
מועצת העיר חיפה אשרה השבוע את מסמך המדיניות לביצוע תמ"א 38 בחיפה.
מסמך המדיניות עמד במרכז השיח הציבורי בתחום הבינוי בעיר, מאד פרסומו לראשונה, כאן בחי פה, בינואר 2016.

המצדדים במסמך המדיניות טוענים כי פרסומו יאפשר פעולה מרוסנת ומאוזנת של בניה, תוך התחשבות בצרכיהם של התושבים הקיימים.
המתנגדים טוענים כי המסמך אינו מפורט לרמת הצורך הספציפי של כל שכונה ושכונה.

לאישור המסמך קדם מאבק ציבורי. מצד אחד, תושבי מספר שכונות הפגינו למען ריסון התקפת הבניה הבלתי מרוסנת.
מן העבר השני, קבוצת קבלנים שהתאגדו לביצוע קמפיין, טענו שריסון יתר מקטין את הרווחיות שלהם ויעצור את הבניה בעיר.

המסמך המלא לעיונכם:


מסמך_מדיניות_תמא_38_בחיפה_-_נוסח_סופי_למליאת_הועדה_המקומית_29.5.2016.pdf

תוצאות_ההצבעה_על_מסמך_המדיניות_-_תמא_38_בחיפה._צילום_-_ירון_חנן.jpg

תוצאות ההצבעה על מסמך המדיניות במועצת העיר חיפה

תגובתו של ירון חנן, חבר מועצת העיר מטעם הירוקים של חיפה, אשר התנגד לנוסח המסמך

ירון_חנן.JPG
ירון חנן
במשך רוב שנות כהונת סיעת "הירוקים של חיפה" במועצת העיר, דרשנו שוב ושוב שהעירייה תקבע קריטריונים ברורים ומחייבים לאישור פרויקטי תמ"א 38 בעיר, מתוך ראייה כוללת של כל ההשפעות המצרפיות של פרויקטים כאלה על התפתחות העיר וחיזוק המבנים מחד ומאידך יבחנו המאפיינים הייחודיים של שכונות העיר, מתוך רצון להגן על ערכים סביבתיים, נופיים, היסטוריים ושמירת איכות החיים של תושבי העיר, הדרך הנכונה לעשות זאת היתה בעזרת מסמך מדיניות עירוני שיבחן לאורך כמה שנים ויהפוך אח"כ לתוכנית מאושרת מבחינה סטטוטורית.
מסמך מדיניות, כשמו כן הוא: הוא קובע מדיניות ושם קריטריונים ברורים לקבלת ההחלטות של חברי הועדה המקומית, תוך צמצום מרחב שיקול הדעת, וימנע הפעלת עקרונות שונים לפרויקטים דומים באותם אזורים שסומנו בתוכנית.

הגירסה הראשונית שהובאה בפני חברי הועדה המקומית היתה הכי קרובה, גם אם לא מושלמת, למטרות של מסמך זה ולכן בירכנו עליה וביקשנו מראש העיריייה לעמוד על המשמר שלא תשתנה בהמשך.
בפועל, לאחר מערכת לחצים מכיוונים שונים שהופעלה על מינהל ההנדסה ועל הנהלת העירייה, הם נכנעו ללחצים וניסו באופן שגוי לרצות את כולם. התוצאה שקיבלנו היא מסמך מלא חורים שסותר כמעט את כל המטרות שלשמן הוא נכתב.

בהיותנו למודי ניסיון כואב עם מסמכי מדיניות קודמים שקידמה הנהלת העירייה הזו בשנים האחרונות (כגון: מסמך מדיניות הבנייה בשד' מוריה ומסמך דומה עבור רח' אח"י אילת בקרית חיים) ראינו שדפוס הכניעה והיעדר החזון והמנהיגות של יונה יהב וחדווה אלמוג בלטו שוב ושוב וכך קרה לצערנו גם במקרה הנוכחי.

בתוך הגירסה הסופית שהוגשה השבוע לאישור הועדה המקומית מצאתי 27 פעמים (!) כיצד השאירו למהנדס העיר ולועדה המקומית שיקול דעת נרחב, ללא פירוט קריטריונים להפעלת שיקול הדעת הזה, כמעט בכל עניין חשוב שנוגע להשפעות פרויקטי תמ"א 38 על נושאים שונים וקריטיים בעיר.

לפחות 25 מתוך משפטי שיקול הדעת הללו שהוכנסו למסמך הסופי לא היו נחוצים, או שלא פירטו דוגמאות להפעלת שיקול דעת נכון מצד חברי הועדה וצוות מהנדס העיר.
בחלק מהמקרים הוספו סעיפים שכל אחד מהם, מאפשר ביטול כל הוראות מסמך המדיניות וגמישות בלתי מוגבלת בקבלת ההחלטות!
שינויים אלו לעומת הגירסה הראשונה, שמים ללעג את כל המסמך שאושר לבסוף ברוב קולות (12 בעד, 6 מתנגדים ואחד נמנע) והופכים אותו ל"אות מתה" ולכן למעשה המסמך כעת מיותר ואף מטעה.

משכך הם פני הדברים כעת, עומד מול הועדה המקומית מסמך שסותר את עצמו ואת מטרותיו, מכיל מנגנון "השמדה עצמית" שמונע יישום מדיניות אחידה, ברורה ומחייבת בכל הקשור לפרויקטי תמ"א 38 בעיר.
יתרה מכך, המסמך שאושר, יהווה קרקע פורייה להמשך הלחצים על מהנדס העיר והנהלת העירייה והוא מהווה פתח לאיפא ואיפא קיצונית בין יזמים שונים.
כך נוצרת קרקע פורייה לצמיחת שחיתות חלילה!

אם לא די בכך, הנהלת העירייה הגדירה הוראות מעבר שמאפשרות את אי חלות המדיניות הנ"ל על מאות פרויקטי תמ"א 38 שנמצאים בקנה בהליכים שונים, כאשר חלק גדול מהם נרשמו במינהל ההנדסה בשנה האחרונה ורובם פרויקטי בוסר עדיין. לפיכך אין סיבה שלא להחיל עליהם את המדיניות החדשה, אם קיימת כזו לאור האמור לעיל!

לא נכביר מילים על דברים שכבר אמרנו לפני שנה על כך שהעירייה לא הצליחה לקדם חיזוק מבנים בשכונות בהם לקבלנים אין עניין כלכלי לבנות, ולא מקדמת בפועל פרויקטי התחדשות עירונית שמביאים הן לחיזוק המבנים מפני מצבי אסון ומלחמה אך גם עתידים לשפר את איכות חיי התושבים והאטרקטיביות של שכונות אלו בשנים הבאות.

לצערנו לאור כל זאת, ובניגוד לכוונתנו המקורית, לא יכלה סיעת "הירוקים של חיפה" לתמוך במסמך המדיניות בגירסתו הבעייתית והמאכזבת הזו.
במצב עניינים זה אנו נאלץ להמשיך לעמוד על המשמר גם בעתיד כדי למנוע את המשך הנזקים הבלתי הפיכים שכבר נגרמו בשנים שלא היתה מדיניות כלל כאשר הנהלת העירייה איפשרה השתוללות בלתי מרוסנת ובלתי עקבית של יזמים בכמה שכונות, כולל בשכונות עם רגישות גבוהה ביותר בתחום הנופי והתשתיתי.
בברכה,
ירון חנן- חבר מועצת העיר
סיעת "הירוקים של חיפה"

לא ניתן להגיב