תמ"א 38 בחיפה • אושר מסמך מדיניות חדש בעירית חיפה

מסמך מדיניות חדש לתמ"א 38, אושר על ידי מליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה בחיפה

תהליך תכנוני ארוך

המסמך אושר בתום תהליך תכנוני ארוך, במסגרתו הוצגה מתכונתו הראשונה בפני מליאת הועדה המקומית לתכנון ובניה כבר בספטמבר 2019 ולאחר מכן בפני כלל הציבור באתר האינטרנט "תובנות חיפה" שאפשר שיתוף ציבור שקוף ופתוח לכל.

הערות והשגות

בעקבות העלאת המסמך לאתר, הוגשו עשרות הערות והשגות מקשת רחבה של תושבים ובכלל זה אנשים פרטיים, אנשי מקצוע ונציגי שכונות.

נחשון צוק, עינת קליש ומיכי אלפר (צילום: ראובן כהן דוברות עיריית חיפה)
נחשון צוק, עינת קליש ומיכי אלפר (צילום: ראובן כהן דוברות עיריית חיפה)

חוקרת חיצונית – אדר' איריס לוין

לבקשת יו"ר הועדה המקומית, מ"מ וסגן רה"ע נחשון צוק, בחינת המדיניות על פי הערות הציבור הועברה לחוקרת חיצונית, אדריכלית איריס לוין, כפי שנהוג בועדות ארציות ומחוזיות בארץ.
אדר' לוין בחנה את הערות הציבור ונתנה חוות דעת למסמך עצמו.

כמו כן, המסמך הותאם לתיקונים שנעשו בתמ"א מאז אישור מסמך המדיניות הקודם בשנת 2016 ואשר שינו את אופן חישוב סל הזכויות והרחיבו את סמכויות הוועדה המקומית בנושא. בתוך כך, הותאם המסמך לכוונות התכנון של תכנית המתאר הכוללנית של חיפה ח"פ 2000, לתקן החניה הארצי ולמדיניות הבניה הירוקה.

הבחנה בין אזורים שונים

על בסיס כל אלה גובש המסמך המבחין בין אזורי העיר השונים, השכונות והרחובות, כאשר היקף התמריצים בכל אזור נקבע בהתאם למגבלת התשתיות ובעיקר באלו בהם נרשם גידול בניה משמעותי.

מצ"ב המסמך הסופי – תמ"א 38 חיפה יולי 2020

רה"ע עינת קליש רותם:

מסמך המדיניות יעודד התחדשות עירונית נכונה יותר, תוך חיזוק רחובות ראשיים עם שימושים מעורבים, תחבורה ציבורית וחיי רחוב, לעומת שמירה על הרחובות בתוך השכונות יותר שקטים וירוקים. המסמך מייצר ודאות תכנונית ומסתמך על בחינה מדויקת של התשתיות הקיימות בכל אזור. המדיניות מספקת איזון בין הצורך לחזק מבנים נגד רעידות אדמה לצורך לחדש את העיר ורחובותיה, לשמור על ערכי הנוף, הטבע והמורשת הבנויה של העיר.

המסמך מבטא את מדיניות התכנון והבניה של הנהלת העירייה הבאים לידי ביטוי בין היתר במישורים הבאים:

• עידוד הקמת מבנים חדשים המותאמים לתקני הבנייה והבטיחות של ימינו על פני תוספות בניה מעל מבנים קיימים.
• שמירה על אופי רחובות העיר על ידי הקמת חניונים מקורים מתחת למפלס הרחוב והגדלת סל זכויות הבניה בקומה נוספת כתמריץ למטרה זו, ואיסור חניה עילית בחזית המגרשים.
• עידוד הפיתוח בצירים העירוניים הראשים ובכלל זה: ציר רכס הכרמל, רחוב טרומפלדור בנווה שאנן ושדרות אח"י אילת בקרית חיים. בצירים אלו, יינתנו תמריצי בניה גבוהים יותר, במטרה לעודד עירוב שימושי מסחר בקומות הקרקע ומגורים בקומות שמעליהן.
• שימור קפדני של מבנים ומתחמים בעלי ערך אדריכלי והיסטורי.
• שמירה על ערכי טבע והמרקם הירוק של העיר, שימור העצים הבוגרים בכל שכונות העיר ובעיקר בשכונות הכרמל הוותיק המשופעות בעצים בוגרים.
• שימור האופי והמרקם האורבני של השכונות הוותיקות דוגמת הדר הכרמל, העיר התחתית, והכרמל הוותיק ומניעת בניה הפוגעת במרקם זה.
• הורדת תקן החניה בכלל ובצירים הראשיים ובמתחמי השימור בפרט. כמו כן שונו הנחיות עיצוב אדריכלי באופן שיאזכרו את אופי הבנייה החיפאי הותיק.

מיכאל אלפר, מ"מ רה"ע ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה, אמר:

המדיניות שאושרה הנה פרי עמל של חודשים רבים בהם נפגשנו עם תושבים, יזמים ומתכננים יחד עם צוות מהנדס העיר ויועצת חיצונית שחקרה את ההתייחסויות שהוגשו. התוצאה מייצרת וודאות שהיא קריטית לתחום הנדל"ן, תקצר את משך ההליך ותיטיב הן עם הדיירים והן עם היזמים, כאשר נראות המבנים והמפגש של המבנה עם הרחוב והולך הרגל יהיה נכון ואיכותי, ההחלטות התקבלו תוך ניסיון לייצר איזון בין הרצון לחיזוק מבנים והעידוד הכלכלי שנלווה לכך יחד עם שמירת המרקם של הרחוב החיפאי. כך גם, נשמר האיזון במסגרת הוראות המעבר למדיניות. אני מודה לצוות שהתמסר לתוכנית ועל שעות רבות של ישיבות עבודה עם ראש העיר וממ נחשון צוק שהביאו לתוצאה מבורכת זו.

האגף לתכנון עיר במנהל ההנדסה

מסמך המדיניות אותו הוביל האגף לתכנון עיר במנהל ההנדסה, כולל הוראות מעבר הקובעות אילו מבין התכניות שכבר הוגשו לעירייה יבחנו על פי מסמך המדיניות המאושר משנת 2016 ואילו יועברו לבחינה על פי הוראות המסמך המעודכן.

מהנדס העיר אריאל וטרמן:

מסמך המדיניות החדש מגדיר תמונת עתיד ברורה לעיר ומבטיח פיתוח התואם תשתיות ושמירה על ערכי הטבע ואיכות חיי התושבים.

לא ניתן להגיב